Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Κινητικοτητα προσωπικου στον τομεα του αθλητισμου

Στόχος της δράσης αυτής είναι να συνδράμει στην ανάπτυξη των αθλητικών οργανώσεων υποστηρίζοντας τη μαθησιακή κινητικότητα του προσωπικού τους.

Μέσω των δραστηριοτήτων τους, οι συμμετέχοντες οργανισμοί θα πρέπει να προωθήσουν ενεργά την ένταξη και την πολυμορφία, την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, την ψηφιακή εκπαίδευση, καθώς και τη συμμετοχή στα κοινά. χρησιμοποιώντας τις ευκαιρίες ειδικής χρηματοδότησης που παρέχονται από το πρόγραμμα γι’ αυτούς τους σκοπούς, ενημερώνοντας τους συμμετέχοντές τους για το συγκεκριμένο θέμα, ανταλλάσσοντας βέλτιστες πρακτικές και επιλέγοντας τον κατάλληλο σχεδιασμό των δραστηριοτήτων τους.

Ο γενικός στόχος της δράσης αυτής είναι δοθεί η ευκαιρία στο προσωπικό των αθλητικών οργανώσεων, κυρίως στον τομέα του μαζικού αθλητισμού, να βελτιώσει τις ικανότητες, τα επαγγελματικά προσόντα του και να αποκτήσει νέες δεξιότητες μέσω της μαθησιακής κινητικότητας, διανύοντας ένα χρονικό διάστημα στο εξωτερικό, και με τον τρόπο αυτόν να συμβάλει στη δημιουργία ικανοτήτων και στην ανάπτυξη αθλητικών οργανώσεων.

Η δράση αυτή στηρίζει την επαγγελματική ανάπτυξη των προπονητών και άλλου προσωπικού (τόσο αμειβόμενου προσωπικού όσο και εθελοντών) στον τομέα του μαζικού αθλητισμού. Το προσωπικό στον τομέα του μη μαζικού αθλητισμού, συμπεριλαμβανομένων όσων ακολουθούν διττή σταδιοδρομία, αθλητική και μη αθλητική, μπορεί επίσης να ενισχύσει τον αντίκτυπο της μάθησης και τη μεταφορά γνώσης για το προσωπικό και τις οργανώσεις μαζικού αθλητισμού. Είναι δυνατόν να υποστηριχτούν ευκαιρίες μαθησιακής κινητικότητας για το προσωπικό στον τομέα του μη μαζικού αθλητισμού, όταν η συμμετοχή του εν λόγω προσωπικού μπορεί να ωφελήσει τον μαζικό αθλητισμό.

Η δράση συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων του προγράμματος εργασιών της ΕΕ για τον αθλητισμό για την περίοδο 2021-20241 .

Ειδικότερα, οι στόχοι των σχεδίων κινητικότητας στον τομέα του αθλητισμού είναι οι εξής:

 • εστίαση στον μαζικό αθλητισμό, λαμβανομένου υπόψη του σημαντικού ρόλου που διαδραματίζει ο αθλητισμός στην προώθηση της σωματικής άσκησης και του υγιεινού τρόπου ζωής, των διαπροσωπικών σχέσεων, της κοινωνικής ένταξης και της ισότητας·
 • ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης στον αθλητισμό και της διεθνούς συνεργασίας στον τομέα της μαθησιακής κινητικότητας στον αθλητισμό·
 • ανάπτυξη ικανοτήτων των οργανώσεων μαζικού αθλητισμού·
 • βελτίωση των γνώσεων και της τεχνογνωσίας του αθλητικού προσωπικού·
 • προώθηση των κοινών ευρωπαϊκών αξιών μέσω του αθλητισμού, της χρηστής διακυβέρνησης και της ακεραιότητας στον αθλητισμό, της βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και των δεξιοτήτων στον αθλητισμό και μέσω αυτού·
 • προώθηση του ενεργού και φιλικού προς το περιβάλλον τρόπου ζωής και της ενεργού συμμετοχής στα κοινά·
 • δημιουργία ευρωπαϊκών δικτύων προπονητών και αθλητικού προσωπικού.

