Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Korkeakoulutuksen alan Jean Monnet -verkostot

Hakijaprofiili

Kesto: 3 vuotta

Avustuksen enimmäismäärä: 1 200 000 euroa / verkosto

Mitä korkeakoulutuksen alan Jean Monnet -verkostoilta edellytetään?

Kahdentyyppiset laajat temaattiset verkostot voivat tulla kyseeseen:

  1. Tiettyyn EU:n sisäpoliittiseen aiheeseen keskittyvä verkosto. Edellyttää vähintään 12:ta korkeakoulua seitsemästä eri EU-maasta ja ohjelmaan assosioituneista kolmansista maista.

  2. Ulkopoliittisia kysymyksiä käsittelevä verkosto, jossa käsitellään yhtä tiettyä painopistealuetta. Edellyttää vähintään 12:ta korkeakoulua. Osallistuvista kouluista vähintään kuuden on oltava ohjelmaan assosioitumattomista kolmansista maista, ja ne saavat rahoitusta EU:n ulkoisen toiminnan välineistä. Ulkopoliittisia kysymyksiä käsittelevässä verkostossa olisi oltava mukana asiaankuuluvia organisaatioita tukea saavista maista.

Mitä korkeakoulutuksen alan Jean Monnet -verkostolta odotetaan?

  • kerää ja jakaa tutkimustuloksia, kurssien sisältöjä, kokemuksia ja tuotoksia (kuten tutkimuksia, artikkeleita) ja keskustee niistä kumppanien kesken

  • luo välineen, jonka avulla kumppanit voivat jakaa tieteellisiä saavutuksiaan, suorittaa vertaisarviointeja ja kommentoida siinä julkaistuja asiakirjoja

  • valikoi säännöllisesti komissiolle toimitettavat innovatiivisimmat ja kiinnostavimmat tulokset.

Temaattisten verkostojen perimmäisenä tavoitteena on antaa säännöllistä palautetta (esim. sähköisellä uutiskirjeellä) alan edistyneimmistä ja innovatiivisimmista käytännöistä sekä tukea keskustelua ja tuoda siihen lisäarvoa.

Hakumenettely

Lisätietoa hakumenettelystä:

Related funding opportunities

Reference

ERASMUS-JMO-2023-NETWORKS-HEI-NON-EU-AFRICA

Open
Deadline
14 Feb 2023

Jean Monnet Policy Debate: Foreign policy issues: EU-AFRICA

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).
Reference

ERASMUS-JMO-2023-NETWORKS-HEI-NON-EU-VAL-DEM

Open
Deadline
14 Feb 2023

Jean Monnet Policy Debate: Foreign policy issues: Values and Democracy

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).
Reference

ERASMUS-JMO-2023-NETWORKS-HEI-EU

Open
Deadline
14 Feb 2023

Jean Monnet Policy Debate: Internal EU issues: Digital Transformation in Europe

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).
Reference

ERASMUS-JMO-2022-NETWORKS-HEI-EU

Suljettu
Deadline
1 Mar 2022

Networks on Internal EU Issues

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).
Reference

ERASMUS-JMO-2022-NETWORKS-HEI-NON-EU

Suljettu
Deadline
1 Mar 2022

Networks on Foreign Policy Issues

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).

Application process

For more information about the application process, please visit