Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Dėl fizinės, protinės ar su sveikata susijusios būklės specialiųjų poreikių turintys studentai ir darbuotojai

Kiekviena aukštojo mokslo ir studijų institucija, pasirašydama „Erasmus“ aukštojo mokslo chartiją, įsipareigoja visiems dalyviams, kad ir kokia būtų jų kilmė, užtikrinti vienodas dalyvavimo ir kitas galimybes. Todėl dėl fizinės, protinės ar su sveikata susijusios būklės specialiųjų poreikių turintys studentai ir darbuotojai gali pasinaudoti paramos paslaugomis, kurias priimančioji įstaiga siūlo savo studentams ir darbuotojams.

Kas gali teikti paraiškas?

Programa „Erasmus+“ siekiama užtikrinti, kad asmenys, kurie dėl savo fizinės, protinės ar su sveikata susijusios būklės negalėtų dalyvauti programoje be papildomos finansinės paramos, galėtų visapusiškai pasinaudoti judumo Europoje galimybėmis. Todėl programoje ypatingas dėmesys skiriamas konsultavimo, priėmimo, fizinės prieigos paslaugoms, pedagoginės ir techninės paramos paslaugoms ir ypač papildomų išlaidų finansavimui.

Keli aukštojo mokslo įstaigų studentai ir darbuotojai, atrinkti populiarinti programą „Erasmus+“, yra neįgalieji. Airė Džesika taip pasakoja apie savo troškimą dalyvauti programoje „Erasmus+“:

„Nusprendžiau išvykti. Nesu linkusi pasiduoti, tad norėjau priimti iššūkį. Neleidau negaliai man sutrukdyti. Iš tiesų dėl jos tik dar ryžtingiau siekiau, kad mano „Erasmus“ patirtis būtų kuo sėkmingesnė.“

Kokią stipendiją galima gauti?

Dėl fizinės, protinės ar su sveikata susijusios būklės specialiųjų poreikių turintys studentai gali gauti papildomą finansavimą – „Erasmus+“ įtraukties paramą. Todėl „Erasmus+“ stipendijos gali būti didesnės negu įprastos studijų, stažuočių arba darbuotojų stipendijos, siekiant atsižvelgti į ypatingus sunkumus, kurių kyla dalyviui (pvz., būsto pritaikymas, pagalba keliaujant, medicininė priežiūra, pagalbinė įranga, mokomosios medžiagos pritaikymas, neįgalius studentus arba darbuotojus lydintis asmuo). Ši papildoma stipendija grindžiama realiosiomis išlaidomis.

Aukštojo mokslo įstaigos savo svetainėse turėtų pateikti informacijos, kaip specialiųjų poreikių dėl fizinės, protinės ar su sveikata susijusios būklės turintys studentai ir darbuotojai gali prašyti tokios papildomos stipendijos.

Papildomų lėšų specialiųjų poreikių dėl fizinės, protinės ar su sveikata susijusios būklės turintiems studentams ir darbuotojams taip pat gali būti skirta iš kitų – vietos, regionų ir (arba) nacionalinių šaltinių.

Paraiškų teikimo tvarka

Rengdamasis „Erasmus+“ judumo laikotarpiui, specialiųjų poreikių dėl fizinės, protinės ar su sveikata susijusios būklės turintis dalyvis, padedamas savo siunčiančiosios aukštojo mokslo įstaigos, turėtų nurodyti savo poreikius ir papildomas išlaidas, kad galėtų prašyti „Erasmus+“ įtraukties rėmimo stipendijos.

Savo siunčiančiosios aukštojo mokslo įstaigos programos „Erasmus+“ koordinatoriaus klauskite apie paraiškos teikimo procedūrą (paraiškos teikimo terminą, kur galite gauti paraiškos formą, kur ją pateikti ir kt.).

Aukštojo mokslo įstaiga ir (arba) nacionalinė agentūra įvertins jūsų paraišką ir priims sprendimą dėl papildomos skirtinos sumos.

Kur gauti daugiau informacijos?

Paprastai, jei pranešėte apie savo fizinę, protinę ar su sveikata susijusią būklę, jus siunčianti aukštojo mokslo įstaiga turėtų užtikrinti, kad priimančioji įstaiga imtųsi būtinų priemonių patenkinti jūsų specialiuosius poreikius.

Kad prieš vykdamas į užsienį daugiau sužinotumėte apie sąlygas priimančiojoje aukštojo mokslo įstaigoje, galite tiesiogiai susisiekti su asmeniu, atsakančiu už šiuos klausimus toje įstaigoje. Jums padėti gali ir jus siunčiančio universiteto tarptautinių ryšių skyrius.

Kad būtų lengviau nustatyti, kokias paslaugas kiekviena įstaiga gali suteikti judumo programos dalyviams, aukštojo mokslo įstaigos gali savo tarpinstituciniuose susitarimuose su įstaigomis partnerėmis nurodyti, ar jos turi infrastruktūrą, kad galėtų priimti specialiųjų poreikių dėl fizinės, protinės ar su sveikata susijusios būklės turinčius studentus ir darbuotojus, ir išdėstyti, kokios paramos paslaugos siūlomos studentams.

Naudingos informacijos galima rasti įtraukaus judumo interneto svetainėje.

Taip pat galite paprašyti savo nacionalinės agentūros suteikti daugiau informacijos konkrečiais jums rūpimais klausimais, kurių kyla planuojant studijas pagal mainų programą užsienyje.

Europos specialiųjų poreikių ir įtraukaus ugdymo plėtros agentūros interneto svetainėje pateikiamas ES ir EEE šalių nuorodų, kontaktinių centrų ir informacijos sąrašas, kuris gali būti naudingas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems asmenims.