Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Ez a weboldal még nem tükrözi a 2022. évi Erasmus+ pályázati útmutató tartalmát. A jobb oldalon található „Download” (Letöltés) gombra kattintva azonban már letölthető a 2022. évi teljes útmutató. Válassza ki, hogy melyik nyelven szeretné megjeleníteni a PDF-dokumentumot.

Köznevelésben részt vevő tanulók és munkatársak/ szakemberek/ oktatók mobilitása

Ez a pályázattípus a köznevelés területén tevékenykedő azon iskolák és szervezetek/intézmények számára nyújt támogatást, amelyek tanulási célú mobilitási tevékenységeket kívánnak szervezni a tanulóik és az ott dolgozó munkatársak/szakemberek/oktatók számára.

A tevékenységek széles köre támogatott. Idetartoznak a munkatársak/szakemberek/oktatók számára biztosított szakmai látogatások és továbbképzések, a tanulók számára kínált egyéni és csoportos mobilitási lehetőségek, a meghívott szakértők, valamint az egyéb, alább ismertetett tevékenységek.

A részt vevő szervezeteknek/intézményeknek a tevékenységeik révén aktívan elő kell mozdítaniuk a befogadást és a sokszínűséget, a környezeti fenntarthatóságot és a digitális oktatást: a program által biztosított külön finanszírozási lehetőségek e célokra történő felhasználásával, a résztvevők figyelmének felhívásával, a bevált gyakorlatok megosztásával, valamint azáltal, hogy megfelelő tervet választanak a tevékenységeikhez.

A PÁLYÁZATTÍPUS CÉLKITŰZÉSEI

Az Erasmus+ keretében finanszírozott mobilitási tevékenységek célja, hogy egyéni tanulási lehetőséget biztosítsanak, valamint támogassák az iskolák és a köznevelés területén tevékenykedő egyéb szervezetek/intézmények nemzetköziesítését és intézményi fejlődését. A pályázattípus célkitűzései konkrétabban a következők:

 • Az oktatás és a tanulás európai dimenziójának erősítése az alábbiak révén:
  • a befogadás, a sokszínűség, a tolerancia és a demokratikus részvétel értékeinek előmozdítása;
  • a közös európai örökséggel és a sokszínűséggel kapcsolatos ismeretek előmozdítása;
  • a szakmai hálózatok fejlesztésének támogatása Európa-szerte.
 • Az oktatás és tanulás minőségének javítása a köznevelésben az alábbiak révén:
  • a tanárok, intézményvezetők és egyéb iskolai munkatársak/szakemberek/oktatók szakmai fejlődésének támogatása;
  • az új technológiák és az innovatív oktatási módszerek alkalmazásának előmozdítása;
  • a nyelvtanulás és a nyelvi sokszínűség fejlesztése az iskolákban;
  • a jó gyakorlatok megosztásának és átadásának támogatása az oktatás és az intézményfejlesztés területén.
 • Hozzájárulás az európai oktatási térség létrehozásához az alábbiak révén:
  • az iskolák kapacitásfejlesztése a határokon átnyúló csereprogramokban és együttműködésben való részvétel ösztönzése, valamint kiemelkedő színvonalú mobilitási projektek megvalósítása érdekében;
  • a tanulási célú mobilitás lehetőségének megteremtése a köznevelésben részt vevő bármely tanuló számára;
  • annak előmozdítása, hogy a tanulók és a munkatársak/szakemberek/oktatók külföldi mobilitási időszakok során szerzett tanulási eredményeit elismerjék.

HOGYAN LEHET PÁLYÁZNI AZ ERASMUS+ KERETÉBEN RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ MOBILITÁSI LEHETŐSÉGEKRE?

Az iskolák és a köznevelés területén tevékenykedő egyéb szervezetek/intézmények kétféle módon pályázhatnak támogatásra:

 • A tanulók és a munkatársak/szakemberek/oktatók rövid távú mobilitási projektjei lehetőséget biztosítanak a pályázó szervezetek/intézmények számára arra, hogy egy hat–tizennyolc hónapos időszak során különféle mobilitási tevékenységeket szervezzenek. A rövid távú projektek jelentik a legjobb választást az Erasmus+ programot először kipróbáló szervezetek/intézmények, vagy azok számára, akik csak korlátozott számú tevékenységet kívánnak megszervezni.
 • A tanulók és a munkatársak/szakemberek/oktatók akkreditált projektjei kizárólag a köznevelés területén Erasmus-akkreditációval rendelkező szervezetek/intézmények számára állnak nyitva. Ez a speciális finanszírozási forma lehetővé teszi az akkreditált szervezetek/intézmények számára, hogy rendszeres támogatásban részesüljenek olyan mobilitási tevékenységek megszervezéséhez, amelyek hozzájárulnak Erasmus-tervük fokozatos végrehajtásához. Az Erasmus-akkreditáció minden olyan szervezet/intézmény számára nyitva áll, amely rendszeres mobilitási tevékenységeket kíván szervezni. A pályázásnak nem feltétele az Erasmus+ (2014–2020) program keretében korábban szerzett tapasztalat. A lehetőségről további információkat olvashat a pályázati útmutató „Erasmus-akkreditáció a szakképzés, a köznevelés és a felnőttoktatás területén” című fejezetében.

