Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Oppimiseen liittyvä henkilöiden liikkuvuus

Oppimiseen liittyvillä liikkuvuusmahdollisuuksilla pyritään edistämään opiskelijoiden, henkilöstön, harjoittelijoiden, oppisopimusopiskelijoiden, nuorisotyöntekijöiden ja nuorten liikkuvuutta.

Organisaatioiden tehtävänä tässä yhteydessä on järjestää tällaisia mahdollisuuksia yksilöille. Organisaatiot voivat saavuttaa lukuisia hyötyjä: paremmat valmiudet kansainväliseen toimintaan, tehokkaammat johtamismenetelmät, lisääntyneet rahoitus- ja hankemahdollisuudet, paremmat valmiudet hankkeiden valmisteluun, johtamiseen ja seurantaan, laajempi valinnanvara opiskelijoille ja henkilöstölle sekä tilaisuus kehittää innovatiivisia hankkeita yhdessä eri puolilla maailmaa toimivien kumppanien kanssa.

Korkeakoulujen opiskelijat ja henkilöstö

Organisaatiot voivat lähettää opiskelijoita ja henkilöstöä osallistuviin maihin sekä toimia vastaanottavana organisaationa. Henkilöstön jäsenillä on mahdollisuus opettaa tai kouluttautua ulkomailla. Korkeakouluopiskelijat ja tohtorikoulutettavat puolestaan voivat suorittaa harjoittelun tai osan opinnoistaan ulkomailla.

Lisätietoja opiskelijoiden vastaanottamisesta sekä lähettämisestä ulkomaille

Erasmus-akkreditointi

Akkreditointi on väline organisaatioille, jotka haluavat osallistua rajat ylittävään vaihtoon ja yhteistyöhön. Sitä voivat hakea kaikki sellaiset organisaatiot, jotka haluavat järjestää liikkuvuustoimintoja säännöllisesti.

Lisätietoja akkreditointimenettelystä

Ammatillisen koulutuksen opiskelijat ja henkilöstö

Organisaatiot voivat lähettää tai ottaa vastaan oppisopimusopiskelijoita ammatillisille harjoittelujaksoille ulkomailla. Myös henkilöstöä voi lähettää opetus- tai kouluttautumisjaksoille.

Lisätietoja ammatillisen koulutuksen organisaatioiden mahdollisuuksista

Yleissivistävän koulutuksen opetushenkilöstö

Koulut voivat lähettää ja ottaa vastaan henkilöstöä opetustehtäviin ja ammatilliseen täydennyskoulutukseen.

Lisätietoja yleissivistävän koulutuksen organisaatioiden mahdollisuuksista

Aikuisoppilaitosten henkilöstö

Aikuiskoulutuksen organisaatiot voivat lähettää ja ottaa vastaan opetushenkilöstöä opetustehtäviin ja koulutukseen sekä tarjota kursseja.

Lisätietoja aikuiskoulutuksen järjestäjien mahdollisuuksista

Nuoret ja nuorisotyöntekijät

Organisaatiot voivat hakea mahdollisuutta toimia hankkeiden vetäjinä. Nuoret voivat toteuttaa nuorisovaihtoja, joiden yhteydessä ryhmä nuoria asuu ja työskentelee yhdessä enimmillään kolmen viikon ajan. Nuorisotyöntekijöille suunnatut hankkeet painottuvat koulutukseen ja verkostoitumiseen.

Lisätietoja nuorisoryhmien mahdollisuuksista