Οριζοντιες προτεραιοτητες

Όλα τα σχέδια κινητικότητας θα πρέπει να ενσωματώνουν τις ακόλουθες διαστάσεις που είναι κοινές για ολόκληρο το πρόγραμμα Erasmus+:

Ένταξη και πολυμορφία

Το πρόγραμμα Erasmus+ έχει ως στόχο την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της πρόσβασης, της ένταξης και της δικαιοσύνης σε όλες τις δράσεις του. Οι οργανισμοί που λαμβάνουν στήριξη από το πρόγραμμα θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι προσφέρουν ευκαιρίες κινητικότητας με ισότιμο τρόπο και χωρίς αποκλεισμούς, σε συμμετέχοντες κάθε κοινωνικού στρώματος. Η επιλογή των συμμετεχόντων θα πρέπει να διασφαλίζει ότι τα οφέλη της επαγγελματικής τους ανάπτυξης θα μπορούν να μεταφερθούν πλήρως στον οργανισμό αποστολής.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας, της υλοποίησης και της αξιολόγησης των δραστηριοτήτων κινητικότητας, οι οργανισμοί αποστολής και υποδοχής θα πρέπει να περιλαμβάνουν τους συμμετέχοντες στη λήψη βασικών αποφάσεων, ώστε να διασφαλίζονται τα μέγιστα δυνατά οφέλη και ο μέγιστος δυνατός αντίκτυπος για κάθε συμμετέχοντα.

Περιβαλλοντική βιωσιμότητα

Τα σχέδια θα πρέπει να προάγουν περιβαλλοντικά βιώσιμη και υπεύθυνη συμπεριφορά μεταξύ των συμμετεχόντων μέσω της αύξησης της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη σημασία της δράσης για τη μείωση ή την αντιστάθμιση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των δραστηριοτήτων κινητικότητας. Θα πρέπει να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται με περιβαλλοντική συνείδηση π.χ. μέσω της ενσωμάτωσης βιώσιμων πρακτικών, όπως η επιλογή επαναχρησιμοποιούμενων ή φιλικών προς το περιβάλλον υλικών, η μείωση αποβλήτων και η ανακύκλωση. Αυτές οι αρχές θα πρέπει να αποτυπώνονται στην προετοιμασία και την υλοποίηση όλων των δραστηριοτήτων του προγράμματος, ιδιαίτερα με τη χρήση ειδικής χρηματοδοτικής στήριξης που παρέχεται από το πρόγραμμα για την προώθηση των βιώσιμων μέσων μεταφοράς.

Ψηφιακή μετάβαση

Το πρόγραμμα Erasmus+ στηρίζει όλους τους συμμετέχοντες οργανισμούς προκειμένου να ενσωματώσουν τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και μεθόδων μάθησης με σκοπό τη συμπλήρωση των δραστηριοτήτων με φυσική παρουσία, τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των οργανισμών-εταίρων, καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας των δραστηριοτήτων τους.

Συμμετοχή στον δημοκρατικό βίο

Στόχος του προγράμματος είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να ανακαλύψουν τα οφέλη της ενεργού συμμετοχής στα κοινά και της συμμετοχής στον δημοκρατικό βίο. Οι υποστηριζόμενες δραστηριότητες κινητικότητας θα πρέπει να ενισχύουν τις συμμετοχικές δεξιότητες σε διάφορους τομείς της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και την ανάπτυξη κοινωνικών και διαπολιτισμικών ικανοτήτων, κριτικής σκέψης και γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας. Όποτε είναι δυνατό, τα σχέδια θα πρέπει να προσφέρουν ευκαιρίες για συμμετοχή στον δημοκρατικό βίο, καθώς και ευκαιρίες για κοινωνική συμμετοχή και συμμετοχή στα κοινά μέσω δραστηριοτήτων τυπικής και μη τυπικής μάθησης. Θα πρέπει επίσης να βοηθούν τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν καλύτερα την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις κοινές ευρωπαϊκές αξίες, μεταξύ άλλων τον σεβασμό των δημοκρατικών αρχών, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ενότητας και της πολυμορφίας, τον διαπολιτισμικό διάλογο, καθώς και την ευρωπαϊκή κοινωνική, πολιτιστική και ιστορική κληρονομιά.

Οργανωση σχεδιου

Ο αιτών οργανισμός είναι ο βασικός φορέας ενός σχεδίου στο πλαίσιο της βασικής δράσης 1. Ο αιτών συντάσσει και υποβάλλει την αίτηση, υπογράφει τη συμφωνία επιχορήγησης με τον Εθνικό Οργανισμό Erasmus+, υλοποιεί τις δραστηριότητες κινητικότητας και υποβάλλει εκθέσεις στον Εθνικό Οργανισμό Erasmus+. Και τα δύο είδη υποστηριζόμενων δραστηριοτήτων είναι δραστηριότητες εξερχόμενης κινητικότητας. Αυτό σημαίνει ότι ο αιτών οργανισμός θα ενεργεί ως οργανισμός αποστολής: θα επιλέγει συμμετέχοντες και θα τους στέλνει σε οργανισμό υποδοχής στο εξωτερικό.