A szervezetek/intézmények emellett anélkül csatlakozhatnak a programhoz, hogy pályázatot kellene benyújtaniuk. Ehhez a következőket kell tenniük:

 • Csatlakozás egy meglévő Erasmus+ mobilitási konzorciumhoz, amelyet egy akkreditált konzorciumvezető koordinál a saját országában, és amely nyitott az új tagok felvételére.
 • Más országból érkező résztvevők fogadása: bármelyik szervezet/intézmény fogadhat külföldi partnerintézményből érkező tanulókat vagy munkatársakat/szakembereket/oktatókat. A fogadó szervezet szerepének betöltése értékes tapasztalat, és nagyszerű lehetőséget biztosít arra, hogy a pályázó partnerségeket alakítson ki, és többet megtudjon a programról, mielőtt maga is pályázna.

Az iskolák esetében ajánlott az eTwinninghez történő csatlakozás: az eTwinning egy biztonságos platformon üzemelő online közösség, amely az egyes országok eTwinning-szolgálatai által ellenőrzött tanárok számára elérhető. Az eTwinning lehetővé teszi egyrészt, hogy az iskolák közös virtuális osztálytermeket alakítsanak ki, és projekteket bonyolítsanak le más iskolákkal, másrészt hogy a tanárok párbeszédet és eszmecserét folytassanak a munkatársaikkal, és különféle szakmai továbbképzéseken vegyenek részt. Az eTwinning emellett tökéletes környezetet biztosít ahhoz, hogy az érdeklődők partnereket találjanak jövőbeli projektjeikhez.

PROJEKTTERVEZÉS

A pályázó szervezet/intézmény egy KA1. pályázati kategóriába tartozó projekt kulcsszereplője. A pályázó összeállítja és benyújtja a pályázatot, aláírja a támogatási megállapodást, megvalósítja a mobilitási tevékenységeket, és beszámol a nemzeti irodának. A rövid távú projektekre és az Erasmus-akkreditációra irányuló pályázási folyamat középpontjában a pályázó szervezet/intézmény szükségletei és tervei állnak.

A támogatható tevékenységtípusok többsége kimenő mobilitási tevékenység. Ez azt jelenti, hogy a pályázó szervezet/intézmény tölti be a küldő szervezet szerepét: kiválasztja a résztvevőket, és egy külföldi fogadó szervezethez/intézményhez küldi őket. Határozottan ajánlott e lehetőségek egy vagy több partneriskolával lebonyolított, kétirányú csereprogramok vagy közös tevékenységek megszervezésére történő kihasználása. Ebben az esetben minden részt vevő iskolának Erasmus+ támogatásra kell pályáznia, vagy csatlakoznia kell egy meglévő konzorciumhoz. Az Erasmus+ a partnerkeresés megkönnyítése érdekében külföldi partnerek keresésére szolgáló eszközöket támogat, ezekre példa a School Education Gateway (www.schooleducationgateway.eu) és eTwinning (www.etwinning.net).

Ezenkívül léteznek olyan különleges tevékenységtípusok, amelyek lehetővé teszik a pályázó szervezetek/intézmények számára, hogy a szervezetükhöz/intézményükhöz szakértőket vagy gyakorló tanárokat hívjanak meg. A befelé irányuló tevékenységeknek nem az a céljuk, hogy kétirányú cserék jöjjenek létre, hanem olyan személyek bevonására irányulnak, akik segíthetnek a pályázó szervezet/intézmény fejlesztésében és nemzetköziesítésében.

A pályázattípuson belül támogatott összes tevékenységnek összhangban kell állnia az Erasmus minőségbiztosítási szabályokkal. Az Erasmus minőségbiztosítási szabályok konkrét megvalósítási gyakorlatokra terjednek ki olyan projektfeladatok esetében, mint a résztvevők kiválasztása és felkészítése, a tanulási eredmények meghatározása, értékelése és elismerése, a projekteredmények terjesztése és így tovább. Az Erasmus minőségbiztosítási szabályok teljes szövegét az Europa weboldal következő hivatkozására kattintva olvashatja el: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools_hu

Befogadás és sokszínűség

Az Erasmus minőségbiztosítási szabályoknak megfelelően azoknak a szervezeteknek/intézményeknek, amelyek a program keretében támogatást kapnak, garantálniuk kell, hogy befogadó és méltányos módon biztosítanak mobilitási lehetőségeket a különböző hátterű résztvevők számára. A projekttevékenységekben részt vevő tanulók kiválasztásakor figyelembe kell venni olyan alapvető fontosságú tényezőket, mint a résztvevők motivációja, érdemei, valamint személyes fejlődési és tanulási szükségletei. A munkatársak/szakemberek/oktatók köréből kikerülő résztvevők kiválasztásakor szintén gondoskodni kell arról, hogy a szakmai fejlődés előnyeiből a szervezet/intézmény valamennyi tanulója részesüljön.

A küldő és fogadó szervezeteknek/intézményeknek a mobilitási tevékenységek előkészítése, megvalósítása és utánkövetése során végig be kell vonniuk a résztvevőket az alapvető fontosságú döntésekbe annak érdekében, hogy minden résztvevő maximálisan kiaknázhassa a projekt előnyeit és hatását.

Az oktatást és képzést biztosító részt vevő szervezetek/intézmények esetében ajánlott, hogy aktívan kialakítsanak és elősegítsenek mobilitási lehetőségeket például azáltal, hogy tantervükön belül mobilitási ablakokat hoznak létre, és egységes lépéseket határoznak meg a visszatérő résztvevők számára visszailleszkedésük megkönnyítésére.

