Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Jean Monnet -osaamiskeskukset

Hakijaprofiili

  • Korkeakoulut kaikissa maissa. Erasmus+ -ohjelmamaiden korkeakouluilla on oltava voimassa oleva korkea-asteen koulutuksen Erasmus-peruskirja (ECHE).
  • Ei yksityishenkilöille.

Kesto: 3 vuotta.

Avustuksen enimmäismäärä: 100 000 euroa (enintään 80 % opetusohjelman tai kurssin kokonaiskustannuksista)

Jean Monnet -osaamiskeskus – mikä se on ja mitä se tekee?

Jean Monnet -osaamiskeskukseksi voi hakea korkeakoulu, jonka ohjelmassa on EU-opintoja ja/tai -tutkimusta. Keskuksen piiriin voi kuulua useita tiedekuntia tai osastoja ja myös muita organisaatioita, jotka ovat erikoistuneet EU-kysymyksiin.

Osaamiskeskukset kokoavat yhteen eri alojen huippuasiantuntijoita ja -asiantuntemusta ja kehittävät näin tieteenalojen välistä synergiaa EU-opinnoissa ja -tutkimuksessa.

Osaamiskeskukset luovat yhteyksiä sellaistenkin tiedekuntien opiskelijoihin, joissa ei yleensä käsitellä EU-kysymyksiä, sekä päättäjiin, virkamiehiin, kansalaisjärjestöihin ja suureen yleisöön. Keskusten kautta myös asiantuntijat voivat käynnistää yhteisiä kansainvälisiä toimia.

Mitä Jean Monnet -osaamiskeskukselta odotetaan?

Osaamiskeskuksen tehtävänä on

  • organisoida ja koordinoida oman oppilaitoksensa resursseja, jotka liittyvät EU-opintoihin ja -tutkimukseen
  • johtaa EU-aiheisiin liittyvää tutkimustoimintaa
  • kerätä, analysoida ja julkaista keskeiset tutkimustulokset.

Osaamiskeskukset voivat tukea uusien EU-aiheisten sisältöjen kehittämistä ja täydentää näin nykyisiä opetussuunnitelmia ja ylläpitää keskustelua EU-kysymyksistä.

Keskukset toimivat EU-aiheiden johtavina akateemisina asiantuntijoina, mutta palvelevat myös muita koulutustasoja ja laajempaa yleisöä.

Yhteydenpidossa käytetään esimerkiksi seuraava keinoja:

  • maakohtaiset ja EU-tason tiedotustapahtumat
  • luennot, seminaarit ja työpajat, joita voidaan järjestää yhdessä paikallisten, alueellisten tai valtakunnallisten päättäjien tai kansalaisjärjestöjen tai koulujen kanssa
  • erityiset koulujen ja ammattioppilaitosten kanssa järjestettävät oppimistoimet
  • verkostoituminen muiden Jean Monnet -ohjelmasta tukea saaneiden laitosten ja henkilöiden kanssa
  • oppimisaineistojen julkaisu vapaaseen käyttöön.

Määräajat ja hakulomakkeet

Erasmus+ -ohjelmaopas

Ohjeet: hakumenettely vaihe vaiheelta

Related funding calls