Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Študenti in osebje s telesnimi, duševnimi ali zdravstvenimi težavami

Visokošolska ustanova se s podpisom listine Erasmus za terciarno izobraževanje zaveže, da bo udeležencem iz različnih družbenih okolij zagotavljala enak dostop in enake možnosti. Gostiteljske ustanove torej študentom in osebju s telesnimi, duševnimi ali zdravstvenimi težavami zagotavljajo enake podporne storitve kot svojim študentom in zaposlenim.

Upravičenci

Da bi osebe s telesnimi, duševnimi ali zdravstvenimi težavami lahko sodelovale v programu Erasmus+ in izkoristile vse prednosti evropskih ukrepov, potrebujejo dodatno finančno podporo. Program Erasmus+ posebno pozornost namenja vodenju, sprejemu, fizični dostopnosti, pedagoškim in tehničnim podpornim storitvam ter zlasti financiranju posebnih stroškov.

Številni študenti in osebje – „ambasadorji“, izbrani za promocijo programa Erasmus+, so invalidne osebe. Jessica iz Irske je svojo pripravljenost za sodelovanje v programu Erasmus+ izrazila takole:

Odločila sem se, da poskusim. Nikoli se ne vdam, zato sem hotela sprejeti izziv. Nisem dovolila, da me moja invalidnost ovira. Pravzaprav menim, da je še povečala mojo odločenost za uspešno sodelovanje v izmenjavi.

Dotacije

Program Erasmus+ udeležencem s telesnimi, duševnimi ali zdravstvenimi težavami zagotavlja dodatno podporo za posebne potrebe. Te dotacije Erasmus+ so zato lahko višje od dotacij za študij, prakso in usposabljanje, saj zajemajo tudi stroške, povezane s posebnimi potrebami udeleženca (denimo prilagojena nastanitev, pomoč med potovanjem, zdravniška pomoč, podporna oprema, prilagojeno učno gradivo, spremljevalec za invalidne študente in osebje). Ta dodatna dotacija temelji na dejanskih stroških.

Visokošolske ustanove morajo na svojih spletiščih študente in osebje s telesnimi, duševnimi ali zdravstvenimi težavami obvestiti, kako lahko zaprosijo za tako dodatno podporo.

Dodatna finančna sredstva za študente in osebje s telesnimi, duševnimi ali zdravstvenimi težavami se lahko zagotovijo tudi iz virov na lokalni, regionalni in/ali nacionalni ravni.

Prijava

Udeleženec s telesno, duševno ali zdravstveno težavo mora že med pripravo na mobilnost Erasmus+ opozoriti na svoje posebne potrebe in dodatne stroške ter s podporo svoje ustanove pošiljateljice zaprositi za dotacijo Erasmus+ za posebne potrebe.

Pri koordinatorju Erasmus+ svoje ustanove pošiljateljice se pozanimajte o prijavnem postopku (rok za prijavo, kje se dobi obrazec za prijavo, komu ga je treba poslati itd.).

Visokošolska ustanova in/ali nacionalna agencija bo ocenila vašo prijavo in določila dodatni znesek, ki ga lahko prejmete.

Dodatne informacije

Praviloma vaša visokošolska ustanova zagotovi, da ustanova gostiteljica sprejme vse potrebne ukrepe v zvezi z vašimi posebnimi potrebami, če ste navedli svoje telesne, duševne ali zdravstvene težave.

Preden odpotujete, se za več informacij o podpornih ukrepih na ustanovi gostiteljici neposredno obrnite na pristojno osebo na tej visokošolski ustanovi. Pri tem vam bodo pomagali na uradu za mednarodne izmenjave na vaši visokošolski ustanovi.

Visokošolske ustanove lahko že v medinstitucionalnih sporazumih s partnerskimi ustanovami navedejo, kakšno infrastrukturo ponujajo študentom in osebju s telesnimi, duševnimi ali zdravstvenimi težavami ter kakšne podporne storitve so jim na voljo.

Uporabne informacije so na voljo na spletiščih ExchangeAbility in Link Network

Več informacij v zvezi z vašo izmenjavo v tujini boste dobili tudi pri svoji nacionalni agenciji.

Evropska agencija za izobraževanje oseb s posebnimi potrebami in inkluzivno izobraževanje zagotavlja seznam povezav, kontaktnih točk in informacij za države EU/EGP, ki lahko koristijo študentom s posebnimi izobraževalnimi potrebami.