Ένα σχέδιο μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες δραστηριότητες. Οι δραστηριότητες μπορούν να συνδυάζονται, αναλόγως των στόχων του σχεδίου και των αναγκών του συμμετέχοντος οργανισμού ή οργανισμών, καθώς και των ίδιων των συμμετεχόντων.

Κάθε σχέδιο περιλαμβάνει τέσσερα στάδια: τον σχεδιασμό, την προετοιμασία, την υλοποίηση και την παρακολούθηση.

 • Σχεδιασμός (προσδιορισμός των αναγκών, των στόχων, των μαθησιακών αποτελεσμάτων, της μορφής των δραστηριοτήτων, ανάπτυξη του προγράμματος εργασίας, χρονοδιάγραμμα των δραστηριοτήτων κ.λπ.)
 • Προετοιμασία (πρακτικές ρυθμίσεις, επιλογή συμμετεχόντων, γλωσσική/διαπολιτισμική/μαθησιακή και επιχειρησιακή προετοιμασία των συμμετεχόντων πριν από την αναχώρησή τους, εικονικές προπαρασκευαστικές συναντήσεις κ.λπ.)
 • Υλοποίηση των δραστηριοτήτων
 • Παρακολούθηση (αξιολόγηση των δραστηριοτήτων, προσδιορισμός και τεκμηρίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των συμμετεχόντων, καθώς και διάδοση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του σχεδίου, εικονικές συναντήσεις παρακολούθησης).

Δραστηριοτητες

Υποστηρίζονται οι ακόλουθες δραστηριότητες:

 • Παρακολούθηση εργασίας και περίοδοι παρατήρησης (διάρκειας 2 έως 14 ημερών)
 • Αποστολές προπόνησης ή κατάρτισης (διάρκειας 15 έως 60 ημερών)

Η παρακολούθηση εργασίας πραγματοποιείται όταν οι συμμετέχοντες μπορούν να περάσουν ένα χρονικό διάστημα (2 έως 14 ημερών) σε οργανισμό υποδοχής σε άλλη χώρα με σκοπό την εκμάθηση νέων πρακτικών και τη συγκέντρωση νέων ιδεών μέσω της παρατήρησης και της διάδρασης με ομοτίμους, προπονητές, εθελοντές ή άλλα μέλη του προσωπικού στο καθημερινό τους έργο στον οργανισμό υποδοχής.

Οι εργασίες προπόνησης ή κατάρτισης πραγματοποιούνται όταν οι συμμετέχοντες μπορούν να περάσουν ένα χρονικό διάστημα (15 έως 60 ημερών) προπονώντας ή παρέχοντας κατάρτιση σε οργανισμό υποδοχής σε άλλη χώρα, ως μέσο μάθησης μέσω της ολοκλήρωσης των καθηκόντων τους και της ανταλλαγής γνώσεων με ομοτίμους. Συμβάλλει στην ανάπτυξη ικανοτήτων σε οργανώσεις μαζικού αθλητισμού.

Οι δραστηριότητες δεν μπορούν να έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα.

Εκτός από τις δραστηριότητες κινητικότητας με φυσική παρουσία, όλες οι δραστηριότητες κινητικότητας του προσωπικού μπορούν να συνδυαστούν με εικονικές δραστηριότητες. Η ελάχιστη και η μέγιστη διάρκεια που ορίζονται παραπάνω εφαρμόζονται στη συνιστώσα της κινητικότητας με φυσική παρουσία.

Για οποιαδήποτε δραστηριότητα, υπάρχει δυνατότητα παροχής πρόσθετης στήριξης για άτομα που συνοδεύουν συμμετέχοντες με λιγότερες ευκαιρίες. Οι συνοδοί μπορούν να λαμβάνουν στήριξη για το σύνολο ή για μέρος της διάρκειας της δραστηριότητας.

Προπαρασκευαστικές επισκέψεις

Σκοπός των προπαρασκευαστικών επισκέψεων είναι να εξασφαλιστεί η υψηλή ποιότητα των δραστηριοτήτων με τη διευκόλυνση και την προετοιμασία των διοικητικών ρυθμίσεων, την καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης και κατανόησης και τη δημιουργία σταθερής σύμπραξης μεταξύ των εμπλεκόμενων οργανισμών και ατόμων.