Környezeti fenntarthatóság és felelősségvállalás

Az Erasmus minőségbiztosítási szabályoknak megfelelően azoknak a szervezeteknek/intézményeknek, amelyek a program keretében támogatást kapnak, elő kell mozdítaniuk a környezet szempontjából fenntartható és felelősségteljes magatartást a résztvevőik körében, és növelniük kell a tudatosságukat a mobilitási tevékenységek környezeti lábnyomának csökkentésére vagy ellensúlyozására irányuló intézkedések fontosságával kapcsolatban. Ezeknek az elveknek az összes programtevékenység előkészítése és megvalósítása során érvényre kell jutniuk, különösen a program által a fenntartható utazási módok népszerűsítésére biztosított külön finanszírozási támogatás felhasználása révén. Az oktatást és képzést biztosító szervezeteknek/intézményeknek be kell építeniük ezeket az elveket a mindennapi munkájukba, és aktívan elő kell mozdítaniuk a tanulók és a munkatársak/szakemberek/oktatók körében a szemlélet- és magatartásbeli változásokat.

Digitális átállás az oktatás és képzés területén

A program az Erasmus minőségbiztosítási szabályoknak megfelelően valamennyi részt vevő szervezetet/intézményt támogat abban, hogy a fizikai tevékenységek kiegészítéseképpen beépítsék az eljárásaikba a digitális eszközök és tanulási módszerek használatát annak érdekében, hogy fokozzák a partnerszervezetek közötti együttműködést, és javítsák a tanulás és az oktatás minőségét. Ezenkívül az oktatási és az adminisztratív feladatokat ellátó munkatársak/szakemberek/oktatók számára szintén kedvezőek lehetnek azok a digitális készségek elsajátítására szolgáló képzési programok, amelyeknek eredményeképp hasznosíthatják a digitális technológiákat a kurzusaikon, vagy digitalizálhatják az adminisztratív folyamatokat.

TEVÉKENYSÉGEK

Ez a rész ismerteti azokat az Erasmus+ források bevonásával támogatható tevékenységtípusokat, amelyek a rövid távú és az akkreditált projektek keretében valósíthatók meg.

Minden tevékenység esetében kiegészítő támogatás biztosítható a kevesebb lehetőséggel rendelkező, kiskorú résztvevőket vagy felügyeletet igénylő fiatalokat kísérő személyek számára. A kísérő személyek számára a tevékenység egészére vagy egy részére biztosítható támogatás.

Munkatársak/szakemberek/oktatók mobilitása

Támogatható tevékenységek

 • Szakmai látogatás (2–60 nap)
 • Oktatási tevékenység (2–365 nap)
 • Tanfolyamok és továbbképzések (2–30 nap)

Tanfolyamok és továbbképzések esetén az elszámolható kurzusdíjak résztvevőnként összesen 10 napra korlátozódnak. A tanfolyamok és továbbképzések kiválasztása a pályázók felelőssége. Az alábbi minőségbiztosítási szabályok kidolgozására került sor azzal a céllal, hogy azok útmutatást nyújtsanak a pályázók számára a tanfolyam-szolgáltatók kiválasztásához: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/quality-standards-courses-under-key-action-1-learning-mobility-individuals_en

A fizikai mobilitás mellett a munkatársak/szakemberek/oktatók mobilitási tevékenységei mind vegyíthetők virtuális tevékenységekkel. A fent meghatározott minimális és maximális időtartamok a fizikai mobilitási elemre értendők.

Támogatható résztvevők

A támogatható résztvevők közé tartoznak a tanárok, az intézményvezetők, és minden egyéb, a köznevelés területén tevékenykedő, nem oktatással foglalkozó szakember és munkatárs.

A támogatható, nem oktatással foglalkozó szakemberek és munkatársak magukban foglalják a köznevelés területén az iskolákban dolgozó munkatársakat/szakembereket (tanársegédek, pedagógiai tanácsadók, pszichológusok stb.) és a köznevelés területén aktív egyéb szervezetekben/intézményekben dolgozó munkatársakat/szakembereket (például tanfelügyelők, tanácsadók, a köznevelésért felelős szakpolitikai koordinátorok stb.).

A résztvevőknek a küldő szervezetnél/intézménynél kell dolgozniuk, vagy rendszeresen együtt kell működniük a küldő szervezettel/intézménnyel (például külső oktatóként, szakértőként vagy önkéntesként) annak érdekében, hogy segítsenek a szervezetnek/intézménynek az alapvető tevékenységei megvalósításában.

Azokat a feladatokat, amelyek a résztvevőt összekötik a küldő szervezettel/intézménnyel, minden esetben olyan módon kell dokumentálni, hogy a nemzeti iroda ellenőrizni tudja ezt a kapcsolatot (például munkaszerződéssel, önkéntességről szóló szerződéssel, feladatleírással vagy hasonló dokumentummal). A nemzeti irodáknak átlátható és következetes gyakorlatot kell kialakítaniuk azzal kapcsolatban, hogy saját nemzeti körülményeiket figyelembe véve mi minősül elfogadható munkakapcsolatnak és igazoló dokumentációnak.

Támogatható helyszínek

A tevékenységekre külföldön, az egyik programországban kell sort keríteni.

