Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Мобилност с учебна цел за физически лица

Възможностите в тази област са насочени към насърчаване на мобилността с учебна цел на студенти, служители, стажанти, чираци, младежки работници и млади хора.

В този процес организациите организират възможностите за физическите лица. Ползите за организациите включват повишен капацитет за дейност на международно равнище, подобрени управленчески умения, достъп до повече възможности за финансиране и проекти, повишена способност за подготовка, управление и проследяване на проекти, по-привлекателен набор от възможности за студентите и служителите в участващите организации, възможност за разработване на иновативни проекти с партньори от целия свят.

Студенти и служители в сферата на висшето образование

Организациите могат да изпращат и приемат студенти и служители от и до участващите държави. Служителите могат да преподават и да се обучават в чужбина, а студентите и докторантите могат да провеждат стажове или част от обучението си в чужбина.

Научете как да приемате или изпращате студенти в чужбина

Акредитация по програма „Еразъм“

Инструмент за организациите, които искат да се отворят за трансграничен обмен и сътрудничество. Акредитациите са отворени за всички организации, които искат да организират редовно дейности за мобилност.

Научете повече за процеса на акредитация

Учащи и служители в сферата на професионално образование и обучение

Организациите могат да изпращат и приемат стажанти и учащи за професионални стажове в чужбина, както и да изпращат служители за преподаване или обучение.

Научете повече за възможностите за организациите за ПОО

Служители в училища

Училищата могат да изпращат и приемат персонал за преподаване и професионално развитие.

Научете повече за възможностите за организации в областта на училищното образование

Служители в областта на образованието за възрастни

Организациите за образование за възрастни разполагат с възможности да изпращат и приемат служители с цел преподаване и обучение, както и да предоставят курсове.

Научете повече за възможностите за доставчиците на образование за възрастни

Младежи и младежки работници

Организациите могат да кандидатстват за организиране на проекти. За младите хора това включва младежки обмени, благодарение на които групи от млади хора могат да живеят и работят заедно до три седмици. Проектите за младежки работници са насочени към обучение и създаване на мрежи от контакти.

Научете повече за възможностите за групи от млади хора