Οι οργανισμοί μπορούν να διοργανώσουν προπαρασκευαστική επίσκεψη στον εταίρο υποδοχής πριν πραγματοποιηθεί η δραστηριότητα κινητικότητας. Οι προπαρασκευαστικές επισκέψεις δεν αποτελούν αυτοτελή δραστηριότητα, αλλά μηχανισμό υποστήριξης για την κινητικότητα του προσωπικού. Κάθε προπαρασκευαστική επίσκεψη πρέπει να έχει σαφή λόγο και πρέπει να εξυπηρετεί τη βελτίωση του αντικειμένου και της ποιότητας των δραστηριοτήτων κινητικότητας. Για παράδειγμα, μπορούν να οργανώνονται προπαρασκευαστικές επισκέψεις για την έναρξη συνεργασίας με νέο οργανισμό-εταίρο ή την προετοιμασία δραστηριοτήτων κινητικότητας μεγαλύτερης διάρκειας. Προπαρασκευαστικές επισκέψεις μπορούν να διοργανωθούν και για τα δύο είδη κινητικότητας του προσωπικού.

Κριτήρια Επιλεξιμότητας

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση;

Συμμετέχων οργανισμός μπορεί να είναι:

 • Δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στον τομέα του αθλητισμού και της σωματικής άσκησης και διοργανώνει αθλητικές και σωματικές δραστηριότητες σε επίπεδο μαζικού αθλητισμού (π.χ. μη κερδοσκοπικός οργανισμός, τοπική δημόσια αρχή, αθλητικός σύλλογος)
 •  Αθλητική οργάνωση μη μαζικού αθλητισμού εάν η συμμετοχή του προσωπικού της ωφελεί τον μαζικό αθλητισμό (π.χ. διεθνής οργανισμός)

Πού υποβάλλεται η αίτηση;

Οι αιτούντες οργανισμοί πρέπει να είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της ΕΕ ή σε τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στον Εθνικό Οργανισμό της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος ο αιτών οργανισμός.

Πότε υποβάλλεται η αίτηση;

Οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν την αίτηση επιχορήγησης έως τις ακόλουθες ημερομηνίες:

20 Φεβρουαρίου στις 12:00:00 (το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών)

Πιθανός πρόσθετος γύρος:

οι Εθνικοί Οργανισμοί μπορούν να αποφασίσουν να ανοίξουν έναν επιπλέον γύρο. Οι Εθνικοί Οργανισμοί θα ενημερώσουν τους αιτούντες σχετικά με την έναρξη του πρόσθετου γύρου μέσω του ιστοτόπου τους.

Σε περίπτωση διοργάνωσης πρόσθετου γύρου, οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως την 1η Οκτωβρίου στις 12:00:00 (το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών).

Ημερομηνία έναρξης σχεδίου

Τα σχέδια θα ξεκινήσουν μεταξύ 1ης Ιουνίου και 31ης Δεκεμβρίου του ίδιου έτους

Εάν ανοίξει προαιρετικός γύρος, τα σχέδια θα ξεκινήσουν μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου και της 31ης Μαΐου του επόμενου έτους

Πώς υποβάλλεται η αίτηση;

Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο υποβολής της αίτησης, συμβουλευθείτε το μέρος Γ του παρόντος οδηγού.

Διάρκεια του σχεδίου

Από 3 έως 18 μήνες

Αριθμός αιτήσεων

Ανά γύρο επιλογής, ένας οργανισμός μπορεί να υποβάλει αίτηση μόνο για ένα σχέδιο.

Οι οργανισμοί που λαμβάνουν επιχορήγηση στο πλαίσιο του πρώτου γύρου των αιτήσεων δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση στον δεύτερο γύρο της ίδιας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων.

Διάρκεια των δραστηριοτήτων

Παρακολούθηση εργασίας και περίοδοι παρατήρησης: 2-14 συνεχόμενες ημέρες (χωρίς να συνυπολογίζονται οι ημέρες του ταξιδιού)

Αποστολές προπόνησης και κατάρτισης: 15-60 συνεχόμενες ημέρες (χωρίς να συνυπολογίζονται οι ημέρες του ταξιδιού)

Επιλέξιμοι συμμετέχοντες

 • Προπονητές και λοιπό αθλητικό προσωπικό σε αθλητικές οργανώσεις σε επίπεδο μαζικού αθλητισμού.
 • Προσωπικό σε οργανώσεις μη μαζικού αθλητισμού, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ασκούν διπλή σταδιοδρομία και μη αθλητική σταδιοδρομία, όπου η συμμετοχή του εν λόγω προσωπικού μπορεί να ωφελήσει τον μαζικό αθλητισμό.
 • Εθελοντές (εκτός από προπονητές) σε αθλητικές οργανώσεις.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να εργάζονται στον οργανισμό αποστολής, ή θα πρέπει να συνεργάζονται τακτικά με τον οργανισμό αποστολής για να συμβάλουν στην υλοποίηση των βασικών δραστηριοτήτων του οργανισμού. Οι συμμετέχοντες πρέπει να διαμένουν στη χώρα του οργανισμού αποστολής. 