Tanulói mobilitás

Rendelkezésre álló formátumok

 • Iskolai tanulók csoportos mobilitása (2–30 nap, csoportonként legalább két tanuló)
 • Tanulók rövid távú tanulási célú mobilitása (10–29 nap)
 • Tanulók hosszú távú tanulási célú mobilitása (30–365 nap)

A fizikai mobilitás mellett a tanulók mobilitási tevékenységei mind vegyíthetők virtuális tevékenységekkel. A fent meghatározott minimális és maximális időtartamok a fizikai mobilitási elemre értendők.

Iskolai tanulók csoportos mobilitása: a küldő iskola tanulóinak egy csoportja időt tölthet és együtt tanulhat más országból származó társaival. A küldő iskola tanárainak vagy más meghatalmazott személyeinek a tevékenység teljes időtartamára kíséretet kell biztosítani a tanulók számára.

Iskolai tanulók rövid távú, tanulási célú mobilitása: a tanulók külföldön tölthetnek egy időszakot, hogy egy partneriskolában tanuljanak, vagy szakmai gyakorlaton vegyenek részt egy másik releváns külföldi szervezetnél/intézménynél. Minden résztvevő esetében egyéni tanulmányi programot kell meghatározni. A kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevők esetében legalább 2 napos mobilitási tevékenység is szervezhető, amennyiben ez indokolt.

Iskolai tanulók hosszú távú, tanulási célú mobilitása: a tanulók külföldön tölthetnek egy időszakot, hogy egy partneriskolában tanuljanak, vagy szakmai gyakorlaton vegyenek részt egy másik releváns külföldi szervezetnél/intézménynél. Minden résztvevő esetében egyéni tanulmányi programot kell meghatározni. Az indulás előtti felkészítő tréning minden résztvevő számára kötelező.

Támogatható résztvevők

A résztvevőknek a küldő iskola egyik oktatási programjába beiratkozott tanulóknak kell lenniük[1].

Támogatható helyszínek

A tevékenységekre külföldön, az egyik programországban kell sort keríteni.

Az iskolai tanulók csoportos mobilitását egy fogadó iskolában kell lebonyolítani, kivéve, ha egy másik helyszín választása indokoltabb a tevékenység tartalma és minősége miatt. Ebben az esetben a tevékenységek kivételesen a fogadó iskola országában más helyszínen vagy az Európai Unió valamely intézményének székhelyén is megvalósulhatnak. A tevékenység helyszínétől függetlenül legalább két programország tanulóit be kell vonni.

Egyéb támogatott tevékenységek

Rendelkezésre álló formátumok

 • Meghívott szakértők (2–60 nap)
 • Gyakorló tanárok és oktatók fogadása (10–365 nap)
 • Előkészítő látogatások

Meghívott szakértők: az iskolák oktatókat, tanárokat szakpolitikai szakértőket vagy egyéb képzett szakembereket hívhatnak meg külföldről azzal a céllal, hogy azok segédkezzenek a fogadó iskolán belül az oktatás és tanulás fejlesztésében. A meghívott szakértők például képzést biztosíthatnak az iskola munkatársai/szakemberei/oktatói számára, új oktatási módszereket szemléltethetnek, vagy segíthetnek a bevált szervezési és irányítási gyakorlatok átadásában.

Gyakorló tanárok és oktatók fogadása: a pályázó szervezetek/intézmények olyan gyakorló tanárokat fogadhatnak, akik szeretnének szakmai gyakorlati időszakot tölteni külföldön. A fogadó szervezet/intézmény támogatást kap a tevékenység kialakításához, a résztvevő utazási és egyéni támogatásáról pedig a küldő szervezetnek kell gondoskodnia (amely e célból szintén Erasmus+ támogatásra pályázhat).

Előkészítő látogatások: a szervezetek/intézmények előkészítő látogatást szervezhetnek fogadó partnerük számára a mobilitás kezdete előtt. Az előkészítő látogatások nem önálló tevékenységek, hanem a munkatársak/szakemberek/oktatók vagy a tanulók mobilitását támogató intézkedések. Minden előkészítő látogatásnak egyértelműen indokoltnak kell lennie, és a mobilitási tevékenység inkluzivitását, hatókörének kiterjesztését és minőségének javítását kell szolgálnia. Előkészítő látogatások szervezhetők például a kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevők mobilitásának eredményesebb megszervezése, egy új partnerszervezettel/-intézménnyel folytatott együttműködés elindítása vagy hosszabb mobilitási tevékenységek előkészítése céljából. Nem szervezhetők előkészítő látogatások egy adott kurzus vagy egy munkatársaknak/szakembereknek/oktatóknak szóló képzési tevékenység előkészítéséhez.

Támogatható résztvevők

Meghívott szakértő lehet bármilyen, másik programországból származó személy, aki releváns tapasztalattal rendelkezik a köznevelés területén.

A gyakorló tanárok és oktatók fogadása olyan résztvevők számára érhető el, akik egy másik programországban tanárképzési programban (vagy oktatók vagy pedagógusok számára biztosított hasonló oktatási programban) vesznek részt, vagy azt a közelmúltban végezték el[2].

Előkészítő látogatást munkatársak/szakemberek/oktatók mobilitására jogosult, és a projekt szervezésében részt vevő bármely személy tehet. A hosszú távú, tanulási célú mobilitási tevékenységben részt vevő tanulók és a kevesebb lehetőséggel rendelkező, bármilyen típusú tevékenységben részt vevő személyek kivételesen előkészítő látogatásokon vehetnek részt a saját tevékenységük előkészítése esetében.

