Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Część D – Glosariusz

W poniższej sekcji przedstawiono definicje kluczowych pojęć i powszechnie stosowanych terminów związanych z programem Erasmus+. Glosariusz podzielono na sekcje uporządkowane alfabetycznie, obejmujące powszechnie stosowaną terminologię i specjalne bloki zawierające pojęcia dotyczące tylko danego sektora.

  • Wspólne warunki
  • Wyższa edukacja
  • Kształcenia i szkolenia zawodowego
  • Edukacja dorosłych
  • Młodzież