Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Jean Monnet-netværk inden for videregående uddannelse

Hvem kan ansøge?

Varighed: 3 år

Maksimalt tilskud: 1.200.000 euro pr. netværk

Hvilke kriterier skal Jean Monnet-netværk inden for videregående uddannelse opfylde?

To typer af store tematiske netværk kan komme i betragtning:

  1. Netværk, der fokuserer på et specifikt internt EU-politisk emne. Det kræver deltagelse af mindst 12 videregående uddannelsesinstitutioner fra syv forskellige EU-lande og tredjelande, der er associeret med programmet.

  2. Netværk, der fokuserer på udenrigspolitiske spørgsmål og én specifik prioritet. Det kræver mindst deltagelse af 12 videregående uddannelsesinstitutioner, hvoraf mindst seks af deltagerne er fra tredjelande, som ikke er associeret med programmet, og som finansieres af EU's udenrigspolitiske instrumenter. Et netværket vedrørende udenrigspolitiske spørgsmål skal inddrage relevante organisationer i de lande, der modtager tilskud.

Hvad forventes der af Jean Monnet-netværk inden for videregående uddannelse?

  • De skal sammen med de andre deltagere indsamle, udveksle og drøfte forskningsresultater, indholdet af undervisningen, erfaringer og produkter (dvs. undersøgelser, artikler osv.).

  • De skal udvikle et værktøj, der gør det muligt for partnerne at dele deres akademiske arbejde med hinanden, gennemføre fagfællebedømmelser og kommentere de dokumenter der postes.

  • De skal regelmæssigt udvælge de mest innovative og interessante resultater og præsentere dem for Kommissionen.

De tematiske netværks endelige formål er at give regelmæssig feedback (f.eks. i et onlinenyhedsbrev) om de mest avancerede og innovative praksisser på området for at højne niveauet i debatten.

Hvordan ansøger man?

Få information om ansøgningsproceduren ved at gå ind på:

Related funding opportunities

Reference

ERASMUS-JMO-2023-NETWORKS-HEI-NON-EU-AFRICA

Lukket
Deadline
14 Feb 2023

Jean Monnet Policy Debate: Foreign policy issues: EU-AFRICA

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).
Reference

ERASMUS-JMO-2023-NETWORKS-HEI-NON-EU-VAL-DEM

Lukket
Deadline
14 Feb 2023

Jean Monnet Policy Debate: Foreign policy issues: Values and Democracy

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).
Reference

ERASMUS-JMO-2023-NETWORKS-HEI-EU

Lukket
Deadline
14 Feb 2023

Jean Monnet Policy Debate: Internal EU issues: Digital Transformation in Europe

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).
Reference

ERASMUS-JMO-2022-NETWORKS-HEI-EU

Lukket
Deadline
1 Mar 2022

Networks on Internal EU Issues

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).
Reference

ERASMUS-JMO-2022-NETWORKS-HEI-NON-EU

Lukket
Deadline
1 Mar 2022

Networks on Foreign Policy Issues

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).

Application process

For more information about the application process, please visit