Támogatható helyszínek

Előkészítő látogatásokra programországokban kerülhet sor.

A meghívott szakértők és gyakorló tanárok tevékenységének helyszíne mindig a kedvezményezett szervezet/intézmény (a konzorciumtagokat is beleértve).

KÖZNEVELÉSBEN RÉSZT VEVŐ TANULÓK ÉS MUNKATÁRSAK/SZAKEMBEREK/OKTATÓK RÖVID TÁVÚ MOBILITÁSI PROJEKTJEI

A tanulók és a munkatársak/szakemberek/oktatók rövid távú mobilitási projektjei világos és egyszerű lehetőséget kínálnak az Erasmus+ nyújtotta előnyök kiaknázására. Céljuk, hogy lehetővé tegyék a szervezetek/intézmények számára, hogy egyszerű módon megszervezzenek néhány tevékenységet, és tapasztalatot szerezzenek a programmal kapcsolatban.

A rövid távú projektek esetében az egyszerű lebonyolítás érdekében korlátozott a résztvevők száma és a projekt időtartama. A pályázattípus kizárólag önálló szervezetek/intézmények számára érhető el, konzorciumvezetők pedig nem vehetnek részt benne. Akkreditált szervezetek/intézmények nem pályázhatnak rövid távú projektekre, ugyanis már állandó hozzáféréssel rendelkeznek az Erasmus+ keretében kínált támogatáshoz.

A rövid távú projektek megpályázása magában foglalja azoknak a tevékenységeknek a listáját és leírását, amelyet a pályázó szervezet/intézmény meg kíván szervezni.

Támogathatósági feltételek

Támogatható szervezetek/intézmények: ki pályázhat?

A következő szervezetek/intézmények[3] pályázhatnak:

 1. Iskola előtti, általános iskolai vagy középiskolai szinten általános képzést nyújtó iskolák[4]
 2. Helyi és regionális hatóságok, koordinációs szervek és a köznevelés területén valamilyen szereppel rendelkező egyéb szervezetek/intézmények

A köznevelés területén Erasmus-akkreditációval rendelkező szervezetek/intézmények azonban nem pályázhatnak rövid távú projektekre.

Támogatható országok

Minden pályázó szervezetnek/intézménynek valamelyik programországban kell székhellyel rendelkeznie.

Hova kell a pályázatot benyújtani?

A pályázatokat a pályázó szervezet/intézmény székhelye szerinti ország nemzeti irodájához kell benyújtani.

Pályázati határidő

1. forduló valamennyi nemzeti iroda számára: május 11. (közép-európai idő szerint déli 12:00 óra)

2. forduló a második határidőt meghirdető nemzeti irodák számára: október 5. (közép-európai idő szerint déli 12:00 óra)

A nemzeti irodák a weboldalukon tájékoztatják a pályázókat a második határidő meghirdetéséről.

A projektek indulásának időpontja

A projektek a következő kezdő dátumok közül választhatnak:

 • 1. forduló: szeptember 1. és december 31. között a tárgyévben
 • 2. forduló: a következő évben január 1. és május 31. között

A projekt időtartama

6–18 hónap

A pályázatok száma

Egy szervezet/intézmény egy pályázati fordulóban csak egy rövid távú projektre pályázhat a köznevelés területén.

Az első pályázati fordulóban rövid távú projektre támogatást kapó szervezetek/intézmények nem pályázhatnak ugyanazon pályázati felhívás második fordulójában.

A szervezetek/intézmények öt egymást követő pályázati évben legfeljebb három, rövid távú projektre irányuló támogatást nyerhetnek el a köznevelés területén. A 2014 és 2020 közötti időszakban elnyert támogatások nem számítanak bele ebbe a korlátozásba.

Támogatható tevékenységtípusok

A köznevelés területéhez kapcsolódó összes tevékenységtípus. A részletes listáért és szabályokért lásd a „Tevékenységek” című részt.

A projekt hatóköre

A rövid távú projektekre irányuló pályázatok legfeljebb 30, mobilitási tevékenységben részt vevő személyt foglalhatnak magukban.

Az előkészítő látogatások és a kísérő személyek részvétele nem számít bele ebbe a korlátozásba.

ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK

A benyújtott pályázatokat az alábbi kritériumok és súlyozások alapján értékelik pontozással, az elérhető teljes pontszám pedig 100 pont. Az odaítélés előfeltétele, hogy a pályázatok elérjék a következő küszöbértékeket:

 • Az összesen elérhető 100 pontból legalább 60 pontot, és
 • Az értékelési szempontok mind a három kategóriájában a maximális pontszámok legalább felét.

Relevancia

(maximális pontszám: 30 pont)

Milyen mértékben:

 • releváns a pályázó profilja, illetve a tapasztalatai, a tevékenységei és a tanulók célcsoportjai a köznevelés területe szempontjából;
 • releváns a projektterv a pályázattípus célkitűzései szempontjából;
 • releváns a projektterv a következő konkrét prioritások szempontjából:
  • az új résztvevők és a kevésbé tapasztalt szervezetek/intézmények támogatása;
  • a tanulók hosszú távú tanulási célú mobilitásában részt vevő személyek támogatása;
  • a kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevők támogatása.

