Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Doorzoek de gids

Deel D – Verklarende termenlijst

Dit onderdeel bevat definities van belangrijke begrippen en vaak gebruikte termen met betrekking tot het Erasmus+-programma. De verklarende termenlijst is onderverdeeld in op alfabetische volgorde georganiseerde delen met gemeenschappelijke terminologie en specifieke blokken met begrippen die enkel betrekking hebben op een bepaalde sector.