Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Visokošolsko izobraževanje

Pregled

Program Erasmus+ podpira mobilnost za poučevanje na visokošolskih ustanovah v tujini.

Visokošolski učitelji lahko odidejo poučevat na ustanovo v državi programa Erasmus+ ali partnerski državi.

Mobilnost za poučevanje lahko izkoristijo tudi zaposleni v organizacijah v državah programa Erasmus+.

Takšna organizacija je lahko podjetje, javni organ, socialni partner, raziskovalna ustanova ali nevladna organizacija.

Trajanje

Mobilnost za poučevanje med dvema državama programa Erasmus+ mora trajati najmanj 2 dni in največ 2 meseca. Čas potovanja ni vključen.

Mobilnost za poučevanje med državo programa Erasmus+ in partnersko državo mora trajati najmanj 5 dni in največ 2 meseca. Čas potovanja ni vključen.

Udeleženec mora opraviti najmanj 8 pedagoških ur tedensko (oziroma krajšem obdobju mobilnosti).

Pogoji

Mobilnost za zaposlene na visokošolskih ustanovah lahko organizira samo ustanova, ki je v državah programa Erasmus+ nosilka listine Erasmus+ za terciarno izobraževanje oziroma v partnerskih državah podpisnica sporazuma med ustanovama.

V državah programa Erasmus+ lahko visokošolske ustanove za poučevanje povabijo tudi zaposlene v gospodarskih in drugih organizacijah s sedežem v državi programa.

Pred začetkom mobilnosti morajo udeleženec, ustanova pošiljateljica in ustanova gostiteljica podpisati sporazum o mobilnosti, v katerem so navedeni učni cilji, pravice in dolžnosti udeleženca in način formalnega priznavanja poučevanja v tujini.

Finančna podpora

Dotacije EU so namenjene kritju stroškov potovanja in bivanja v tujini, njihova višina pa se razlikuje glede na:

  1. namembno državo
  2. število kandidatov v državi pošiljateljici za izpopolnjevanje v tujini (pri mobilnosti med državama programa Erasmus+)
  3. razdaljo med državo pošiljateljico in državo gostiteljico
  4. razpoložljivost drugih finančnih sredstev v državi oz. regiji pošiljateljici (pri mobilnosti med državama programa Erasmus+)

Pri mobilnosti visokošolskega osebja za poučevanje med državama programa Erasmus+ je za izplačila dotacije pristojna ustanova pošiljateljica. Pri mobilnosti zaposlenih iz gospodarskih in drugih organizacij je za izplačila pristojna visokošolska ustanova, ki jih je povabila. Pri mobilnosti za poučevanje med državo programa Erasmus+ in partnersko državo se ustanovi pošiljateljica in gostiteljica dogovorita, katera bo izplačevala dotacijo.

Višina dotacij za mobilnost za poučevanje med državo programa Erasmus+ in partnersko državo je navedena v vodniku za prijavitelje Erasmus+. Glede dotacij za mobilnost za poučevanje med državama programa se pozanimajte pri nacionalni agenciji in visokošolski ustanovi pošiljateljici.

Prijava

Vlogo za dotacijo odda visokošolska ustanova. Visokošolska ustanova tudi izbere kandidate za poučevanje v tujini oziroma povabi zaposlene iz gospodarskih in drugih organizacij.

Izbor kandidatov za poučevanje v tujini mora biti pravičen, transparenten in natančno evidentiran.

Več informacij

Več o razpoložljivih možnostih vam bodo povedali na uradu za mednarodne izmenjave oz. Erasmus+ na vaši visokošolski ustanovi.

Natančnejše informacije vsebuje vodnik za prijavitelje Erasmus+:

Za pojasnila in pomoč pri prijavi se obrnite na nacionalno agencijo (v državah programa Erasmus+) oziroma nacionalni urad (v partnerskih državah).