A projektterv minősége

(maximális pontszám: 40 pont)

Milyen mértékben:

 • veszik figyelembe egyértelműen és konkrétan a tervezett projekt célkitűzései a pályázó szervezet/intézmény, illetve annak munkatársai/szakemberei/oktatói és tanulói szükségleteit;
 • megfelelőek a tervezett tevékenységek és azok tartalma a projekt célkitűzéseinek eléréséhez;
 • áll rendelkezésre egyértelmű terv az egyes javasolt tevékenységek megvalósításához;
 • építi be a projekt a környezeti fenntarthatóságot és felelősségvállalást;
 • építi be a projekt a digitális eszközök (különösen az eTwinning) és tanulási módszerek használatát a fizikai mobilitási tevékenységeik kiegészítése, valamint a partnerszervezetekkel folytatott együttműködés javítása érdekében;

Az utánkövetési tevékenységek minősége

(maximális pontszám: 30 pont)

Milyen mértékben:

 • tervez a pályázó konkrét és logikus lépéseket annak érdekében, hogy a mobilitási tevékenységek eredményeit beépítse a szervezet/intézmény mindennapi munkájába;
 • felel meg a pályázó által a projekteredmények értékelésére javasolt módszer;
 • irányzott elő a pályázó konkrét és eredményes lépéseket annak érdekében, hogy megismertesse a projekt eredményeit a pályázó szervezeten/intézményen belül, megossza az eredményeket a nyilvánosággal és más szervezetekkel/intézményekkel, és láthatóvá tegye az európai uniós finanszírozás tényét.

KÖZNEVELÉSBEN RÉSZT VEVŐ TANULÓK ÉS MUNKATÁRSAK/SZAKEMBEREK/OKTATÓK AKKREDITÁLT MOBILITÁSI PROJEKTJEI

A köznevelésben részt vevő, Erasmus-akkreditációval rendelkező szervezetek/intézmények a kizárólag számukra nyitva álló speciális finanszírozási forma keretében pályázhatnak támogatásra. A pályázatok a korábban jóváhagyott Erasmus-terven alapulnak, így nem szükséges benyújtani a tervezett tevékenységek részletes listáját és leírását. Javasolt, hogy a pályázatok ehelyett a következő tevékenységekhez szükséges költségvetés meghatározására összpontosítanak.

Támogathatósági feltételek

Támogatható szervezetek/intézmények: ki pályázhat?

A köznevelésben részt vevő, érvényes Erasmus-akkreditációval rendelkező szervezetek/intézmények pályázhatnak.

Mobilitási konzorcium

A mobilitásikonzorcium-vezetők számára odaítélt Erasmus-akkreditációval rendelkező szervezeteknek/intézményeknek a mobilitási konzorciumoknak szóló pályázattípus keretében kell pályázniuk.

A pályázat részeként rendelkezésre kell bocsátani a mobilitási konzorcium tagjainak listáját, amelynek a vezetőn kívül legalább egy tagszervezetet/-intézményt tartalmaznia kell.

Bármely, az akkreditált mobilitási projektekre vonatkozó támogathatósági feltételeknek megfelelő szervezet/intézmény lehet mobilitási konzorcium tagja. A konzorcium tagjai esetében nem követelmény az Erasmus-akkreditáció megléte.

A mobilitási konzorciumban részt vevő szervezetek/intézmények ugyanazon pályázati felhíváson belül legfeljebb két, KA1. pályázati kategóriába tartozó támogatási megállapodás keretében kaphatnak támogatást a köznevelés területén. A rövid távú projektekre vagy akkreditált projektekre támogatást elnyerő köznevelési szervezetek/intézmények saját támogatott projektjükön felül tehát csak egy további köznevelési mobilitási konzorciumban vehetnek részt tagszervezetként/-intézményként. Más szervezetek/intézmények legfeljebb két mobilitási konzorciumban vehetnek részt.

Hova kell a pályázatot benyújtani?

A pályázatokat a pályázó szervezet/intézmény székhelye szerinti ország nemzeti irodájához kell benyújtani.

Pályázati határidő

Május 11. (közép-európai idő szerint déli 12:00 óra)

A projekt indulásának időpontja

Ugyanazon év szeptember 1.

A projekt időtartama

Valamennyi akkreditált projekt kezdeti időtartama 15 hónap. 12 hónap elteltével minden kedvezményezettnek lehetősége lesz arra, hogy projektjét összesen 24 hónapra meghosszabbítsa.

A pályázatok száma

Az akkreditált szervezetek/intézmények minden pályázati fordulóban csak egyszer pályázhatnak.

Támogatható tevékenységtípusok

A köznevelés területéhez kapcsolódó összes tevékenységtípus. A részletes listáért és szabályokért lásd a „Tevékenységek” című részt.

A projekt hatóköre

Az akkreditált projektekbe bevonható résztvevők száma nem korlátozott – a költségvetés elosztásának szakaszában meghatározott esetleges korlátozásokat leszámítva.

A KÖLTSÉGVETÉS ELOSZTÁSA

A pályázó Erasmus-tervének minőségét az akkreditációs kérelem szakaszában értékelték, ezért a költségvetés elosztásának szakaszában nem kerül sor minőségi értékelésre. Minden támogatható támogatási kérelem támogatásban részesül.

