Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Individualių asmenų judumas mokymosi tikslais

Suteikiant judumo mokymosi tikslais galimybių siekiama skatinti studentų, darbuotojų, stažuotojų, pameistrių, savanorių, su jaunimu dirbančių asmenų ir jaunimo judumą.

Šiame procese dalyvaujančių organizacijų užduotis – sudaryti sąlygas atskiriems asmenims pasinaudoti šiomis galimybėmis. Organizacijoms dalyvauti naudinga tuo, kad padidėja jų pajėgumas veikti tarptautiniu lygmeniu, pagerėja valdymo gebėjimai, atsiranda daugiau finansavimo galimybių ir projektų, jos įgunda geriau rengti, valdyti ir vykdyti projektus, gali pasiūlyti patrauklesnių galimybių savo studentams bei darbuotojams ir rengti novatoriškus projektus drauge su partneriais iš viso pasaulio.

Aukštųjų mokyklų studentai ir darbuotojai

Organizacijos gali siųsti studentus ir darbuotojus į programoje dalyvaujančias šalis arba juos iš tų šalių priimti. Darbuotojai užsienyje gali dėstyti arba mokyti, o studentai ir doktorantūros studijų studentai užsienyje gali stažuotis arba išeiti dalį studijų programos.

Daugiau informacijos

Profesinio mokymo įstaigose besimokantys asmenys ir šių įstaigų darbuotojai

Organizacijos gali siųsti į užsienį ir priimti iš užsienio pameistrius ir moksleivius atlikti profesinės praktikos, o darbuotojus – dėstyti arba mokyti.

Daugiau informacijos

Bendrojo ugdymo darbuotojai

Organizacijos gali siųsti ir priimti darbuotojus mokyti ir tobulinti kvalifikaciją.

Daugiau informacijos

Suaugusiųjų švietimo darbuotojai

Suaugusiųjų švietimo organizacijos gali siųsti arba priimti darbuotojus, norinčius dėstyti ir mokyti, ir rengti kursus.

Daugiau informacijos

Jaunimas ir su jaunimu dirbantys asmenys

Organizacijos gali teikti paraiškas vykdyti projektus. Jaunimui suteikiama galimybių dalyvauti jaunimo mainų projektuose, pagal kuriuos jaunimo grupės gali drauge gyventi ir dirbti iki trijų savaičių, ir Europos savanorių tarnybos projektuose, trunkančiuose iki 12 mėnesių. Su jaunimu dirbančių asmenų projektų pagrindiniai tikslai – mokymas ir ryšių mezgimas.

Daugiau informacijos

„Erasmus+“ paskolos magistrantūros studijoms

Reikalavimus atitinkantiems finansų tarpininkams suteikiama galimybių laikantis tam tikrų sąlygų teikti paskolas užsienyje studijuojantiems magistrantūros studentams.

Daugiau informacijos