Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Učna mobilnost posameznikov

Možnosti za učno mobilnost so namenjene študentom, dijakom, osebju, praktikantom, vajencem, mladinskim delavcem in mladim.

Organizacije so odgovorne za pripravo mobilnosti za posameznike. Organizacije imajo od tega številne koristi: več zmogljivosti za delovanje na mednarodni ravni, izboljšanje upravljavskih sposobnosti, boljši dostop do možnosti financiranja in projektov, večja zmožnost za pripravo, upravljanje in spremljanje projektov, pestrejša izbira možnosti za študente in osebje sodelujočih organizacij, možnost za pripravo inovativnih projektov s partnerji s celega sveta.

Študenti in osebje v visokošolskem izobraževanju

Organizacija lahko pošlje študente in osebje v sodelujoče države ali jih iz njih sprejme. Osebje lahko poučuje ali se usposablja v tujini, študenti in doktorski kandidati lahko opravijo prakso ali del študija v tujini.

Več o tem, kako poslati študente v tujino in kako sprejeti študente iz tujine

Akreditacija Erasmus

Akreditacija Erasmus je orodje, namenjeno organizacijam, ki želijo vzpostaviti čezmejne izmenjave in sodelovanje. Za akreditacijo se lahko prijavijo vse organizacije, ki želijo redno organizirati aktivnosti mobilnosti.

Več o postopku akreditacije

Osebje in dijaki v poklicnem izobraževanju in usposabljanju

Organizacija lahko pošlje vajence in dijake na delovno prakso v tujino ali sprejme tuje; pošlje lahko tudi osebje na poučevanje ali usposabljanje.

Več o priložnostih za organizacije poklicnega izobraževanja in usposabljanja

Osebje v splošnem šolskem izobraževanju

Šole lahko pošljejo ali sprejmejo osebje na poučevanje in poklicno izpopolnjevanje.

Več o priložnostih za organizacije za splošno šolsko izobraževanje

Osebje v izobraževanju odraslih

Organizacija v izobraževanju odraslih lahko pošlje ali sprejme osebje na poučevanje in usposabljanje ter pripravi tečaje.

Več o priložnostih za ponudnike izobraževanja odraslih

Mladi in mladinski delavci

Organizacije lahko dobijo podporo za vodenje projektov. Projekti za mlade so mladinske izmenjave, ki mladim omogočajo, da skupaj bivajo in sodelujejo (največ tri tedne). Projekti za mladinske delavce so namenjeni izpopolnjevanju in mreženju.

Več o priložnostih za skupine mladih