Σε όλες τις περιπτώσεις, οι εργασίες που συνδέουν τον συμμετέχοντα με τον οργανισμό αποστολής θα πρέπει να καταγράφονται με τρόπο που επιτρέπει στον Εθνικό Οργανισμό να επιβεβαιώνει αυτή τη σύνδεση (για παράδειγμα, με σύμβαση εργασίας ή εθελοντικής εργασίας, περιγραφή εργασίας, ή παρόμοιο έγγραφο).

Οι συμμετέχοντες δεν μπορούν να συμμετέχουν σε δραστηριότητα κινητικότητας με την ιδιότητα του αθλητή.

Αριθμός συμμετεχόντων

Έως 10 συμμετέχοντες ανά σχέδιο.

Τόπος των δραστηριοτήτων

Οι δραστηριότητες πρέπει να υλοποιούνται στο εξωτερικό, σε κράτος μέλος της ΕΕ ή σε τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα.

Πρόσθετα κριτήρια επιλεξιμότητας για προπαρασκευαστικές επισκέψεις 

Τόπος/-οι της δραστηριότητας

Οι προπαρασκευαστικές επισκέψεις πραγματοποιούνται στη χώρα του οργανισμού υποδοχής πριν από την έναρξη της δραστηριότητας.

Επιλέξιμοι συμμετέχοντες

Αντιπρόσωποι των συμμετεχόντων οργανισμών που συμμετέχουν στη βασική δραστηριότητα. Οι προπαρασκευαστικές επισκέψεις μπορούν να πραγματοποιούνται από προσωπικό που συμμετέχει άμεσα στην οργάνωση του σχεδίου ή από προσωπικό που συμμετέχει στην κινητικότητα.

Κριτηρια χορηγησης

Οι υποβληθείσες αιτήσεις θα αξιολογηθούν με την απόδοση βαθμών επί συνόλου 100, βάσει των παρακάτω κριτηρίων και συντελεστών στάθμισης. Για να επιλεγούν για χορήγηση, οι αιτήσεις πρέπει να συγκεντρώσουν τις ακόλουθες ελάχιστες βαθμολογίες:

 • τουλάχιστον 60 επί συνόλου 100 βαθμών και
 • τουλάχιστον το ήμισυ της μέγιστης βαθμολογίας σε καθεμία από τις τρεις κατηγορίες κριτηρίων χορήγησης

Συνάφεια και αντίκτυπος  (μέγιστη βαθμολογία: 30 βαθμοί)

Ο βαθμός στον οποίο:

 • το προφίλ, η πείρα και οι δραστηριότητες του αιτούντος είναι συναφή με τον μαζικό αθλητισμό·
 • η πρόταση του σχεδίου είναι συναφής με
  • τους στόχους της δράσης·
  • τις ανάγκες και την ανάπτυξη των συμμετεχόντων οργανισμών·
  • τις ανάγκες και την ανάπτυξη του συμμετέχοντος προσωπικού.
 • η πρόταση σχεδίου αφορά τον σεβασμό και την προώθηση των κοινών αξιών της ΕΕ, όπως ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου, καθώς και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η καταπολέμηση κάθε είδους διακρίσεων.
 • Ο βαθμός στον οποίο το σχέδιο είναι κατάλληλο για:
  • την παραγωγή μαθησιακών αποτελεσμάτων υψηλής ποιότητας για το συμμετέχον προσωπικό·
  • την ενίσχυση ή τον μετασχηματισμό των εργασιακών πρακτικών των συμμετεχόντων οργανισμών, τη βελτίωση της ποιότητας, των ικανοτήτων και της καινοτομίας τους·
  • την παραγωγή δυνητικού αντικτύπου στους συμμετέχοντες οργανισμούς και στο προσωπικό κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη του σχεδίου.
 • Ο βαθμός στον οποίο το σχέδιο καθορίζει συγκεκριμένα μαθησιακά αποτελέσματα.
 • Ο βαθμός στον οποίο το σχέδιο είναι κατάλληλο να συμβάλει στην ένταξη και την πολυμορφία, στις πράσινες, ψηφιακές και συμμετοχικές διαστάσεις του προγράμματος.
 • Ο βαθμός στον οποίο το σχέδιο εισάγει νεοεισερχόμενους και λιγότερο έμπειρους οργανισμούς στη συγκεκριμένη δράση.

