Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Deze webpagina geeft nog geen weergave van de inhoud van de programmagids van Erasmus+ 2022. Maar u kunt de volledige gids voor 2022 in de door u gekozen taal in pdf-formaat downloaden door te klikken op “Download” op de rechterkant van deze pagina.

Deel D – Verklarende termenlijst

Dit onderdeel bevat definities van belangrijke begrippen en vaak gebruikte termen met betrekking tot het Erasmus+-programma. De verklarende termenlijst is onderverdeeld in op alfabetische volgorde georganiseerde delen met gemeenschappelijke terminologie en specifieke blokken met begrippen die enkel betrekking hebben op een bepaalde sector.

  • Gemeenschappelijke terminologie
  • Hoger onderwijs
  • Beroepsonderwijs en –opleiding
  • Volwasseneneducatie
  • Jeugdzaken