Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Cuid D – Gluais téarmaí

Tugtar sainmhínithe sa roinn seo ar phríomhchoincheapa agus ar théarmaí a bhaineann leis an gclár Erasmus+ a úsáidtear go coiteann. Tá an ghluais roinnte ina ranna in ord aibítre, lena gcumhdaítear téarmaíocht choiteann agus bloic shonracha ina bhfuil coincheapa nach mbaineann ach le hearnáil ar leith.

  • Téarmaí coitianta
  • Ardoideachas
  • Gairmoideachas agus Gairmoiliúint
  • Oideachas aosach
  • Óige