Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Mobilność edukacyjna osób

Celem programu jest ułatwienie wyjazdów zagranicznych studentom, uczniom pracownikom uczelni, stażystom, praktykantom, osobom pracującym z młodzieżą i młodzieży.

Organizacje mają za zadanie zorganizowanie wyjazdów dla osób prywatnych. Korzyści dla organizacji są różnorodne. Mogą one m.in. zwiększać działalność na arenie międzynarodowej, doskonalić proces zarządzania, uzyskać dostęp do nowych możliwości finansowania oraz projektów, zwiększyć swoje umiejętności w zakresie opracowywania projektów, zarządzania nimi i prowadzenia działań następczych. Studenci, uczniowie i pracownicy uczestniczących uczelni wyższych mają dostęp do większej liczby możliwości i mogą realizować innowacyjne projekty z partnerami z całego świata.

Studenci i pracownicy szkolnictwa wyższego

Organizacje mogą wysyłać uczniów i studentów oraz pracowników uczelni z krajów uczestniczących w programie oraz przyjmować uczniów i studentów oraz pracowników uczelni z tych krajów. Pracownicy naukowi mogą wykładać lub prowadzić szkolenia za granicą, a studenci i doktoranci mogą odbyć staż lub zrealizować część programu studiów za granicą.

Jak przyjmować studentów zza granicy i jak wysyłać studentów za granicę

Akredytacja Erasmus

Narzędzie dla organizacji, które chcą otworzyć się na międzynarodową wymianę i współpracę. Akredytacja jest dostępna dla wszystkich organizacji zainteresowanych regularnym organizowaniem działań w zakresie mobilności.

Więcej o procesie akredytacji

Osoby uczące się i kadry w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego

Organizacje mogą wysyłać i przyjmować osoby przyuczające się do zawodu i studentów na zagraniczne praktyki, a pracowników – na wykłady lub szkolenia.

Możliwości dla organizacji kształcenia i szkolenia zawodowego

Mobilność kadry nauczycielskiej

Szkoły mogą wysyłać i przyjmować kadrę nauczycielską w celu umożliwienia nauczycielom rozwoju zawodowego.

Możliwości dla organizacji działających w dziedzinie edukacji szkolnej

Mobilność kadry zajmującej się kształceniem dorosłych

Organizacje zajmujące się kształceniem dorosłych mogą wysyłać i przyjmować nauczycieli na wykłady, szkolenia lub kursy.

Możliwości dla organizatorów kształcenia dorosłych

Młodzież i osoby pracujące z młodzieżą

Organizacje mogą zgłosić się do realizacji projektów. W przypadku młodzieży projekty te obejmują wymiany młodzieżowe, na których przez okres do trzech tygodni, młodzi ludzie mogą przebywać w jednym miejscu i wspólnie pracować. W przypadku osób pracujących z młodzieżą projekty są zorientowane na szkolenie i budowanie sieci kontaktów.

Możliwościach dla grup młodych ludzi