Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Læringsmobilitet for enkeltpersoner

Mulighederne for at komme på udlandsophold for at lære nye færdigheder skal gøre studerende, medarbejdere, praktikanter, lærlinge, frivillige, ungdomsarbejdere og unge mere mobile.

Organisationernes rolle i processen er at organisere opholdene for de enkelte deltagere. Fordelen for organisationerne er, at de opnår større mulighed for at operere på internationalt plan, forbedrede forvaltningsmetoder, adgang til flere finansieringsmuligheder og projekter, en øget evne til at forberede, administrere og følge op på projekter, mere attraktive muligheder for deres studerende og medarbejdere og chancen for at udvikle innovative projekter sammen med partnere fra hele verden.

Studerende og ansatte på højere læreanstalter

Organisationer kan både udsende studerende og medarbejdere til deltagerlandene og modtage studerende og medarbejdere fra deltagerlandene. Ansatte kan undervise og deltage i kurser i udlandet, mens studerende og ph.d-kandidater kan gennemføre et praktikophold eller en del af deres uddannelse i udlandet.

Læs, hvordan man er vært for eller sender studerende til udlandet

Erasmus-akkreditering

Et værktøj for organisationer, der ønsker at åbne op for udveksling og samarbejde på tværs af grænserne. Erasmus-akkrediteringer er for alle organisationer, der ønsker regelmæssigt at tilrettelægge udlandsophold.

Få mere at vide om akkrediteringsprocessen

Studerende og ansatte på erhvervsuddannelser

Organisationer kan udsende eller modtage lærlinge og elever i erhvervspraktik til og fra udlandet og udsende personale, der skal undervise eller gå på kursus.

Få mere at vide om erhvervsuddannelsesorganisationers muligheder

Skolepersonale

Skoler kan udsende og modtage medarbejdere til undervisning og faglig udvikling.

Få mere at vide om skolers muligheder

Ansatte på voksenuddannelser

Organisationer inden for voksenuddannelse kan udsende eller modtage medarbejdere, som kan undervise på eller selv tage kurser.

Få mere at vide om mulighederne for voksenundervisningsudbydere

Unge og ungdomsarbejdere

Organisationer kan ansøge om at gennemføre projekter. For unge kan der være tale om ungdomsudveksling, hvor grupper af unge kan bo og arbejde sammen i op til tre uger. For ungdomsarbejdernes vedkommende fokuserer projekterne på oplæring og netværk.

Få mere at vide om ophold for grupper af unge