Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Část D – Glosář

Následující oddíl uvádí definice klíčových pojmů a obecně používaných výrazů souvisejících s programem Erasmus+. Glosář je členěn na části uspořádané v abecedním pořadí, které se týkají společné terminologie a specifických bloků s pojmy, které se týkají pouze konkrétního odvětví.

  • Běžné termíny
  • Vysokoškolské vzdělání
  • Odborné vzdělávání a příprava
  • Vzdělávání dospělých
  • Mládí