Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Образователна мобилност на физически лица

Възможностите в тази област са насочени към насърчаване на мобилността с учебна цел на студенти, служители, стажанти, чираци, доброволци, млади хора и работещи с младежи.

В този процес организациите организират възможностите за физическите лица. Ползите за участващите организации включват повишен капацитет за дейност на международно равнище, подобрени управленчески умения, достъп до повече възможности за финансиране и проекти, повишена способност за подготовка, управление и проследяване на проекти, по-привлекателен набор от възможности за студентите и служителите в участващите организации, възможност за разработване на иновативни проекти с партньори от целия свят.

Мобилност на студенти и служители в областта на висшето образование

Организациите могат да изпращат и приемат студенти и служители от и до участващите държави. Служителите могат да преподават и да се обучават в чужбина, а студентите и докторантите могат да провеждат стажове или част от обучението си в чужбина.

Научете повече

Професионално образование и обучение на учащи и служители

Организациите могат да изпращат и приемат стажанти и обучаващи се за професионални стажове в чужбина, както и да изпращат служители за преподаване или обучение.

Научете повече

Служители в училища

Благодарение на тези възможности организациите могат да изпращат и приемат служители с цел преподаване и професионално развитие.

Научете повече

Служители в областта на образованието за възрастни

Има възможности организациите за образование за възрастни да изпращат и приемат служители с цел преподаване и обучение, както и за предоставяне на курсове.

Научете повече

Младежи и младежки работници

Организациите могат да кандидатстват за организиране на проекти. За младите хора има обмен на младежи, благодарение на който групи от млади хора могат да живеят и работят заедно до три седмици, и проекти на Европейската доброволческа служба с продължителност до 12 месеца. За работещите с младежи проектите са насочени към обучение и създаване на мрежи от контакти.

Научете повече

Заеми за обучение в магистърска програма в рамките на „Еразъм+“

Съществуват възможности отговарящите на условията финансови посредници да предоставят при специални условия заеми на студенти за обучение в магистърска програма в чужбина.

Научете повече