Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Mobilnost pojedinaca u svrhu učenja

Stvaranjem mogućnosti za obrazovnu mobilnost nastoji se potaknuti mobilnost studenata, nastavnog osoblja, pripravnika, vježbenika, djelatnika koji rade s mladima i općenito mladih.

Zadaća je organizacija omogućiti pojedincima da iskoriste te mogućnosti. Organizacije imaju koristi od sudjelovanja: povećani kapacitet za djelovanje na međunarodnoj razini, razvoj upravljačkih vještina, proširen pristup financiranju i projektima, povećana sposobnost pripreme i vođenja projekata te provođenja daljnjih aktivnosti, privlačnije i raznovrsnije mogućnosti za njihove studente te nastavno osoblje, mogućnost razvijanja inovativnih projekata s partnerima širom svijeta.

Studenti i nastavno osoblje u visokom obrazovanju

Organizacije mogu slati i primati studente i nastavno osoblje u zemlje koje sudjeluju u programu odnosno iz njih. Nastavno osoblje može u inozemstvu poučavati ili se dodatno osposobljavati, a studenti i doktorandi mogu u inozemstvu provesti dio studija ili odraditi pripravnički staž.

Doznajte kako primiti studente iz drugih zemalja ili poslati studente u inozemstvo

Erasmus akreditacija

Erasmus akreditacije namijenjene su organizacijama koje se žele otvoriti za prekogranične razmjene i suradnju. Dostupne su svim organizacijama koje žele redovito organizirati aktivnosti mobilnosti.

Doznajte više o postupku akreditacije

Učenici i nastavno osoblje u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju

Organizacije mogu slati i primati vježbenike i učenike na strukovno stažiranje u inozemstvu, a isto tako mogu slati nastavno osoblje koje će u drugoj zemlji poučavati ili se osposobljavati.

Doznajte više o mogućnostima za organizacije za strukovno obrazovanje i osposobljavanje

Nastavno osoblje u školama

Škole mogu slati i primati nastavno osoblje koje će poučavati ili se stručno usavršavati.

Doznajte više o mogućnostima za organizacije školskog obrazovanja

Nastavno osoblje za obrazovanje odraslih

Organizacije za obrazovanje odraslih mogu slati nastavno osoblje koje će u drugoj zemlji poučavati ili se osposobljavati, a mogu i nuditi obrazovne programe.

Doznajte više o mogućnostima za pružatelje usluga obrazovanja odraslih

Mladi i djelatnici koji rade s mladima

Organizacije se mogu prijaviti za vođenje projekata. Za mlade postoje programi razmjene u trajanju do tri tjedna, u kojima grupe mladih zajedno stanuju i rade. Kad je riječ o djelatnicima koji rade s mladima, projekti su usmjereni na osposobljavanje i umrežavanje.

Doznajte više o mogućnostima za skupine mladih