Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Leermobiliteit voor individuele deelnemers

De bedoeling van leermobiliteit is studenten, docenten en ander personeel, stagiairs, leerlingen, jongerenwerkers en jongeren te stimuleren om een uitwisselingsproject in het buitenland te doen.

De betrokken organisaties moeten dit mogelijk maken. Zij bereiken hiermee dat zij internationaal meer gaan meetellen, hun managementervaring verbeteren, hun financieringsmogelijkheden verruimen, aan meer projecten kunnen deelnemen, projecten beter leren opzetten, beheren en volgen, aantrekkelijker worden voor studenten en medewerkers van andere organisaties, en de kans krijgen om innovatieve projecten op te zetten met deelnemers uit de hele wereld.

Studenten en personeelsleden uit het hoger onderwijs

Organisaties kunnen studenten en medewerkers uitzenden naar de deelnemende landen of studenten en medewerkers uit die landen ontvangen. Medewerkers kunnen in het buitenland lesgeven of zich bijscholen, studenten kunnen er stage lopen of er een deel van hun opleiding volgen.

Meer informatie over het ontvangen of uitzenden van studenten in het buitenland

Erasmus-accreditatie

Dit is een hulpmiddel voor organisaties die geïnteresseerd zijn in grensoverschrijdende uitwisseling en samenwerking. Erasmus-accreditatie is mogelijk voor elke organisatie die regelmatig mobiliteitsactiviteiten wil organiseren.

Meer informatie over het accreditatieproces

Leerlingen en personeelsleden uit het beroepsonderwijs

Organisaties kunnen leerlingen, studenten of personeelsleden voor een stage of opleiding uitzenden naar het buitenland, maar ze kunnen ook fungeren als gastorganisatie.

Meer informatie over de mogelijkheden voor organisaties voor beroepsonderwijs en -opleiding

Mobiliteit van personeel uit het schoolonderwijs

Scholen kunnen personeelsleden uitzenden of ontvangen om les te geven of zich bij te scholen in het buitenland.

Meer informatie over de mogelijkheden voor organisaties voor schoolonderwijs

Personeelsleden uit het volwassenenonderwijs

Organisaties voor volwassenenonderwijs kunnen personeelsleden uitzenden om les te geven, zich bij te scholen of cursussen te geven.

Meer informatie over de mogelijkheden voor aanbieders van volwassenenonderwijs

Jongeren en jongerenwerkers

Organisaties kunnen een projectaanvraag indienen. Voor jongeren gaat het onder meer om uitwisselingsprojecten waarbij groepen jongeren maximaal drie weken bij elkaar wonen en met elkaar samenwerken. Bij projecten voor jongerenwerkers ligt het accent op opleiding en netwerking.

Meer informatie over mogelijkheden voor groepen jongeren