Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Koulujen ja ammatillisten oppilaitosten Jean Monnet -verkostot

Hakijaprofiili

Koulut ja ammatillisen koulutuksen tarjoajat kaikissa Erasmus+ -ohjelmamaissa.

Verkoston on koostuttava vähintään viidestä organisaatiosta, jotka ovat vähintään kolmesta eri Erasmus+ -ohjelmamaasta.

Ei yksityishenkilöille.

Kesto: 3 vuotta

Avustuksen enimmäismäärä verkostoa kohti: 300 000 euroa (enintään 80 % kokonaiskustannuksista)

Mitä koulujen ja ammatillisten oppilaitosten Jean Monnet -verkostolta edellytetään?

Sellaista hyvien käytäntöjen vaihtoa ja yhteisopetusta koulujen ja ammatillisen koulutuksen tarjoajien välillä eri maissa, jolla edistetään yhteisymmärrystä oppimismenetelmistä Euroopan unioniin liittyvissä asioissa.

Tämän Jean Monnet -toimiin kuuluvan osuuden tarkoituksena on tukea toimintaa, jota ei voida toteuttaa kansallisella tasolla ja jolla on monikansallinen ulottuvuus.

Mitä Jean Monnet -verkostolta odotetaan?

Koulut/oppilaitokset määrittelevät itse aiheet, joiden parissa ne haluavat työskennellä. Näitä voivat olla esimerkiksi

  • uudet tai innovatiiviset tavat lähestyä EU-asioiden opetusta, mukaan lukien uusia menetelmiä koskevat ehdotukset ja välineiden luominen oppijoiden avuksi
  • hyvien käytäntöjen ja kokemusten vaihto EU-asioiden opettamisesta ja siitä, miten suhtautua erityishaasteisiin.

Opettajat voivat myös siirtyä verkoston sisällä järjestämään ja antamaan opetusta itse tai yhdessä kumppanitahojen kollegoiden kanssa.

Määräajat ja hakulomakkeet

Erasmus+ -ohjelmaopas

Hakuprosessia koskeva vaihekohtainen opas

Related funding calls