Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Ansatte (som lærende/kursister)

Uddannelsesmuligheder for ansatte

Erasmus+ åbner uddannelsesmuligheder for ansatte inden for uddannelsessystemet, både undervisere og ansatte i andre funktioner.

Uddannelsesforløb i udlandet kan bestå af følgeordninger, observationsperioder, efteruddannelseskurser eller særlige kompetenceopbyggende arrangementer.

Erasmus+ støtter uddannelse både på uddannelsesinstitutioner og i relevante organisationer, som arbejder uden for sektoren.

Muligheden for at deltage i efteruddannelsesaktiviteter er åben for ansatte på alle uddannelsesniveauer.

Muligheder

Videregående uddannelse

Erasmus+ støtter uddannelsesperioder for ansatte på videregående uddannelsesinstitutioner. Med Erasmus+ kan du uddanne dig på videregående uddannelsesinstitutioner i lande, som deltager i Erasmus+ eller partnerlande. Hvis du arbejder på en videregående uddannelsesinstitution i et programland, kan du også uddanne dig i en organisation uden for uddannelsessektoren i et programland.

Læs mere

Erhvervsuddannelse

Erasmus+ støtter efteruddannelse for folk, som arbejder inden for erhvervsuddannelse, gennem uddannelsesperioder i udlandet. Der kan være tale om udstationering, følgeordninger eller observationsperioder i erhvervsuddannelsesinstitutioner eller andre relevante organisationer i lande, der deltager i Erasmus+.

Læs mere

Skoleuddannelse

Erasmus+ støtter uddannelsesaktiviteter for erhvervsudøvere inden for førskole-, grundskole- eller gymnasieuddannelse. Mulighederne kan bestå af strukturerende kurser eller andre arrangementer, følgeordninger på skoler og i andre relevante organisationer involveret i skoleuddannelse.

Læs mere

Voksenuddannelse

Erasmus+ støtter uddannelsesopgaver i voksenuddannelsesorganisationer i udlandet. Det kan omfatte strukturerede kurser, uddannelsesperioder i udlandet, følgeordninger eller observationsperioder på skoler og i andre relevante organisationer.

Læs mere

Ansatte med fysiske, mentale eller helbredsrelaterede problemer

Der findes yderligere støttemuligheder for disse ansatte, og de har ret til den samme støtte, som den der tilbydes værtsinstitutionernes egne ansatte.

Få mere at vide