Ποιότητα του σχεδιασμού και της υλοποίησης του σχεδίου (μέγιστη βαθμολογία: 40 βαθμοί)

Ο βαθμός στον οποίο:

 • οι στόχοι του προτεινόμενου σχεδίου ανταποκρίνονται στις ανάγκες του αιτούντος οργανισμού και του προσωπικού του με σαφή και συγκεκριμένο τρόπο·
 • εξασφαλίζεται η ποιότητα των πρακτικών ρυθμίσεων, της διαχείρισης και των μέσων υποστήριξης·
 • το σχέδιο ενσωματώνει περιβαλλοντικά βιώσιμες και υπεύθυνες πρακτικές·
 • το σχέδιο ενσωματώνει τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και μεθόδων μάθησης για τη συμπλήρωση των δραστηριοτήτων με φυσική παρουσία και για τη βελτίωση της συνεργασίας με τους οργανισμούς-εταίρους·
 • οι δραστηριότητες έχουν σχεδιαστεί με τρόπο προσβάσιμο και χωρίς αποκλεισμούς και είναι ανοικτές σε συμμετέχοντες με λιγότερες ευκαιρίες·
 • υπάρχει ισορροπημένη εκπροσώπηση των συμμετεχόντων όσον αφορά το φύλο·
 • για το προσωπικό από οργανώσεις μη μαζικού αθλητισμού, επεξηγείται σαφώς πώς θα ωφελήσει τον μαζικό αθλητισμό η συμμετοχή του εν λόγω προσωπικού.

Ποιότητα των δράσεων παρακολούθησης (μέγιστη βαθμολογία: 30 βαθμοί)

Ο βαθμός στον οποίο:

 • ο αιτών έχει προτείνει συγκεκριμένα και λογικά βήματα για την ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων κινητικότητας στις τακτικές εργασίες του οργανισμού
 • ο αιτών έχει προτείνει συγκεκριμένα και αποτελεσματικά βήματα για την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του σχεδίου εντός του συμμετέχοντος οργανισμού, τη διάδοση των αποτελεσμάτων σε άλλους οργανισμούς και στο κοινό, και τη δημόσια αναγνώριση της χρηματοδότησης του σχεδίου από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Κανονες χρηματοδοτησης

Κατηγορία προϋπολογισμού - Επιχορήγηση για την κάλυψη των οργανωτικών δαπανών

Επιλέξιμες δαπάνες και ισχύοντες κανόνες

Δαπάνες άμεσα συνδεόμενες με την υλοποίηση δραστηριοτήτων κινητικότητας που δεν καλύπτονται από άλλες κατηγορίες δαπανών.

Για παράδειγμα, προετοιμασία, καθοδήγηση, παρακολούθηση και στήριξη των συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια της κινητικότητας, υπηρεσίες, εργαλεία και εξοπλισμός που απαιτούνται για την υλοποίηση του σχεδίου, εικονικές συνιστώσες στις δραστηριότητες μικτού τύπου, κοινοποίηση αποτελεσμάτων και δημοσιοποίηση της χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ευρύ κοινό.

Η επιχορήγηση για την κάλυψη οργανωτικών δαπανών καλύπτει το κόστος που επωμίζονται τόσο ο οργανισμός αποστολής όσο και ο οργανισμός υποδοχής. Ο επιμερισμός της ληφθείσας επιχορήγησης θα συμφωνείται μεταξύ των δύο οργανισμών.

Μηχανισμός χρηματοδότησης: συνεισφορά στο μοναδιαίο κόστος.

Κανόνας κατανομής: βάσει του αριθμού των συμμετεχόντων, εξαιρουμένων των συνοδών.

Ποσό

350 EUR ανά συμμετέχοντα

Κατηγορία προϋπολογισμού - Δαπάνες μετακίνησης

Επιλέξιμες δαπάνες και ισχύοντες κανόνες

Συνεισφορά στις δαπάνες μετακίνησης των συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένων των συνοδών, από τον τόπο προέλευσής τους στον τόπο της δραστηριότητας μετ’ επιστροφής.

Κάτω από 500 χλμ., ο συμμετέχων θα ταξιδεύει, κατά γενικό κανόνα, με μέσα μεταφοράς χαμηλών εκπομπών

Μηχανισμός χρηματοδότησης: συνεισφορά στο μοναδιαίο κόστος.

Κανόνας κατανομής: βάσει της απόστασης και του αριθμού των ατόμων.

Ο αιτών πρέπει να δηλώνει την απόσταση μεταξύ του τόπου προέλευσης και του τόπου της δραστηριότητας2 χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή αποστάσεων που υποστηρίζεται από την  Ευρωπαϊκή Επιτροπή3 .

