Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Ta strona internetowa nie odzwierciedla jeszcze treści przewodnika po programie Erasmus+ na 2023 r.

Cały przewodnik na 2023 r. można jednak pobrać w formacie PDF i w wybranym języku, klikając „ Download” po prawej stronie ekranu.

Część D – Glosariusz

W poniższej sekcji przedstawiono definicje kluczowych pojęć i powszechnie stosowanych terminów związanych z programem Erasmus+. Glosariusz podzielono na sekcje uporządkowane alfabetycznie, obejmujące powszechnie stosowaną terminologię i specjalne bloki zawierające pojęcia dotyczące tylko danego sektora.

  • Powszechnie stosowane terminy
  • Szkolnictwo wyższe
  • Kształcenie i szkolenie zawodowe
  • Edukacja dorosłych
  • Młodzież