A kiválasztott projekteknek odaítélt támogatás maximális összege számos tényezőtől függ:

 • az akkreditált pályázók számára rendelkezésre álló teljes költségvetés
 • a kért tevékenységek
 • az alaptámogatás és a támogatás maximális összege
 • a következő elosztási kritériumok: pénzügyi teljesítmény, minőségi teljesítmény, szakpolitikai prioritások és földrajzi egyensúly (ha a nemzeti iroda alkalmazza)

A nemzeti iroda a pályázati felhívás határideje előtt közzéteszi az alaptámogatásra és a maximális támogatásra, az elosztási kritériumok pontozására, az egyes kritériumok súlyozására, az elosztás módszerére és az akkreditált projektek számára rendelkezésre álló költségvetésre vonatkozó részletes szabályokat.

FINANSZÍROZÁSI SZABÁLYOK

A rövid távú projektekre és az akkreditált projektekre a következő finanszírozási szabályok vonatkoznak.

Költségvetési kategória

Elszámolható költségek és alkalmazandó szabályok

Összeg

Szervezési támogatás

A mobilitási tevékenységek megvalósításához közvetlenül kapcsolódó költségek, amelyeket nem fednek le más költségkategóriák.

Például: előkészítés (pedagógiai, interkulturális és egyéb), a résztvevők mobilitás alatt történő mentorálása, nyomon követése és támogatása, a vegyes tevékenységek virtuális elemeihez szükséges szolgáltatások, eszközök és berendezések, a tanulási eredmények elismerése, az eredmények terjesztése, valamint az európai uniós finanszírozás láthatóvá tétele a nyilvánosság számára.

A szervezési támogatás fedezi mind a küldő, mind a fogadó szervezetek/intézmények felmerült költségeit (kivéve a munkatársak/szakemberek/oktatók tanfolyamokon és továbbképzéseken történő részvételre irányuló mobilitását). Az elnyert támogatás elosztásáról a két szervezet/intézmény állapodik meg.

Finanszírozási mechanizmus: egységköltség-hozzájárulás.

Támogatási szabályok: a résztvevők száma alapján.

100 EUR

 • Csoportos mobilitásban részt vevő tanulónként, legfeljebb 1000 EUR/csoport összeg értékben
 • A munkatársak/szakemberek/oktatók tanfolyamokon és továbbképzéseken történő részvételre irányuló mobilitásának egyes résztvevői után
 • Szakértőnként
 • Fogadott, gyakorló tanáronként/oktatónként

350 EUR; 200 EUR az ugyanazon tevékenységben részt vevő századik résztvevő után

 • Tanulók rövid távú tanulási célú mobilitásában részt vevő személyenként
 • A munkatársak/szakemberek/oktatók szakmai látogatáson és oktatási/képzési tevékenységben történő részvételre irányuló mobilitásának egyes résztvevői után

500 EUR

 • Tanulók hosszú távú tanulási célú mobilitásában részt vevő személyenként

Utazás

A résztvevők (és a kísérő személyek) kiindulási helye és a tevékenység helyszíne közötti menettérti utazás költségeihez való hozzájárulás.

Ezenfelül: a tanulók hosszú távú mobilitásában részt vevőknek és a kísérő személyeknek a kiindulás helye és az indulás előtti felkészítő tréning helyszíne közötti menettérti utazás költségeihez való hozzájárulás.

Finanszírozási mechanizmus: egységköltség-hozzájárulás.

Támogatási szabályok: az utazási távolság és a személyek száma alapján.

A pályázónak a kiindulás helye és a tevékenység helyszíne[5] között légvonalban mért távolságot kell feltüntetnie az Európai Bizottság által biztosított távolságkalkulátor segítségével[6].

Utazási távolság

Standard utazás

Környezettudatos/környezetkímélő utazás

0–99 km-es távolság esetén

23 EUR

 

100–499 km-es távolság esetén

180 EUR

210 EUR

500–1999 km-es távolság esetén

275 EUR

320 EUR

2000–2999 km-es távolság esetén

360 EUR

410 EUR

3000–3999 km-es távolság esetén

530 EUR

610 EUR

4000–7999 km-es távolság esetén

820 EUR

 

8000 km-es vagy nagyobb távolság esetén

1500 EUR

 

Egyéni támogatás

A résztvevők és a kísérő személyek tartózkodási költségei[7] a tevékenység során.

Szükség esetén: tartózkodási költségek számolhatók el a tevékenység előtti és utáni utazási időre; ez legfeljebb két utazási nap lehet a standard utazási támogatásban, és legfeljebb négy további nap lehet a környezettudatos/környezetkímélő utazási támogatásban részesülők esetében.

Finanszírozási mechanizmus: egységköltség-hozzájárulás.

Támogatási szabályok: a személyek száma, az ott-tartózkodás időtartama, valamint a fogadó ország[8] alapján.

Résztvevői kategória

1. 

országcsoport

2. 

országcsoport

3. 

országcsoport

Munkatársak/

szakemberek/

oktatók

90–180 EUR

80–160 EUR

70–140 EUR

Iskolai tanulók

40–80 EUR

35–70 EUR

30–60 EUR

A fentiek a tevékenységek egyes napjai után járó alapösszegek. Valamennyi nemzeti iroda maga dönt az engedélyezett tartományokon belüli pontos alapösszegekről.

Az alapösszeg a tevékenység 14. napjáig fizetendő. A kifizetendő összeg a tevékenység 15. napjától az alapösszeg 70%-ával egyenértékű. A kifizetendő összegek a közelebbi egész euróra kerekített összegek.

