Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Jean Monnet-ekspertisecentre

Hvem kan ansøge?

  • Højere læreanstalter i alle lande i verden. De institutioner, som er etableret i Erasmus+-programlande, skal være i besiddelse af et gyldigt Erasmus-charter for videregående uddannelse (ECHE).
  • Enkeltpersoner kan ikke ansøge.

Varighed: 3 år

Maksimalt tilskud: 100.000 euro (højst 80 % af de samlede udgifter til undervisningsprogrammet eller kurset).

Hvad er et Jean Monnet-ekspertisecenter, og hvad laver det?

En højere læreanstalt kan ansøge om at blive et Jean Monnet-ekspertisecenter, som kan omfatte samarbejde mellem flere fakulteter/afdelinger og eventuelt andre organisationer, der er specialiseret i EU-studier.

Jean Monnet-ekspertisecentre er knudepunkter for kompetence i og viden om EU-spørgsmål. Her arbejder de dygtigste eksperter sammen om at skabe synergi mellem de forskellige fagområder og ressourcer inden for europæiske studier.

Centrene har en vigtig rolle i at tage kontakt til studerende på fakulteter, der normalt ikke beskæftiger sig med EU-spørgsmål, og nå ud til politiske beslutningstagere, civilsamfundsorganisationer og den brede offentlighed. Dertil kommer, at de giver eksperterne mulighed for at gennemføre fælles tværnationale aktiviteter.

Hvad forventes der af Jean Monnet-ekspertisecentrene?

Centrene skal

  • tilvejebringe og koordinere deres institutions ressourcer til EU-studier
  • stå i spidsen for forskning i specifikke EU-relaterede emner
  • indsamle, analysere og offentliggøre de mest relevante resultater.

De kan støtte udviklingen af indhold om EU-spørgsmål med det formål at opdatere og supplere de eksisterende læseplaner og holde debatten og erfaringsudvekslingen om EU i live.

Det er hensigten, at de skal blive den akademiske reference for EU-relaterede emner og nå ud til uddannelsesinstitutioner på andre niveauer og til almindelige mennesker.

Deres outreachaktiviteter kan omfatte:

  • kommunikations- og informationsarrangementer både i deres eget land og i andre europæiske lande
  • forelæsninger, seminarer og workshops med politiske beslutningstagere på lokalt, regionalt og nationalt plan samt med civilsamfundsorganisationer
  • deltagelse i specifikke læringsforløb på skoler og erhvervsuddannelser
  • netværk med andre organisationer og enkeltpersoner, der får støtte til Jean Monnet-aktiviteter
  • offentliggørelse af deres aktiviteter som uddannelsesressourcer, der er tilgængelige for alle.

Frister og ansøgningsskemaer

Programguiden for Erasmus+

Trinvis vejledning i ansøgningsprocessen

Related funding calls