Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Тази страница все още не отразява съдържанието на Ръководството за програма „Еразъм+“ за 2023г.

Въпреки това можете да изтеглите пълното ръководство за 2023г. на избрания от вас език във формат PDF чрез бутона „Изтегляне“ в дясната част на тази страница.

Част Г: Речник на термините

В следващия раздел са представени определенията на ключови понятия и често използвани термини във връзка с програмата „Еразъм+“. Речникът е разделен на организирани по азбучен ред раздели, обхващащи обща терминология, и специфични блокове с понятия, които се отнасят само до даден сектор.

  • Общи термини
  • Висше образование
  • Професионално образование и обучение
  • Учене за възрастни
  • Младеж