Esélyegyenlőségi támogatás

A kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevők számára szervezett mobilitási tevékenységekhez kapcsolódó költségek.

Finanszírozási mechanizmus: egységköltség-hozzájárulás

Támogatási szabályok: a kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevők száma alapján

100 EUR/résztvevő

Kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevőkhöz, valamint a kísérőkhöz közvetlenül kapcsolódó járulékos költségek (ideértve az utazással és a tartózkodással kapcsolatos indokolt költségeket, amennyiben e résztvevőkre nem igényeltek támogatást az „Utazás” és az „Egyéni támogatás” költségvetési kategóriákon keresztül).

Finanszírozási mechanizmus: ténylegesen felmerült költségek.

Támogatási szabályok: a kérelmet meg kell indokolnia a pályázónak, és jóvá kell hagynia a nemzeti irodának.

az elszámolható költségek 100%-a

Előkészítő látogatások

Az előkészítő látogatásokban történő részvétel során az utazást és a tartózkodást fedező költségek.

Finanszírozási mechanizmus: egységköltségek.

Támogatási szabályok: a résztvevők száma alapján.

575 EUR/résztvevő, látogatásonként legfeljebb három résztvevő esetében

Képzési és kurzusdíjak

A tanfolyamok és továbbképzések beiratkozási költségeit fedező támogatás.

Finanszírozási mechanizmus: egységköltség-hozzájárulás.

Támogatási szabályok: a tevékenység időtartama alapján.

80 EUR/résztvevő/nap; egy támogatási megállapodáson belül az egyes munkatársak/szakemberek/oktatók legfeljebb 800 EUR összegű támogatásban részesülhetnek képzési és kurzusdíjak fedezésére.

Nyelvi támogatás

A nyelvtanulást segítő anyagok és a képzés költségei azon résztvevők esetében, akiknek fejleszteniük kell nyelvtudásukat a tevékenység alatt a tanulásban vagy képzésben használt nyelv tekintetében.

Finanszírozási mechanizmus: egységköltség-hozzájárulás.

Támogatási szabályok: a résztvevők száma alapján.

150 EUR/résztvevő olyan résztvevők számára, akik jogosultak ugyan online nyelvi támogatásra, de azt nem tudják igénybe venni abból kifolyólag, hogy nem áll rendelkezésre a megfelelő nyelv vagy szint – kivéve a 31 napnál rövidebb mobilitásban részt vevő munkatársakat/szakembereket/oktatókat. A csoportos mobilitásban részt vevő tanulók számára nem biztosított egyéni nyelvi támogatás.

Ezenfelül: 150 EUR tanulók hosszú távú tanulási célú mobilitásában részt vevő személyenként

Rendkívüli támogatás

Pénzügyi garancia nyújtásának költségei, amennyiben a nemzeti iroda kéri.

A résztvevők és a kísérő személyek magas utazási költségei, amelyek a földrajzi távolság vagy egyéb akadályok miatt nem támogathatók a standard „Utazás” kategória keretében.

Finanszírozási mechanizmus: ténylegesen felmerült költségek.

Támogatási szabályok: a kérelmet meg kell indokolnia a pályázónak, és jóvá kell hagynia a nemzeti irodának.

Pénzügyi garancia költségei: az elszámolható költségek 80%-a

Magas utazási költségek: a támogatható utazási költségek 80%-a

 

 1. Az egyes programországok támogatható oktatási programjait az illetékes nemzeti hatóság határozza meg, és teszi közzé a releváns nemzeti iroda weboldalán.

 2. A frissen végzettek legfeljebb az oklevélszerzést követő 12 hónapban vehetnek részt a mobilitási tevékenységben. Amennyiben a résztvevők végzettségük megszerzését követően kötelező polgári vagy katonai szolgálatot teljesítettek, a támogathatóság időszaka meghosszabbodik az adott szolgálat időtartamával.

 3. Az egyes programországok támogatható szervezeteit/intézményeit az illetékes nemzeti hatóság határozza meg, és teszi közzé a tárgyhoz tartozó példákkal együtt a releváns nemzeti iroda weboldalán.

 4. Beleértve a kisgyermekkori nevelést és gondozást.

 5. Ha például egy madridi (spanyolországi) személy Rómában (Olaszországban) szervezett mobilitási tevékenységben vesz részt, a pályázónak ki kell számítania a Madrid és Róma közötti távolságot (1365,28 km), majd ki kell választania az utazási távolságnak megfelelő sávot (amely az 500–1999 km közötti távolság).    

 6. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_hu

 7. A kísérő személyekre a munkatársak/szakemberek/oktatók esetében megállapított összegek alkalmazandók. Kivételes esetekben, amikor a kísérő személynek 60 napnál tovább kell külföldön tartózkodnia, a 60. napon túl felmerülő kiegészítő tartózkodási költségek az „Esélyegyenlőségi támogatás” költségvetési sorból fedezendők.

 8. Fogadó országok csoportjai:

  1. országcsoport: Dánia, Finnország, Írország, Izland, Liechtenstein, Luxemburg, Norvégia, Svédország;

  2. országcsoport: Ausztria, Belgium, Ciprus, Franciaország, Görögország, Hollandia, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország;

  3. országcsoport: Bulgária, Csehország, Észak-macedón Köztársaság, Észtország, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Törökország