Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Akce v oblasti sportu

Akce programu Erasmus+ v oblasti sportu podporují účast na sportovních a fyzických aktivitách a dobrovolnické činnosti.

Mají pomoci řešit společenské problémy i výzvy související se sportem. Program nabízí organizacím příležitosti v rámci 3 výzev.

V roce 2022 byla zveřejněna zvláštní výzva k budování kapacit v oblasti sportu. Ta se zaměřuje nejen na členské země EU, ale i na tzv. třetí země přidružené k programu (dříve zvané programové země) a na západní Balkán.

Akce

Partnerství pro spolupráci

V jejich rámci vznikají a probíhají společné akce organizací na podporu mimo jiné sportovních a fyzických aktivit. Tato partnerství rovněž řeší hrozby pro integritu sportu (doping nebo manipulace s výsledky zápasů), podporují dvojí kariéru sportovců a řádnou správu věcí veřejných a prosazují toleranci a sociální začlenění.

Další informace a přihláška

Partnerství malého rozsahu

Určena jsou pro místní organizace, méně zkušené organizace a nové účastníky programu. Partnerství malého rozsahu se vyznačují jednoduššími formalitami, granty nižší hodnoty a kratší dobou trvání než partnerství pro spolupráci.

Další informace a přihláška

Neziskové evropské sportovní akce

Jsou určené ke stimulaci sportovní činnosti, k provádění strategie EU pro sociální začleňování prostřednictvím sportu, k podpoře dobrovolnictví ve sportu, k boji proti diskriminaci a k motivaci ke sportování a fyzické aktivitě.

Další informace a přihláška

Budování kapacit v oblasti sportu

Projekty budování kapacit jsou projekty mezinárodní spolupráce založené na mnohostranných partnerstvích mezi organizacemi působícími v oblasti sportu v členských zemích EU, třetích zemích přidružených k programu (dříve zvaných programové země) a na západním Balkáně. Jejich cílem je podporovat sportovní aktivity a politická opatření v této oblasti jako prostředek k prosazování hodnot a také jako vzdělávací nástroj na podporu osobního i sociálního rozvoje jednotlivců a budování soudržnějších komunit.

Další informace a přihláška