Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Utbyten för enskilda deltagare

Utbytena är till för studenter, lärare och annan personal, praktikanter, lärlingar, ungdomsledare och unga.

Organisationernas uppgift är att anordna utbytena. Erasmusprojekten innebär flera positiva effekter för organisationerna, bland annat bättre förmåga att arbeta internationellt, bättre förvaltningskunskap, tillgång till finansiering och projekt, bättre förmåga att planera, driva och följa upp projekt, ett attraktivare utbud för studenter och personal och möjlighet att utveckla innovativa projekt med partner från hela världen.

Högre utbildning – studenter och personal

Organisationer kan skicka ut eller ta emot studenter och personal från de deltagande länderna. Personal kan undervisa eller fortbilda sig utomlands, och studenter och doktorander kan studera eller praktisera utomlands en period.

Läs mer om att ta emot eller skicka ut studenter

Erasmusackreditering

Erasmusackrediteringen är ett verktyg för organisationer som vill delta i utbyten och samarbeten över gränserna. Alla organisationer som regelbundet tänker anordna utbyten kan ansöka om att bli ackrediterade.

Läs mer om ackrediteringen och hur du söker

Yrkesutbildning – studenter och personal

Organisationer kan skicka ut och ta emot lärlingar och studenter som vill praktisera utomlands. De kan också skicka sin personal på lärarutbyten eller fortbildning.

Läs om möjligheterna för yrkesutbildningsorganisationer

Skolpersonal

Skolor kan skicka ut och ta emot personal som vill undervisa eller fortbilda sig.

Läs om möjligheterna för skolor

Personal inom vuxenutbildning

Vuxenutbildningsorganisationer kan skicka ut eller ta emot personal för lärarutbyten och fortbildning, och kan också ge kurser.

Läs om möjligheter för vuxenutbildningsanordnare

Ungdomar och ungdomsledare

Organisationer kan ansöka om att driva projekt. För ungas del handlar det om ungdomsutbyten, där unga bor och arbetar tillsammans i upp till tre veckor. För ungdomsledare är projekten inriktade på fortbildning och nätverksarbete.

Läs om utbyten för ungdomar och ungdomsledare