Ποσό

Απόσταση μετακίνησης

Πράσινη μετακίνηση

Μη πράσινη μετακίνηση

10 – 99 χλμ.

56 EUR

28 EUR

100 – 499 χλμ.

285 EUR

211 EUR

500 – 1 999 χλμ.

417 EUR

309 EUR

2 000 – 2 999 χλμ.

535 EUR

395 EUR

3 000 – 3 999 χλμ.

785 EUR

580 EUR

4 000 – 7 999 χλμ.

1188 EUR

1188 EUR

8 000 χλμ. και άνω

1735 EUR

1735 EUR

Κατηγορία προϋπολογισμού - Επιχορήγηση για την κάλυψη των ατομικών δαπανών

Επιλέξιμες δαπάνες και ισχύοντες κανόνες

Δαπάνες διαβίωσης των συμμετεχόντων και των συνοδών τους κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας.

Εάν είναι αναγκαίο, οι δαπάνες διαβίωσης είναι επιλέξιμες για τη διάρκεια του ταξιδιού πριν και μετά τη δραστηριότητα, με μέγιστο όριο τις δύο ημέρες ταξιδιού για τους συμμετέχοντες και τους συνοδούς που λαμβάνουν επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών μη πράσινης μετακίνησης και έως έξι ημέρες μετακίνησης κατ’ ανώτατο όριο στην περίπτωση επιχορήγησης για την κάλυψη δαπανών πράσινης μετακίνησης.

Μηχανισμός χρηματοδότησης: συνεισφορά στο μοναδιαίο κόστος.

Κανόνας κατανομής: ανάλογα με τον αριθμό των ατόμων, τη διάρκεια διαμονής και τη χώρα υποδοχής4 .

Ποσό

 • Ομάδα χωρών 1: 107-191 EUR
 • Ομάδα χωρών 2: 95-169 EUR
 • Ομάδα χωρών 3:  84-148 EUR

Τα παραπάνω ποσά είναι τα ποσά βάσης ανά ημέρα δραστηριότητας. Ο κάθε Εθνικός Οργανισμός θα αποφασίζει τα ακριβή ποσά βάσης εντός των επιτρεπόμενων ορίων.

Το ποσό βάσης καταβάλλεται έως και τη 14η ημέρα της δραστηριότητας. Από τη 15η ημέρα της δραστηριότητας, το πληρωτέο ποσό θα ισούται με το 70 % του ποσού βάσης. Τα πληρωτέα ποσά στρογγυλοποιούνται στο πλησιέστερο ακέραιο ποσό σε ευρώ.

Κατηγορία προϋπολογισμού - Στήριξη για την ένταξη

Επιλέξιμες δαπάνες και ισχύοντες κανόνες

Στήριξη για την ένταξη για οργανισμούς: Δαπάνες που αφορούν τη διοργάνωση δραστηριοτήτων κινητικότητας για συμμετέχοντες με λιγότερες ευκαιρίες. 

Μηχανισμός χρηματοδότησης: συνεισφορά στο μοναδιαίο κόστος.

Κανόνας κατανομής: βάσει του αριθμού συμμετεχόντων με λιγότερες ευκαιρίες, εξαιρουμένων των συνοδ

Ποσό

125 EUR ανά συμμετέχοντα

Στήριξη για την ένταξη των συμμετεχόντων: Πρόσθετες δαπάνες άμεσα συνδεόμενες με συμμετέχοντες με λιγότερες ευκαιρίες και τους συνοδούς τους (περιλαμβανομένων αιτιολογημένων δαπανών μετακίνησης και διαβίωσης, εφόσον δεν έχει ζητηθεί επιχορήγηση για τους εν λόγω συμμετέχοντες από τις κατηγορίες προϋπολογισμού «Δαπάνες μετακίνησης» και «επιχορήγηση για την κάλυψη των ατομικών δαπανών»).

Μηχανισμός χρηματοδότησης: πραγματικές δαπάνες.

Κανόνας κατανομής:  το αίτημα πρέπει να αιτιολογείται από τον αιτούντα και να έχει εγκριθεί από τον Εθνικό Οργανισμό.

Ποσό

100 % των επιλέξιμων δαπανών

Κατηγορία προϋπολογισμού -  Στήριξη για την προπαρασκευαστική επίσκεψη   

Επιλέξιμες δαπάνες και ισχύοντες κανόνες

Δαπάνες που συνδέονται με την υλοποίηση της προπαρασκευαστικής επίσκεψης, περιλαμβανομένων των μετακινήσεων και της διαβίωσης.

Μηχανισμός χρηματοδότησης: συνεισφορά στο μοναδιαίο κόστος.

