Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Vzdělávací mobilita jednotlivců

Vzdělávací mobilita má za cíl podporovat mobilitu studentů, zaměstnanců, stážistů, učňů, dobrovolníků, pracovníků s mládežímladých lidí.

Organizace jsou v tomto procesu pověřeny organizací mobility pro jednotlivce. Přínosem pro zúčastněné organizace je větší mezinárodní aktivita, zvýšení manažerských schopností, přístup k většímu počtu možností finančních prostředků a projektů, lepší možnostem přípravy, řízení a monitorování projektů a atraktivnějšímu výběru možností nabízených studentům a zaměstnancům v zúčastněných organizacích a možnost vytvářet inovativní projekty s partnery z celého světa.

Studenti a pracovníci postsekundárního vzdělávání

Organizace mohou vysílat nebo přijímat studenty a zaměstnance do resp. ze zemí účastnících se programu. Pracovníci mohou vyučovat či se školit v zahraničí, zatímco studenti a doktorandi mohou absolvovat stáž nebo část svých studií v zahraničí.

Další informace

Odborné vzdělávání a příprava studentů a pracovníků

Organizace mohou vysílat nebo přijímat učně a studenty odborných stáží do resp. ze zahraničí, jakož i vysílat své zaměstnance za účelem pedagogického působení nebo odborné přípravy.

Další informace

Mobilita zaměstnanců školního vzdělávání

Tyto příležitosti umožňují organizacím vysílat a přijímat zaměstnance pro účely výuky a odborného rozvoje.

Další informace

Mobilita zaměstnanců v oblasti vzdělávání dospělých

Organizace pro vzdělávání dospělých vysílají nebo přijímají pracovníky vyučovat, školit se nebo poskytovat kurzy.

Další informace

Mladí lidé a pracovníci s mládeží

Organizace mohou požádat o podporu na realizaci projektů. Mladým lidem jsou určeny výměny mládeže (skupiny mladých lidí vyjíždějí na pracovní pobyt, kde jsou společně po dobu tří týdnů) a projekty Evropské dobrovolné služby (trvající až 12 měsíců). Pro pedagogické pracovníky existuje možnost realizace projektů se zaměřením na odbornou přípravu a networking.

Další informace

Půjčky na magisterské studium v rámci programu Erasmus+

Za zvláštních podmínek mohou způsobilí finanční zprostředkovatelé poskytovat půjčky studentům magisterského studia v zahraničí.

Další informace