Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Vzdělávací mobilita jednotlivců

Vzdělávací mobilita má za cíl podporovat mobilitu studentů, zaměstnanců, stážistů, učňů, pracovníků s mládežímladých lidí.

Organizace jsou v tomto procesu pověřeny organizací mobility pro jednotlivce. Přínosem pro organizace je větší mezinárodní aktivita, zvýšení manažerských schopností, přístup k většímu počtu možností finančních prostředků a projektů, lepší možnostem přípravy, řízení a monitorování projektů a atraktivnějšímu výběru možností nabízených studentům a zaměstnancům v zúčastněných organizacích a možnost vytvářet inovativní projekty s partnery z celého světa.

Studenti a pracovníci postsekundárního vzdělávání

Organizace mohou vysílat nebo přijímat studenty a zaměstnance do resp. ze zemí účastnících se programu. Pracovníci mohou vyučovat či se školit v zahraničí, zatímco studenti a doktorandi mohou v zahraničí absolvovat stáž nebo část svých studií.

Jak být hostiteli studentů ze zahraničí a jak studenty do zahraničí vysílat

Akreditace Erasmus

Jde o nástroj pro organizace, které se chtějí otevřít přeshraniční výměně a spolupráci. Akreditaci v rámci programu Erasmus mají možnost získat všechny organizace, které chtějí organizovat mobility pravidelně.

Informace o akreditačním postupu

Odborné vzdělávání a příprava studentů a pracovníků

Organizace mohou vysílat nebo přijímat učně a studenty odborných stáží do resp. ze zahraničí, jakož i vysílat své zaměstnance za účelem pedagogického působení nebo odborné přípravy.

Informace o příležitostech pro organizace odborného vzdělávání a přípravy

Mobilita zaměstnanců školního vzdělávání

Školy mohou vysílat a přijímat pracovníky pro účely výuky a profesního rozvoje.

Informace o příležitostech pro organizace školního vzdělávání

Mobilita zaměstnanců v oblasti vzdělávání dospělých

Organizace pro vzdělávání dospělých vysílají pracovníky vyučovat, školit se nebo poskytovat kurzy a pro tytéž účely také pracovníky přijímají.

Informace o příležitostech pro poskytovatele vzdělávání dospělých

Mladí lidé a pracovníci s mládeží

Organizace mohou požádat o podporu na realizaci projektů. Mladým lidem jsou určeny výměny mládeže (skupiny mladých lidí vyjíždějí na pracovní pobyt, kde jsou společně po dobu tří týdnů). Pro pedagogické pracovníky existuje možnost realizace projektů se zaměřením na odbornou přípravu a networking.

Informace o příležitostech pro skupiny mladých lidí