Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Vzdelávanie dospelých

Prehľad

Program Erasmus+ poskytuje podporu na výučbové pobyty v organizáciách vzdelávania dospelých v zahraničí.

Ak pracujete v oblasti vzdelávania dospelých, môžete sa zúčastniť výmeny pre učiteľov alebo školiteľov v inej organizácii v krajine účastniacej sa programu Erasmus+.

Takáto skúsenosť a výmena môžu pomôcť pri zlepšovaní jazykových a kultúrnych znalostí a poskytnúť novú perspektívu o postupoch výučby a prístupoch k nej.

Trvanie

Obdobie výučby musí trvať minimálne 2 dni a maximálne 2 mesiace (do tohto obdobia sa nezapočítava čas potrebný na cestovanie).

Podmienky

Aby ste mohli učiť dospelých v rámci programu Erasmus+, vaša organizácia musí byť zapojená do projektu mobility.

Finančná podpora

Granty EÚ majú pokryť vaše cestovné a životné náklady počas vášho pôsobenia v zahraničí, ako aj poskytnúť organizačnú podporu pre zúčastnené organizácie.

Hoci granty financuje EÚ, riadia ich dotknuté organizácie vzdelávania dospelých, ktoré sú zodpovedné za všetky platby jednotlivcom.

Ako podať žiadosť

Jednotlivci nemôžu o grant požiadať priamo. Žiadosti musia podať inštitúcie vzdelávania dospelých, ktoré z radov svojich zamestnancov vyberú kandidátov na výučbové pobyty v zahraničí.

Výber zamestnancov na účely výučby v zahraničí by mal byť spravodlivý, transparentný a dobre zdokumentovaný.

Ďalšie informácie

Informujte sa vo vašej organizácii vzdelávania dospelých, či môžete využiť tieto možnosti.

Sprievodca programom Erasmus+ takisto obsahuje podrobné informácie týkajúce sa týchto možností:

  • pozrite si časť B týkajúcu sa kritérií na pridelenie grantu, kritérií oprávnenosti a pravidiel financovania

Národné agentúry odpovedia na vaše otázky a pomôžu vám so žiadosťami.