Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Mobilitatea persoanelor în scop educațional

Acțiunea sprijină mobilitatea studenților și cursanților, a personalului, stagiarilor, ucenicilor, lucrătorilor de tineret, precum și mobilitatea tinerilor.

În cadrul acestui proces, rolul organizațiilor este de a organiza perioadele de mobilitate. Printre avantajele de care beneficiază organizațiile participante se numără: o capacitate mai mare de a opera la nivel internațional, competențe mai bune de gestionare, accesul la mai multe oportunități de finanțare și proiecte, o capacitate mai bună de a pregăti, gestiona și monitoriza proiecte, un portofoliu mai atractiv de oportunități pentru studenții sau cursanții și personalul propriu, posibilitatea de a dezvolta proiecte inovatoare în colaborare cu parteneri din toată lumea.

Studenții și personalul din învățământul superior

Organizațiile pot trimite/primi studenți și personal în/din țările participante. Personalul poate preda sau se poate forma în străinătate, iar studenții și doctoranzii pot urma un stagiu sau o parte din studii în străinătate.

Cum să găzduiți sau să trimiteți studenți în străinătate

Acreditarea Erasmus

Un instrument pentru organizațiile care doresc să participe la acțiunile transfrontaliere de schimburi și de cooperare. Acreditarea poate fi acordată tuturor organizațiilor care doresc să organizeze activități de mobilitate în mod regulat.

Procesul de acreditare

Cursanții și personalul din domeniul educației și formării profesionale

Organizațiile pot trimite și primi ucenici și cursanți care doresc să efectueze stagii de formare profesională în străinătate. De asemenea, pot trimite personal pentru activități de predare sau de formare.

Despre oportunitățile oferite organizațiilor EFP

Personalul din învățământul preuniversitar

Școlile pot trimite și primi personal pentru predare și dezvoltare profesională.

Despre oportunitățile oferite organizațiilor din învățământul preuniversitar

Personalul din învățământul pentru adulți

Organizațiile din domeniul educației adulților au posibilitatea de a trimite sau primi personal pentru activități de predare și formare, precum și posibilitatea de a susține cursuri.

Despre oportunitățile oferite furnizorilor de educație pentru adulți

Tinerii și lucrătorii de tineret

Organizațiile pot opta pentru derularea de proiecte. Poate fi vorba de schimburi în rândul tinerilor, care le permit grupurilor de tineri să locuiască și să lucreze împreună timp de maximum 3 săptămâni. În cazul lucrătorilor din domeniul tineretului, proiectele se axează pe formare și crearea de rețele.

Despre oportunitățile oferite grupurilor de tineri