Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Pieaugušo izglītība

Pārskats

“Erasmus+” atbalsta pasniedzēju norīkošanu uz pieaugušo izglītības organizācijām ārzemēs.

Ja darbojaties pieaugušo izglītības jomā, varat kādu laiku pastrādāt citā organizācijā “Erasmus+” programmas valstī, pasniedzot nodarbības vai vadot kursus.

Šāda pieredze un apmaiņas pasākumi var palīdzēt ne tikai atklāt jaunas pedagoģiskās metodes un pieeju, bet arī uzlabot jūsu svešvalodas zināšanas un labāk iepazīt citas valsts kultūru un mentalitāti.

Ilgums

Norīkojuma laiks nedrīkst būt mazāks par 2 dienām un ilgāks par 2 mēnešiem, neskaitot ceļošanas laiku.

Nosacījumi

Lai jūs varētu pasniegt pieaugušo izglītības iestādē, piedaloties “Erasmus+” programmā, jūsu organizācijai jāpiesakās dalībai mobilitātes projektā.

Finansiālais atbalsts

Ir paredzētas ES dotācijas, lai segtu jūsu ceļa izdevumus un uzturēšanās izdevumus ārzemēs, kā arī nodrošinātu organizatorisko atbalstu dalīborganizācijām.

Lai gan dotācijas finansē ES, tās pārvalda iesaistītās pieaugušo izglītības organizācijas, kuras atbild par līdzekļu izmaksu konkrētajām personām.

Kā pieteikties

Jūs nevarat pieteikties dotācijai kā privātpersona. Pieteikumu iesniedz pieaugušo izglītības organizācijas, kuras no savu darbinieku vidus izvēlas kandidātus pasniegšanai ārzemēs.

Šādai atlasei jānotiek taisnīgi un pārredzami, to pienācīgi dokumentējot.

Plašāka informācija

Apvaicājieties savā pieaugušo izglītības organizācijā, vai jums ir šādas iespējas.

Tās ir sīki izklāstītas arī “Erasmus+” programmas vadlīnijās:

  • ieskatieties B daļā par piešķiršanas un atbilstības kritērijiem un finansējuma noteikumiem.

Valstu aģentūras var jums atbildēt uz jautājumiem un palīdzēt noformēt pieteikumu.