Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Üksikisikute õpiränne

Õpirände alaste võimalustega püütakse soodustada üliõpilaste, töötajate, praktikantide, õpipoiste, vabatahtlike, noorsootöötajate ja noorte liikuvust.

Organisatsioonide ülesanne on üksikisikutele selliseid võimalusi luua ja pakkuda. Osalevad organisatsioonid saavad samuti kasu – suureneb suutlikkus tegutseda rahvusvahelisel tasandil, paranevad juhtimisoskused, laieneb juurdepääs rahastamisvõimalustele ja projektidele, paraneb projektide ettevalmistamise, haldamise ja järelmeetmete kvaliteet ning tekivad võimalused pakkuda osalevate organisatsioonide üliõpilastele ja töötajatele ligitõmbavamaid võimalusi ning arendada innovatiivseid projekte koostöös partneritega kogu maailmast.

Üliõpilased ja kõrgkoolide töötajad

Organisatsioonid saavad üliõpilasi ja töötajaid osalevatesse riikidesse saata või neid sealt vastu võtta. Töötajad saavad välismaal õpetada või koolitustel osaleda, üliõpilased ja doktorandid aga praktikal olla või veeta seal osa oma õpinguperioodist.

Lisateave

Kutseharidus- ja -koolitusasutuste õppurid ning töötajad

Organisatsioonid saavad saata õpipoisse ja õppureid välismaal toimuvale kutsehariduspraktikale või neid sealt vastu võtta. Samuti on võimalik saata töötajaid välismaale õpetama või koolitustel osalema.

Lisateave

Üldhariduse valdkonna töötajad

Organisatsioonidel on võimalik saata töötajaid välismaale õpetama ja end kutsealaselt täiendama ning neid sealt vastu võtta.

Lisateave

Täiskasvanuõppe valdkonna töötajad

Täiskasvanuõppe valdkonna organisatsioonid saavad saata töötajaid välismaale õpetama, koolitusel osalema ning kursusi korraldama või neid sealt vastu võtta.

Lisateave

Noored ja noorsootöötajad

Organisatsioonid saavad taotleda projektide korraldamist. Noorte puhul kujutavad need endast noortevahetusi, mille raames noorterühmad saavad kuni kolm nädalat koos elada ja töötada, ning kuni 12 kuud kestvaid Euroopa vabatahtliku teenistuse projekte. Noorsootöötajate puhul keskenduvad projektid koolitusele ja võrgustike loomisele.

Lisateave

Erasmus+ laenud magistrantidele

Osalemiskõlblikel finantsvahendajatel on võimalik anda välismaal õppivatele magistrantidele eritingimustel laene.

Lisateave