Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Uddannelsesmuligheder for ansatte

Erasmus+ åbner uddannelsesmuligheder for ansatte inden for uddannelsessystemet, både undervisere og ansatte i andre funktioner.

Uddannelsesforløb i udlandet kan bestå af følgeordninger, observationsperioder, efteruddannelseskurser eller særlige kompetenceopbyggende arrangementer.

Erasmus+ støtter uddannelse både på uddannelsesinstitutioner og i relevante organisationer, som arbejder uden for sektoren.

Muligheden for at deltage i efteruddannelsesaktiviteter er åben for ansatte på alle uddannelsesniveauer.

Videregående uddannelsesinstitutioner

Erasmus+ understøtter uddannelsesperioder for ansatte på videregående uddannelsesinstitutioner. Med Erasmus+ kan du uddanne dig på videregående uddannelsesinstitutioner i lande, som deltager i Erasmus+ eller partnerlande. Hvis du arbejder på en videregående uddannelsesinstitution i et programland, kan du også uddanne dig i en organisation uden for sektoren i et programland eller et partnerland.

Få mere at vide

Erhvervsuddannelse

Erasmus+ støtter efteruddannelse for folk, som arbejder inden for erhvervsuddannelse, gennem uddannelsesperioder i udlandet. Disse muligheder kan bestå af strukturerede kurser, kursusopgaver eller skyggepraktikperioder på en erhvervsuddannelsesinstitution eller i en anden relevant organisation, der er baseret i et Erasmus+-programland.

Få mere at vide

Skoleuddannelse

Erasmus+ støtter uddannelsesaktiviteter for erhvervsudøvere inden for førskole-, grundskole- eller gymnasieuddannelse. Disse muligheder kan bestå af strukturerede kurser, kursusopgaver eller skyggepraktikperioder på en skole eller i en anden relevant organisation involveret i skoleuddannelse, der er baseret i et Erasmus+-programland.

Få mere at vide

Voksenundervisning

Erasmus+ understøtter læringsforløb ved voksenuddannelsesinstitutioner i udlandet. Disse muligheder kan bestå af strukturerede kurser, kursusopgaver eller skyggepraktikperioder i en organisation involveret i voksenuddannelse, der er baseret i et Erasmus+-programland.

Få mere at vide

Ansatte med fysiske, mentale eller helbredsrelaterede problemer

Der findes yderligere støttemuligheder for disse ansatte, og de har ret til den samme støtte, som den der tilbydes værtsinstitutionernes egne ansatte.

Få mere at vide