Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Soghluaisteacht foghlama daoine aonair

Is éard is aidhm do dheiseanna soghluaisteachta foghlama soghluaisteacht mac léinn, ball foirne, oiliúnaithe, printíseach, oibrithe deonacha, oibrithe don óige agus daoine óga a éascú.

Is é an ról atá ag na heagraíochtaí sa phróiseas seo na deiseanna sin a eagrú do dhaoine aonair. Ar na buntáistí a bheidh ann do na heagraíochtaí rannpháirteacha tá cumas méadaithe feidhmiúcháin ar an leibhéal idirnáisiúnta, scileanna feabhsaithe bainistíochta, teacht ar bhreis deiseanna maoinithe agus breis tionscadal, cumas méadaithe chun tionscadail a réiteach, a bhainistiú agus a leanúint, punann deiseanna do mhic léinn agus do bhaill foirne na n-eagraíochtaí rannpháirteacha a bheidh níos tarraingtí agus an deis chun tionscadail nuálacha a fhorbairt i gcomhar le comhpháirtithe ar fud an domhain.

Mic léinn agus baill foirne i réimse an ardoideachais

Féadfaidh eagraíochtaí mic léinn agus baill foirne a sheoladh chuig tíortha rannpháirteacha ar an gcoigríoch nó glacadh le mic léinn ó institiúidí sna tíortha sin. Féadfaidh baill foirne teagasc a dhéanamh ar an gcoigríoch nó oiliúint a chur ar fáil ansin; chomh fada le mic léinn agus iarrthóirí Dochtúireachta de féadfaidh siad sin tréimhse oiliúna a chur isteach ar an gcoigríoch nó cuid dá gcúrsa léinn a dhéanamh ann.

Tuilleadh eolais

Foghlaimeoirí agus baill foirne i réimse an ghairmoideachais agus na gairmoiliúna

Féadfaidh eagraíochtaí printísigh nó mic léinn a sheoladh ar an gcoigríoch le haghaidh tréimhsí gairmoiliúna nó glacadh leo agus iad ar cuairt chucu chomh maith le baill foirne a sheoladh ar an gcoigríoch chun múinteoireacht a dhéanamh nó oiliúint a chur ar fáil.

Tuilleadh eolais

Baill foirne i scoileanna

De thoradh na ndeiseanna sin is féidir le heagraíochtaí baill foirne a sheoladh ar an gcoigríoch, nó glacadh le baill foirne agus iad ar cuairt chucu, más le haghaidh múinteoireacht a dhéanamh é nó forbairt ghairmiúil.

Tuilleadh eolais

Baill foirne i réimse an oideachais aosach

Tá deiseanna ann d'eagraíochtaí oideachais aosach baill foirne a sheoladh ar an gcoigríoch, nó glacadh le baill foirne agus iad ar cuairt chucu, chun múinteoireacht a dhéanamh, nó oiliúint agus cúrsaí a chur ar fáil.

Tuilleadh eolais

Daoine óga agus oibrithe don óige

Féadfaidh eagraíochtaí iarratas a dhéanamh ar thionscadail a reáchtáil. Chomh fada le daoine óga, áirítear orthu sin malartuithe ógra, a ligfeadh do ghrúpaí daoine óga maireachtáil le chéile agus obair a dhéanamh ar feadh tréimhse suas le trí seachtaine, nó tionscadail de chuid na Seirbhíse Deonaí Eorpaí a mhairfeadh ar feadh tréimhse suas le 12 mhí. Chomh fada le hoibrithe don óige, tionscadail dírithe ar an oiliúint nó ar an líonrú atá i gceist.

Tuilleadh eolais

Iasachtaí Máistreachta Erasmus+

Is féidir le hidirghabhálaithe airgeadais incháilitheacha iasachtaí a thabhairt ar choinníollacha áirithe do mhic léinn Mháistreachta a bheidh i mbun staidéir ar an gcoigríoch.

Tuilleadh eolais