Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Ukrepi na področju športa

Ukrepi Erasmus+ na področju športa spodbujajo udeležbo v športu, telesno dejavnost in prostovoljstvo.

Namenjeni so reševanju družbenih in s športom povezanih izzivov. Priložnosti za organizacije so na voljo v okviru treh razpisov, ki obravnavajo te izzive.

Od leta 2022 je na voljo tudi poseben razpis za krepitev zmogljivosti na področju športa. Namenjen je državam članicam EU in tretjim državam, pridruženim programu (prej imenovanim države programa), ter Zahodnemu Balkanu.

Ukrepi

Sodelovalna partnerstva

Namenjena so organizacijam za pripravo in izvajanje skupnih dejavnosti, spodbujanje športnih in telesnih dejavnosti, odpravo dejavnikov, ki ogrožajo integriteto v športu (denimo doping in vnaprejšnje dogovarjanje o izidih tekem), spodbujanje dvojne poklicne poti športnikov, izboljšanje dobrega upravljanja ter spodbujanje strpnosti in socialne vključenosti.

Več informacij in prijava

Manjša partnerstva

Namenjena so lokalnim organizacijam, organizacijam z manj izkušnjami in novim udeležencem v programu. Za manjša partnerstva so značilni enostavnejše upravljanje, manjša nepovratna sredstva in krajše trajanje kot pri sodelovalnih partnerstvih.

Več informacij in prijava

Neprofitne evropske športne prireditve

Namenjene so spodbujanju športnih dejavnosti, izvajanju strategij EU za družbeno vključevanje prek športa, spodbujanju prostovoljstva v športu, boju proti diskriminaciji ter spodbujanju sodelovanja v športu in telesni dejavnosti.

Več informacij in prijava

Krepitev zmogljivosti na področju športa

Projekti krepitve zmogljivosti so mednarodni projekti sodelovanja na podlagi večstranskih partnerstev med organizacijami, aktivnimi na področju športa v državah članicah EU in tretjih državah, pridruženih programu (prej imenovanih države programa), ter Zahodnem Balkanu. Njihov cilj je podpirati športne dejavnosti in politike kot gonilo za spodbujanje vrednot in izobraževalno orodje za spodbujanje osebnega in družbenega razvoja posameznikov ter izgradnjo bolj povezanih skupnosti.

Več informacij in prijava