Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Doorzoek de gids

Deel D – Verklarende termenlijst

Dit onderdeel bevat definities van belangrijke begrippen en vaak gebruikte termen met betrekking tot het Erasmus+-programma. De verklarende termenlijst is onderverdeeld in op alfabetische volgorde georganiseerde delen met gemeenschappelijke terminologie en specifieke blokken met begrippen die enkel betrekking hebben op een bepaalde sector.

  • Algemene termen
  • Hoger onderwijs
  • Beroepsonderwijs en -opleiding
  • Volwassenenonderwijs
  • Jeugd