Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Szkolenia dla pracowników

Erasmus+ oferuje możliwości w zakresie szkolenia dla pracowników sektora edukacji, zarówno nauczycieli, jak i innych pracowników.

Szkolenia za granicą mogą obejmować praktyczne doświadczenia edukacyjne (tzw. staże towarzyszące, ang. job shadowing), okresy obserwacji, kursy rozwoju zawodowego lub inne szkolenia rozwijające kompetencje.

Szkolenia mogą odbywać się zarówno w instytucjach edukacyjnych, jak i w organizacjach spoza sektora edukacyjnego.

Możliwości doskonalenia zawodowego są dostępne dla pracowników pracujących na wszystkich poziomach edukacji.

Kształcenie na poziomie szkolnictwa wyższego

Erasmus+ wspiera wyjazdy w celach szkoleniowych pracowników uczelni wyższych. Szkolenia mogą odbywać się w instytucjach szkolnictwa wyższego w kraju uczestniczącym w programie Erasmus+ lub kraju partnerskim. Osoby pracujące w instytucji szkolnictwa wyższego w kraju uczestniczącym w programie mogą również odbyć szkolenie w organizacji spoza sektora w kraju uczestniczącym w programie lub w kraju partnerskim programu.

Więcej informacji

Kształcenie i szkolenie zawodowe

Erasmus+ wspiera rozwój zawodowy osób pracujących w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego, oferując im szkolenia zawodowe za granicą. Oferta może obejmować zorganizowane kursy, zadania szkoleniowe lub staże w instytucjach kształcenia i szkolenia zawodowego albo w innej odpowiedniej organizacji z siedzibą w kraju uczestniczącym w programie Erasmus+.

Więcej informacji

Edukacja szkolna

Erasmus+ wspiera szkolenia za granicą dla pracowników sektora edukacji przedszkolnej, podstawowej i średniej. Oferta może obejmować zorganizowane kursy, zadania szkoleniowe lub staże w szkołach i innych odpowiednich organizacjach z siedzibą w kraju uczestniczącym w programie Erasmus+.

Więcej informacji

Edukacja dorosłych

Erasmus+ wspiera szkolenia za granicą dla pracowników sektora edukacji dorosłych. Oferta może obejmować zorganizowane kursy, zadania szkoleniowe lub staże w odpowiednich organizacjach zajmujących się kształceniem dorosłych, z siedzibą w kraju uczestniczącym w programie Erasmus+.

Więcej informacji

Pracownicy dotknięci niepełnosprawnością fizyczną, psychiczną lub chorobą

Dostępne są dodatkowe fundusze, a pracownicy mają prawo do takich samych usług wsparcia jak lokalni pracownicy instytucji przyjmującej.

Więcej informacji