Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Izobraževanje odraslih

Pregled

Program Erasmus+ podpira mobilnost za poučevanje na ustanovi za izobraževanje odraslih v tujini.

Če delate na področju izobraževanja odraslih, lahko nekaj časa poučujete ali zagotavljate usposabljanje na ustanovi v državi programa Erasmus+.

Takšna izkušnja prinaša nove poglede na pedagoško delo ter omogoča izpopolnjevanje v tujem jeziku in spoznavanje nove kulture.

Trajanje

Mobilnost za poučevanje mora trajati najmanj 2 dni in največ 2 meseca. Čas potovanja ni vključen.

Pogoji

Pri mobilnosti za poučevanje s podporo programa Erasmus+ mora šola pošiljateljica sodelovati v projektu mobilnosti.

Finančna podpora

Dotacije EU krijejo stroške potovanja in bivanja v tujini ter organizacijske stroške sodelujočih organizacij.

Čeprav gre pri dotacijah za evropska sredstva, z njimi upravljajo sodelujoče organizacije za izobraževanje odraslih, ki tudi izplačujejo dotacije posameznikom.

Prijava

Posamezniki ne morejo sami zaprositi za dotacijo, pač pa morajo vlogo zanje dati organizacije za izobraževanje odraslih, ki tudi izberejo kandidate za mobilnost v tujini.

Izbor kandidatov za izpopolnjevanje v tujini mora biti pravičen, transparenten in natančno evidentiran.

Več informacij

O teh možnostih se pozanimajte pri svoji izobraževalni ustanovi.

Natančnejše informacije vsebuje vodnik za prijavitelje Erasmus+:

  • Vse o pogojih, upravičenosti in pravilih financiranja v delu B

Za pojasnila in pomoč pri prijavi se obrnite na nacionalne agencije.