Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Del C - Information til ansøgerne

Alle potentielle ansøgere, der ønsker at indsende et projektforslag for at få EU-tilskud under Erasmus+-programmet, opfordres til grundigt at læse dette afsnit, som er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget 1 (herefter "finansforordningen").

Alle de kontraktmæssige og finansielle bestemmelser, der gælder for de tildelte tilskud, fremgår af standardtilskudsaftalerne, som stilles til rådighed for projekter, der gennemføres af EACEA på Funding and Tender Opportunities-portalen 2 , og for projekter, der gennemføres af de nationale agenturer på det relevante nationale Erasmus+-agenturs websted. I tilfælde af uoverensstemmelser med oplysningerne i denne guide har bestemmelserne i tilskudsaftalerne og modeltilskudsaftalerne (herefter benævnt modeltilskudsaftalerne) forrang for del C.