Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Tällä verkkosivulla ei ole vielä otettu huomioon vuoden 2022 Erasmus+ ‑ohjelmaoppaan sisältöä. Voit kuitenkin ladata koko vuoden 2022 oppaan valitsemallasi kielellä pdf-muodossa tämän sivun oikeassa reunassa olevan ”Download”-painikkeen kautta.

Sanasto - Aikuiskoulutus

Aikuiskoulutus

Kaikki muut kuin ammatillisen aikuiskoulutuksen muodot, jotka voivat kuulua virallisen koulutuksen taikka epävirallisen tai arkioppimisen piiriin (ammatillinen jatkokoulutus, ks. ”ammatillinen koulutus”).

Aikuisopiskelija

Aikuinen henkilö, joka on suorittanut peruskoulutuksen tai ei enää osallistu siihen ja palaa jonkin tyyppisen ei-ammatillisen jatkuvan oppimisen (virallisen, epävirallisen tai arkioppimisen) pariin. Erasmus+ -hankkeissa aikuisopiskelijoita eivät ole minkään Erasmus+ -ohjelman alan opetushenkilöstön jäsenet (kuten opettajat, valmentajat, kouluttajat tai korkeakoulujen ja nuorisoalan henkilöstö). Henkilöstön jäsenet, joilla on virallinen yhteys siihen koulutusalan organisaatioon, jossa he työskentelevät (koulu, ammattioppilaitos, korkea-asteen koulutuksen tai aikuiskoulutuksen organisaatio), voivat osallistua henkilöstölle tarkoitettuihin toimintoihin Erasmus+ -ohjelman kyseisellä alalla.