Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Üksikisikute õpiränne

Õpirände võimalustega püütakse soodustada õppijate, haridustöötajate, praktikantide, õpipoiste, noorsootöötajate ja noorte liikuvust.

Organisatsioonide ülesanne on üksikisikutele selliseid võimalusi luua ja pakkuda. Organisatsioonid saavad samuti kasu – suureneb suutlikkus tegutseda rahvusvahelisel tasandil, paranevad juhtimisoskused, laieneb juurdepääs rahastamisvõimalustele ja projektidele, paraneb projektide ettevalmistamise, haldamise ja järelmeetmete kvaliteet ning osalevate organisatsioonide õppijatele ja töötajatele saab pakkuda ligitõmbavamaid võimalusi ning arendada innovatiivseid projekte koostöös partneritega kogu maailmast.

Üliõpilased ja kõrgkoolide töötajad

Organisatsioonid saavad üliõpilasi ja töötajaid osalevatesse riikidesse saata või neid sealt vastu võtta. Töötajad saavad välismaal õpetada või koolitustel osaleda, üliõpilased ja doktorandid aga praktikal olla või läbida seal osa oma õpinguperioodist.

Kuidas välisüliõpilasi vastu võtta või oma üliõpilasi välismaale saata

Erasmuse akrediteering

Vahend organisatsioonidele, kes soovivad osaleda piiriüleses vahetuses ja koostöös. Akrediteeringut saavad taotleda kõik organisatsioonid, kes soovivad korrapäraselt korraldada õpirändetegevusi.

Akrediteerimisprotsessist lähemalt

Kutseharidus- ja -õppeasutuste õppurid ning töötajad

Organisatsioonid saavad saata õpipoisse ja õppureid välismaal toimuvale kutsehariduspraktikale või neid sealt vastu võtta. Samuti on võimalik saata töötajaid välismaale õpetama või koolitustel osalema.

Kutsehariduse ja -õppe organisatsioonidele pakutavad võimalused

Üldhariduse valdkonna töötajad

Koolidel on võimalik saata töötajaid välismaale õpetama ja end kutsealaselt täiendama ning teiste riikide töötajaid vastu võtta.

Üldharidusorganisatsioonidele pakutavad võimalused

Täiskasvanuhariduse valdkonna töötajad

Täiskasvanuhariduse valdkonna organisatsioonid saavad saata töötajaid välismaale õpetama, koolitusel osalema ning kursusi korraldama või teiste riikide töötajaid vastu võtta.

Täiskasvanuhariduse organisatsioonidele pakutavad võimalused

Noored ja noorsootöötajad

Organisatsioonid saavad taotleda projektide korraldamist. Noorte puhul kujutavad need endast noortevahetusi, mille raames noorterühmad saavad kuni kolm nädalat koos elada ja töötada. Noorsootöötajate puhul keskenduvad projektid koolitusele ja võrgustike loomisele.

Noorterühmadele pakutavad võimalused