Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Šolsko izobraževanje

Pregled

Program Erasmus+ podpira mobilnost za poučevanje na šolah v tujini za strokovne delavce v predšolskem, osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju.

Izkušnja poučevanja v tujini da širši pogled na izobraževanje, omogoči izmenjavo znanja s kolegi v drugi državi in spoznavanje dobrih praks v izobraževanju.

Mobilnost za poučevanje je možna med šolami s sedežem v državah programa Erasmus+.

Trajanje

Mobilnost za poučevanje mora trajati najmanj 2 dni in največ 2 meseca. Čas potovanja ni vključen.

Pogoji

Pri mobilnosti učiteljev za poučevanje v tujini s podporo programa Erasmus+ mora šola pošiljateljica sodelovati v projektu mobilnosti med šolami. Projekt mobilnosti mora biti pripravljen v okviru evropskega razvojnega načrta šole, ustrezati jasno navedenim razvojnim potrebam šole in zagotoviti, da bo šola ustrezno priznala in uporabila izkušnjo poučevanja v tujini.

Finančna podpora

Dotacije EU so izplačane organizaciji koordinatorki (šola pošiljateljica ali konzorcij) in so namenjene kritju stroškov potovanja in bivanja v tujini ter organizacijski podpori za sodelujoče šole.

Prijava

Posamezniki ne morejo sami zaprositi za dotacije, pač pa morajo vlogo zanje oddati šole (ali konzorcij v imenu šol), ki tudi izberejo kandidate za mobilnost v tujini.

Izbor kandidatov za poučevanje v tujini mora biti pravičen, transparenten in natančno evidentiran.

Več informacij

Na šoli boste izvedeli več o razpoložljivih možnostih.

Natančnejše informacije vsebuje vodnik za prijavitelje Erasmus+:

  • Vse o pogojih, upravičenosti in pravilih financiranja v delu B

Za pojasnila in pomoč pri prijavi se obrnite na nacionalno agencijo.

Na spletni platformi za šole v Evropi eTwinning lahko zaposleni v šolstvu medsebojno komunicirajo, sodelujejo, pripravljajo projekte, izmenjujejo izkušnje – gre za največjo pedagoško skupnost v Evropi.

Platforma School Education Gateway ponuja učiteljem, šolam, strokovnjakom in drugim v šolstvu informacije o novostih, dogajanju, politikah, pobudah in dejavnostih v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju ter jim omogoča medsebojno sodelovanje in razprave o pomembnih vprašanjih.