Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Darbuotojų mokymosi galimybės

Pagal programą „Erasmus+“ suteikiama mokymosi galimybių švietimo srityje dirbantiems darbuotojams – ir dėstytojams, ir nedėstantiems darbuotojams.

Darbuotojai gali, pavyzdžiui, tam tikrą laikotarpį stebėti darbą, dalyvauti profesinio tobulinimosi kursuose arba specialiuose kompetencijos gerinimo renginiuose užsienyje.

Pagal „Erasmus+“ remiamas ir darbuotojų mokymasis švietimo įstaigose, ir atitinkamose ne sektoriuje veiklą vykdančiose organizacijose.

Galimybėmis dalyvauti profesinio tobulinimosi veikloje gali pasinaudoti visų švietimo lygmenų darbuotojai.

Aukštasis mokslas

Pagal programą „Erasmus+“ remiamos laikinos aukštojo mokslo įstaigų darbuotojų išvykos mokytis į užsienį. Pagal „Erasmus+“ galite mokytis „Erasmus+“ programos šalies arba šalies partnerės aukštojo mokslo įstaigoje. Jei dirbate programos šalies aukštojo mokslo įstaigoje, taip pat galite kurį laiką pasimokyti programos šalies arba šalies partnerės ne sektoriaus organizacijoje.

Daugiau informacijos

Profesinis mokymas

Pagal „Erasmus+“ remiamas profesinio mokymo srityje dirbančių asmenų profesinis tobulėjimas suteikiant galimybę tam tikrą laikotarpį pasimokyti užsienyje. Tai gali būti struktūriniai kursai, mokymo užduotys arba darbo stebėjimas profesinio mokymo įstaigoje arba kitoje atitinkamoje organizacijoje, esančioje „Erasmus+“ programos šalyje.

Daugiau informacijos

Mokyklinis ugdymas

Pagal „Erasmus+“ remiamos ikimokyklinio, pradinio ir vidurinio mokyklinio ugdymo specialistų laikinos išvykos mokytis į užsienį. Tai gali būti struktūriniai kursai, mokymo užduotys arba darbo stebėjimas mokyklose ir kitose atitinkamose organizacijose, veikiančiose mokyklinio ugdymo srityje ir esančiose „Erasmus+“ programos šalyje.

Daugiau informacijos

Suaugusiųjų švietimas

Pagal programą „Erasmus+“ remiamos laikinos išvykos mokytis suaugusiųjų švietimo organizacijose užsienyje. Tai gali būti struktūriniai kursai, mokymo užduotys arba darbo stebėjimas organizacijose, veikiančiose suaugusiųjų švietimo srityje ir esančiose „Erasmus+“ programos šalyje.

Daugiau informacijos

Fizinę, psichikos negalią ar su sveikata susijusių sutrikimų turintys darbuotojai

Numatyta papildomų lėšų, o darbuotojai turi teisę į tokias pačias paramos paslaugas, kaip ir priimančių įstaigų teikiamos paslaugos vietos darbuotojams.

Daugiau informacijos