Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Personu mobilitāte mācību nolūkos

Mobilitāte mācību nolūkos veicina studentu, izglītības iestāžu personāla, praktikantu, mācekļu, brīvprātīgā darba veicēju, jaunatnes darbinieku un jauniešu mobilitāti.

Organizāciju uzdevums šajā procesā ir radīt cilvēkiem šādas iespējas. Organizāciju ieguvumi nav no mazajiem: nostiprināta spēja darboties starptautiskā līmenī, labākas vadības prasmes, plašāka finansējuma iespēju pieejamība un piekļuve projektiem, uzlabotas spējas sagatavot un vadīt projektus un to pēcpasākumus, interesantāku iespēju klāsts studentiem un personālam iesaistītajās organizācijās, iespēja izstrādāt inovatīvus projektus ar partneriem no visas pasaules.

Augstākās izglītības iestāžu studenti un darbinieki

Organizācijas var nosūtīt vai uzņemt studentus un augstskolu darbiniekus no valstīm, kas piedalās. Augstskolu personāls var pasniegt vai mācīties ārzemēs, savukārt studenti (arī doktorantūrā) var iziet praksi vai daļu laika studēt ārzemēs.

Kā uzņemt studentus vai viņus nosūtīt uz ārzemēm

“Erasmus” akreditācija

Rīks organizācijām, kas vēlas izvērst pārrobežu apmaiņu un sadarbību. Akreditācija ir pieejama visām organizācijām, kuras vēlas regulāri organizēt mobilitātes darbības.

Uzzināt vairāk par akreditācijas procedūru

Profesionālās izglītības un apmācības (PIA) iestāžu audzēkņi un personāls

Organizācijas var nosūtīt mācekļus un studentus uz praksi ārzemēs un uzņemt tos pie sevis, kā arī nosūtīt savus darbiniekus pasniegt vai mācīties ārzemēs.

Uzzināt vairāk par PIA iestāžu iespējām

Skolu izglītības darbinieki

Skolas var nosūtīt un uzņemt darbiniekus, kas vadīs nodarbības vai profesionāli pilnveidosies.

Uzzināt vairāk par skolu izglītības organizāciju iespējām

Pieaugušo izglītības darbinieki

Pieaugušo izglītības organizācijas var nosūtīt darbiniekus uz ārzemēm, kur tie pasniegs nodarbības vai mācīsies, vai uzņemt šādus speciālistus pie sevis, kā arī rīkot kursus.

Uzzināt vairāk par pieaugušo izglītības nodrošinātāju iespējām

Jaunieši un jaunatnes darbinieki

Organizācijas var pieteikties projektu īstenošanai. To ietvaros jaunieši var piedalīties apmaiņās, kurās jauniešu grupas dzīvo vienuviet un kopā strādā uz laiku līdz trim nedēļām. Jaunatnes darbinieki var piedalīties projektos, kuru uzmanības centrā ir mācības un tīklu veidošana.

Uzzināt vairāk par jauniešu grupu iespējām