Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Zamestnanci (odborná príprava)

Program Erasmus+ ponúka príležitosti odbornej prípravy, ktoré sú dostupné pre učiteľov aj nepedagogických zamestnancov v školstve.

Odborná príprava v zahraničí môže zahŕňať mentorské programy, pozorovanie kolegov pri práci, kurzy profesionálneho rozvoja alebo podujatia na rozvoj osobitných kompetencií.

Program Erasmus+ podporuje vzdelávacie inštitúcie aj relevantné organizácie, ktoré nepôsobia v sektore vzdelávania.

Príležitosti na účasť v činnostiach profesionálneho rozvoja sú dostupné pre zamestnancov na všetkých úrovniach vzdelávania.

Príležitosti

Vysokoškolské vzdelávanie

Z programu Erasmus+ sa poskytuje podpora na pobyty odbornej prípravy pre zamestnancov inštitúcií vysokoškolského vzdelávania. V rámci programu Erasmus+ môžete absolvovať odbornú prípravu v inštitúcii vysokoškolského vzdelávania v krajine účastniacej sa tohto programu alebo v partnerskej krajine. Ak pracujete v inštitúcii vysokoškolského vzdelávania v krajine účastniacej sa programu, môžete absolvovať odbornú prípravu aj v organizácii pôsobiacej mimo sektora vzdelávania v krajine účastniacej sa programu.

Ďalšie informácie

Odborné vzdelávanie a príprava

Program Erasmus+ poskytuje podporu na odborný rozvoj ľudí pracujúcich v oblasti odborného vzdelávania a prípravy (OVP) prostredníctvom pobytov odbornej prípravy v zahraničí. Tieto obdobia zahŕňajú pracovnú stáž alebo mentorské programy či pozorovanie kolegov pri práci v inštitúcii OVP alebo inej relevantnej organizácii v krajine účastniacej sa programu Erasmus+.

Ďalšie informácie

Školské vzdelávanie

Program Erasmus+ poskytuje podporu na činnosti odbornej prípravy v zahraničí pre odborníkov zapojených do predškolského, základného a stredoškolského vzdelávania. Tieto príležitosti môžu spočívať v účasti na štruktúrovaných kurzoch alebo iných podujatiach, mentorských programoch v školách alebo v akejkoľvek relevantnej organizácii zapojenej do školského vzdelávania.

Ďalšie informácie

Vzdelávanie dospelých

Program Erasmus+ poskytuje podporu na pobyty odbornej prípravy v organizáciách vzdelávania dospelých v zahraničí. Tieto príležitosti môžu spočívať v účasti na štruktúrovaných kurzoch alebo podujatiach odbornej prípravy v zahraničí, mentorských programoch alebo pozorovaní kolegov pri práci v školách alebo v akejkoľvek relevantnej organizácii.

Ďalšie informácie

Zdravotne znevýhodnení študenti

K dispozícii sú dodatočné finančné prostriedky a študenti majú nárok na rovnaké podporné služby zo strany prijímajúcej inštitúcie ako miestni študenti.

Ďalšie informácie