Ποσό

680 EUR ανά συμμετέχοντα, με ανώτατο όριο τους 2 συμμετέχοντες ανά προπαρασκευαστική επίσκεψη.

Κατηγορία προϋπολογισμού - Γλωσσική υποστήριξη

Επιλέξιμες δαπάνες και ισχύοντες κανόνες

Δαπάνες για την παροχή υλικού εκμάθησης γλωσσών και για την κατάρτιση των συμμετεχόντων που επιθυμούν να βελτιώσουν τις γνώσεις τους στη γλώσσα που θα χρησιμοποιούν για την προπόνηση ή την κατάρτιση κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας.

Η γλωσσική υποστήριξη είναι επιλέξιμη για τους συμμετέχοντες στα ακόλουθα είδη δραστηριοτήτων: σε περιόδους παρακολούθησης εργασίας και παρατήρησης και σε εργασίες προπόνησης και κατάρτισης. Η υποστήριξη καταβάλλεται μόνο εάν ο συμμετέχων δεν μπορεί να λάβει διαδικτυακή γλωσσική υποστήριξη λόγω μη διαθεσιμότητας της απαιτούμενης γλώσσας ή του απαιτούμενου επιπέδου ή λόγω των ιδιαίτερων φραγμών που αντιμετωπίζουν οι συμμετέχοντες με λιγότερες ευκαιρίες. 

Μηχανισμός χρηματοδότησης: συνεισφορά στο μοναδιαίο κόστος.

Κανόνας κατανομής: ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων.

Ποσό

150 EUR ανά συμμετέχοντα

Κατηγορία προϋπολογισμού - Έκτακτες δαπάνες

Επιλέξιμες δαπάνες και ισχύοντες κανόνες

Δαπάνες για την παροχή οικονομικής εγγύησης, εφόσον τη ζητήσει ο Εθνικός Οργανισμός.

Υψηλές δαπάνες μετακίνησης των συμμετεχόντων και των συνοδών τους που δεν μπορούν να λάβουν στήριξη στο πλαίσιο της συνήθους επιχορήγησης για την κάλυψη δαπανών μετακίνησης, λόγω μεγάλης γεωγραφικής απόστασης ή άλλων εμποδίων. Εάν εγκριθούν, οι έκτακτες δαπάνες για την κάλυψη υψηλού κόστους μετακίνησης αντικαθιστούν την επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών μετακίνησης με βάση το μοναδιαίο κόστος.

Θεώρηση και σχετικές δαπάνες, άδειες παραμονής, εμβολιασμοί, ιατρικές βεβαιώσεις.

Μηχανισμός χρηματοδότησης: πραγματικές δαπάνες.

Κανόνας κατανομής: το αίτημα πρέπει να αιτιολογείται από τον αιτούντα και να έχει εγκριθεί από τον Εθνικό Οργανισμό. Οι υψηλές δαπάνες μετακίνησης ισχύουν σε περιπτώσεις στις οποίες η επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών μετακίνησης βάσει μοναδιαίου κόστους δεν καλύπτει το 70 % των δαπανών μετακίνησης των συμμετεχόντων.

Ποσό

Οικονομική εγγύηση: 80 % των επιλέξιμων δαπανών

Υψηλές δαπάνες μετακίνησης: 80 % των επιλέξιμων δαπανών

Θεώρηση και σχετικές δαπάνες, άδειες παραμονής, εμβολιασμοί, ιατρικές βεβαιώσεις: 100 % των επιλέξιμων δαπανών

 • 1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A42020Y1204%2801%29 ↩ back
 • 2 Για παράδειγμα, εάν ένα άτομο από τη Μαδρίτη (Ισπανία) λάβει μέρος σε δραστηριότητα που πραγματοποιείται στη Ρώμη (Ιταλία), ο αιτών θα υπολογίσει την απόσταση Μαδρίτη-Ρώμη (1 365,28 χλμ.) και στη συνέχεια θα επιλέξει την ισχύουσα ζώνη απόστασης της μετακίνησης (δηλ. μεταξύ 500 και 1 999 χλμ.).   ↩ back
 • 3 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_el ↩ back
 • 4

  Ομάδα χωρών 1: Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ιρλανδία, Ισλανδία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργο, Νορβηγία, Σουηδία, Φινλανδία

  Ομάδα χωρών 2: Ελλάδα, Εσθονία, Ισπανία, Κύπρος, Λετονία, Μάλτα, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σλοβενία, Τσεχία

  Ομάδα χωρών 3: Βόρεια Μακεδονία, Βουλγαρία, Κροατία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Τουρκία ↩ back

Tagged in:  Sport