Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Mobilność edukacyjna osób

Celem programu jest ułatwienie wyjazdów zagranicznych studentom, pracownikom uczelni, osobom szkolącym się, osobom przyuczającym się do zawodu, wolontariuszom, osobom pracującym z młodzieżą i młodzieży.

Organizacje mają za zadanie zorganizowanie wyjazdów dla osób prywatnych. Organizacje również odnoszą korzyści z udziału w programie. Mają bowiem okazję działać na arenie międzynarodowej, udoskonalić proces zarządzania, uzyskać dostęp do nowych możliwości finansowania oraz projektów, zwiększyć swoje umiejętności w zakresie opracowywania projektów, zarządzania nimi i prowadzenia działań następczych. Studenci i pracownicy uczestniczących uczelni wyższych mają dostęp do większej liczby możliwości i mogą realizować innowacyjne projekty z partnerami z całego świata.

Studenci i pracownicy szkolnictwa wyższego

Organizacje mogą wysyłać studentów i pracowników uczelni z krajów uczestniczących w programie oraz przyjmować studentów i pracowników uczelni z tych krajów. Pracownicy naukowi mogą wykładać lub prowadzić szkolenia za granicą, a studenci i doktoranci mogą odbyć staż lub zrealizować część programu studiów za granicą.

Więcej informacji

Osoby uczące się i kadry w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego

Organizacje mogą wysyłać i przyjmować osoby przyuczające się do zawodu i studentów na zagraniczne praktyki, a pracowników – na wykłady lub szkolenia.

Więcej informacji

Mobilność kadry nauczycielskiej

Organizacje mogą wysyłać i przyjmować kadrę nauczycielską w celu umożliwienia nauczycielom rozwoju zawodowego.

Więcej informacji

Mobilność kadry zajmującej się kształceniem dorosłych

Organizacje zajmujące się kształceniem dorosłych mogą wysyłać i przyjmować nauczycieli na wykłady, szkolenia lub kursy.

Więcej informacji

Młodzież i osoby pracujące z młodzieżą

Organizacje mogą zgłosić się do realizacji projektów. W przypadku młodzieży projekty te obejmują wymiany młodzieżowe, na których przez okres do trzech tygodni, młodzi ludzie mogą przebywać w jednym miejscu i wspólnie pracować, oraz projekty wolontariatu europejskiego trwające do 12 miesięcy. W przypadku osób pracujących z młodzieżą projekty są zorientowane na szkolenie i budowanie sieci kontaktów.

Więcej informacji

Erasmus+ Kredyty dla studentów studiów magisterskich

Kwalifikujące się agencje pośredniczące mogą na specjalnych warunkach udzielać kredytów studentom na studia magisterskie za granicą.

Więcej informacji