Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Jean Monnet-professorater

Hvad er målet?

Hensigten med Jean Monnet-professorater er at:

  • udvide undervisningen i EU-emner som en del af det officielle pensum på en højere læreanstalt
  • give mulighed for dybdegående undervisning i EU-spørgsmål på områder, som arbejdsmarkedet efterspørger i stigende grad.

Jean Monnet-professorer tilskyndes desuden til at stille åbne uddannelsesressourcer til rådighed og lade åbne undervisningsaktiviteter indgå i deres arbejde, så flere kan få adgang til mere fleksibel læring.

Hvad er der mulighed for?

Erasmus+ giver højere læreanstalter mulighed for at oprette en undervisningsstilling, som skal besættes af en universitetsprofessor med speciale i EU-studier.

De deltagende uddannelsesinstitutioner forventes at understøtte indehaveren af professoratet i dennes undervisning, forskning og refleksionsaktiviteter, så de udbudte kurser kan indgå i en lang række læseplaner.

Hvordan fungerer det?

En organisation, der ønsker at ansøge, skal være en højere læreanstalt, som kan ligge i et hvilket som helst land i verden. Er uddannelsesinstitutionen fra et programland, skal det have et gyldigt Erasmuscharter for videregående uddannelse.

Et Jean Monnet-professorat skal vare tre år og omfatte mindst 90 undervisningstimer pr. akademisk år. Jean Monnet-professorer skal desuden gennemføre mindst én anden aktivitet pr. akademisk år.

De 90 timer kan være holdforelæsninger, seminarer og vejledningstimer, men kan ikke omfatte eneundervisning.

Indehaveren af professoratet skal være en fastansat professor ved institutionen og må ikke være gæsteunderviser på ansøgningstidspunktet.

Hvad mere skal du vide?

Hvis indehaveren af et professorat skal udskiftes, skal der indsendes en anmodning til Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur, og den person, der foreslås til erstatning af koordinatoren, skal have det samme specialiseringsniveau, som den professor, der erstattes.

Hvordan ansøger du?

Interesserede organisationer skal ansøge via Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur.

Få mere at vide

Programguiden for Erasmus+ er den vigtigste kilde til information om Jean Monnet-professorater, men du kan få flere oplysninger om ansøgningsproceduren hos Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur.

Du kan få mere at vide ved at kontakte Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur eller EU-Kommissionen.

Related funding calls

Find out more

The Erasmus+ Programme Guide is the main source of information on Jean Monnet Chairs, although more information on the application process is available from European Education and Culture Executive Agency.

For further information you can contact the European Education and Culture Executive Agency, or you can contact the European Commission.