Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Utbyten för enskilda deltagare

Utbytena är till för studenter, lärare och annan personal, praktikanter, lärlingar, volontärer, ungdomsledare och unga.

Organisationernas uppgift är att ansvara för själva verksamheten under utbytet. Det ger flera positiva effekter att delta i utbyten, bland annat bättre förmåga att arbeta internationellt, bättre förvaltning, tillgång till finansiering och projekt, bättre förmåga att planera, leda och följa upp projekt, ett attraktivare utbud för studenter och personal och möjlighet att utveckla innovativa projekt med partner från hela världen.

Högre utbildning – studenter och personal

Organisationer kan skicka ut eller ta emot studenter och personal från de deltagande länderna. Personal kan undervisa eller fortbilda sig utomlands, och studenter och doktorander kan studera eller praktisera utomlands en period.

Läs mer

Yrkesutbildning – studenter och personal

Organisationer kan skicka ut och ta emot lärlingar och studenter som vill praktisera utomlands. De kan också skicka sin personal på läraruppdrag eller fortbildning.

Läs mer

Skolpersonal

Organisationer kan skicka ut och ta emot personal som ska undervisa eller fortbilda sig.

Läs mer

Personal inom vuxenutbildning

Vuxenutbildningsorganisationer kan skicka ut eller ta emot personal för läraruppdrag och praktik, och kan också ge kurser.

Läs mer

Ungdomar och ungdomsledare

Organisationer kan ansöka om att driva projekt. För ungas del handlar det om ungdomsutbyten, där unga bor och arbetar tillsammans i upp till tre veckor, och projekt inom Europeiska volontärtjänsten i högst ett år. För ungdomsledare är projekten inriktade på fortbildning och nätverksarbete.

Läs mer

Studielån för masterstudenter

Masterstudenter kan få studielån för att läsa utomlands. Lånen garanteras av Erasmus+ men betalas ut av finansiella mellanhänder som banker och studiestödsnämnder.

Läs mer