Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Jean Monnet-kurser for lærere

Ansøgerprofil

  • Videregående uddannelsesinstitutioner, som tilbyder en læreruddannelse
  • Lærerseminarer

De institutioner, som er etableret i Erasmus+-programlande, skal være i besiddelse af et gyldigt Erasmus-charter for videregående uddannelse (ECHE).

Institutioner i partnerlandene behøver ikke noget ECHE.

Varighed: 3 år

Maksimalt tilskud pr. læreruddannelse: 300.000 euro (op til 80 % af de samlede omkostninger)

Hvem opfylder betingelserne for Jean Monnet-kurser for lærere?

Jean Monnet-kurser for lærere kan udbydes af videregående uddannelsesinstitutioner, som tilbyder en læreruddannelse, eller lærerseminarer, som hjælper skoler og erhvervsuddannelsesinstitutioner med at planlægge, tilrettelægge og præsentere EU-indhold i deres undervisningsaktiviteter og andre aktiviteter.

Udbyderen af Jean Monnet-kurser for lærere giver lærerne en bedre forståelse af EU, både inden for almen uddannelse og erhvervsuddannelse, og styrker deres viden og færdigheder i forbindelse med undervisning i EU-stof. Lærere, som har gennemført et Jean Monnet-kursus for lærere, vil være bedre rustet til at behandle EU-stof i deres undervisning.

Jean Monnet-kurser for lærere kan tilpasses såvel lærernes grunduddannelse som deres løbende efteruddannelse.

Hvad forventes der af en udbyder af Jean Monnet-kurser for lærere?

En udbyder af Jean Monnet-kurser for lærere skal kunne levere strukturerede forslag til undervisning i EU-emner på skoler og erhvervsuddannelsesinstitutioner og tilbyde lærere, der er interesserede i EU, specifikke individuelle eller gruppebaserede kurser (modulopbyggede, internat, blandede eller online).

Dette kan omfatte udarbejdelse af:

  • materiale med indhold og metoder til lærere, der underviser på forskellige niveauer og har forskellige baggrunde og erfaringer
  • materiale, som skoler og erhvervsuddannelsesinstitutioner kan bruge til at formidle viden om EU-emner til deres undervisere.

Gennem alle sine aktiviteter skal udbyderen af Jean Monnet-kurser for lærere give lærerne den selvtillid, de behøver for at gøre EU-vinklen til en integreret del af deres daglige arbejde.

Frister og ansøgningsskemaer

Programguiden for Erasmus+

Trinvis vejledning i ansøgningsprocessen

Related funding calls

Other resources

Watch a recording of the April 2021 launch event for Jean Monnet Teacher Training. The streaming includes EACEA advice on how to apply for grants.

Go to the session

Questions and answers from the session