Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Obrazovna mobilnost pojedinaca

Stvaranjem mogućnosti za obrazovnu mobilnost nastoji se potaknuti mobilnost studenata, nastavnog osoblja, pripravnika, vježbenika, volontera, djelatnika koji rade s mladima i općenito mladih.

Zadaća je organizacija omogućiti pojedincima da iskoriste te mogućnosti. I organizacije imaju koristi od sudjelovanja: povećani kapacitet za djelovanje na međunarodnoj razini, razvoj upravljačkih vještina, proširen pristup financiranju i projektima, povećana sposobnost pripreme i vođenja projekata te provođenja daljnjih aktivnosti, privlačnije i raznovrsnije mogućnosti za njihove studente te nastavno osoblje, mogućnost razvijanja inovativnih projekata s partnerima širom svijeta.

Studenti i nastavno osoblje u visokom obrazovanju

Organizacije mogu slati i primati studente i nastavno osoblje u zemlje koje sudjeluju u programu odnosno iz njih. Nastavno osoblje može u inozemstvu poučavati ili se dodatno osposobljavati, a studenti i doktorandi mogu u inozemstvu provesti dio studija ili odraditi pripravnički staž.

Saznajte više

Učenici i nastavno osoblje u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju

Organizacije mogu slati i primati vježbenike i učenike na strukovno stažiranje u inozemstvu, a isto tako mogu slati nastavno osoblje koje će u drugoj zemlji poučavati ili se osposobljavati.

Saznajte više

Nastavno osoblje u školama

U okviru tih mogućnosti organizacije mogu slati i primati nastavno osoblje koje će u drugoj zemlji poučavati ili se osposobljavati.

Saznajte više

Nastavno osoblje za obrazovanje odraslih

Organizacije za obrazovanje odraslih mogu slati nastavno osoblje koje će u drugoj zemlji poučavati ili se osposobljavati, a mogu i nuditi obrazovne programe.

Saznajte više

Mladi i djelatnici koji rade s mladima

Organizacije se mogu prijaviti za vođenje projekata. Za mlade postoje programi razmjene u trajanju do tri tjedna u kojima grupe mladih zajedno stanuju i rade te projekti Europske volonterske službe u trajanju do 12 mjeseci. Kad je riječ o djelatnicima koji rade s mladima, projekti su usmjereni na osposobljavanje i umrežavanje.

Saznajte više

Zajmovi za diplomske studije programa Erasmus+

Postoje mogućnosti u okviru kojih prihvatljivi financijski posrednici mogu nuditi zajmove, pod posebnim uvjetima, studentima diplomskih studija koji studiraju u inozemstvu.

Saznajte više