Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Spolupráce mezi organizacemi a institucemi

Díky spolupráci mezi organizacemi a institucemi by se měl uskutečňovat vývoj, přenos nebo zavádění inovativních postupů na úrovni organizace a místní, regionální, celostátní nebo celoevropské úrovni.

Příležitosti

Partnerství pro spolupráci

Tato akce umožňuje zúčastněným organizacím získat zkušenosti s mezinárodní spoluprací a posílit své kapacity, ale také vytvářet velmi kvalitní inovativní výstupy. V závislosti na cílech projektu, zapojených zúčastněných organizacích nebo očekávaném dopadu a dalších faktorech mohou mít partnerství pro spolupráci různou velikost a působnost a mohou tomu přizpůsobovat své aktivity.

  • kooperativní partnerství
  • partnerství malého rozsahu

Prozkoumat možnosti partnerství pro spolupráci

Aliance pro inovace

Posilují inovační kapacitu Evropy v oblasti vysokoškolského vzdělávání, odborného vzdělávání a přípravy, podniků i mimo ni.

Prozkoumat možnosti aliancí pro inovace

Budování kapacit (v postsekundárním vzdělávání)

Podporují modernizaci, dostupnost a internacionalizaci vysokoškolského vzdělávání v partnerských zemích.

Prozkoumat možnosti budování kapacit pro vysokoškolské vzdělávání

Budování kapacit (v oblasti mládeže)

Zahrnuje iniciativy zaměřené na podporu spolupráce a výměn mládeže, na zkvalitnění a uznávání práce s mládeží a na podporu nových programů mobility v oblasti neformálního učení v partnerských zemích.

Prozkoumat možnosti budování kapacit pro mládež

Opatření na podporu návrhů Erasmus Mundus (EMDM)

Tyto projekty podporují přípravu magisterských studijních programů na vysoké úrovni, které společně realizuje mezinárodní konsorcium vysokoškolských institucí z různých zemí světa.

Prozkoumat možnosti EMDM

Společné magisterské studium Erasmus Mundus

Společné magisterské studium Erasmus Mundus zahrnuje vysoce integrované studijní programy na magisterské úrovni.

Společné magisterské studium Erasmus Mundus

Download