Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Poklicno izobraževanje in usposabljanje

Pregled

Program Erasmus+ podpira mobilnost za poučevanje v tujini za osebje v poklicnem izobraževanju in usposabljanju (PIU).

Zaposleni na šolah PIU lahko odidejo poučevat v organizacijo v državi programa Erasmus+.

Takšna organizacija je lahko podjetje, javni organ, socialni partner, raziskovalna ustanova ali nevladna organizacija.

Trajanje

Mobilnost za poučevanje mora trajati najmanj 2 dni in največ 2 meseca. Čas potovanja ni vključen.

Pogoji

Pred odhodom v tujino in začetkom poučevanja morajo udeleženec, njegova ustanova in gostiteljska organizacija skleniti sporazum o mobilnosti, v katerem so navedeni učni cilji, pravice in dolžnosti udeleženca in način formalnega priznavanja poučevanja v tujini.

Finančna podpora

Dotacije EU krijejo stroške potovanja in bivanja v tujini ter organizacijske stroške sodelujočih ustanov.

Čeprav gre pri dotacijah za evropska sredstva, z njimi upravljajo sodelujoče ustanove PIU, ki tudi izplačujejo dotacije posameznikom.

Prijava

Zaposleni v poklicnem izobraževanju ( PIU) ne morejo sami zaprositi za dotacijo. Vlogo mora dati ustanova PIU, ki med zaposlenimi tudi izbere kandidate za poučevanje v tuji organizaciji.

Izbor kandidatov za poučevanje v tujini mora biti pravičen, transparenten in natančno evidentiran.

Program Erasmus+ omogoča poučevanje v tujini tudi strokovnjakom, ki sicer niso zaposleni v ustanovah PIU, a jih poučevat povabi ustanova PIU .

Več informacij

Na svoji ustanovi PIU boste izvedeli več o razpoložljivih možnostih.

Natančnejše informacije vsebuje vodnik za prijavitelje Erasmus+:

  • Vse o pogojih, upravičenosti in pravilih financiranja v delu B

Za pojasnila in pomoč pri prijavi se obrnite na nacionalne agencije.