Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Ukrepi Jean Monnet

Ukrepi Jean Monnet zagotavljajo priložnosti na področju terciarnega izobraževanja ter na drugih področjih izobraževanja in usposabljanja. Prispevajo k širjenju znanja o temah v zvezi s povezovanjem Evropske unije. Podprti so naslednji ukrepi:

  • ukrepi Jean Monnet na področju terciarnega izobraževanja;
  • ukrepi Jean Monnet na drugih področjih izobraževanja in usposabljanja;
  • strateška razprava v okviru mreže Jean Monnet (področje terciarnega izobraževanja in druga področja izobraževanja in usposabljanja).

Te ukrepe bo izvajala Evropska izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA).