Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Centrele de excelență Jean Monnet

Profilul solicitanților

  • Instituții de învățământ superior din orice țară a lumii. Instituțiile cu sediul în țările participante la programul Erasmus+ trebuie să dețină o Cartă Universitară Erasmus (ECHE) valabilă.
  • Nu sunt eligibile persoanele fizice.

Durata: 3 ani

Valoarea maximă a grantului: 100 000 EUR (maximum 80 % din costurile totale ale programului sau ale formării)

Ce este și ce face un centru de excelență Jean Monnet?

Centrele de excelență Jean Monnet sunt propuse și găzduite de instituții de învățământ superior. Pot participa mai multe facultăți/departamente, precum și alte organizații specializate în studii europene.

Centrele de excelență Jean Monnet sunt puncte focale de competențe și cunoștințe legate de subiecte privind Uniunea Europeană. Ele reunesc expertiza și competențele experților de nivel înalt, propunându-și să dezvolte sinergii între diferitele discipline și resurse din domeniul studiilor europene.

Joacă un rol esențial în dialogul cu studenții din facultățile în care nu se studiază în mod normal materii legate de Uniunea Europeană, precum și cu factorii de decizie politică, cu societatea civilă și cu publicul larg. De asemenea, le oferă experților posibilitatea de a crea activități transnaționale comune.

Ce se așteaptă de la un centru de excelență Jean Monnet?

Aceste centre ar trebui:

  • să organizeze și să coordoneze resursele instituției lor legate de studiile privind Uniunea Europeană
  • să conducă activități de cercetare pe teme specifice UE
  • să colecteze, să analizeze și să publice rezultatele cele mai relevante.

Ele pot ajuta la elaborarea conținutului pe teme europene, pentru a actualiza și completa programele actuale de studii și pentru a alimenta dezbaterea și schimbul de experiență cu privire la UE.

Centrele ar trebui să devină referința academică pe chestiuni legate de UE și să fie cunoscute și la alte niveluri de învățământ, precum și de către publicul larg.

Activitățile de informare pot include:

  • evenimente de comunicare și informare la nivel național și european
  • cursuri, seminare sau ateliere de lucru cu factorii de decizie de la nivel local, regional și național, precum și cu societatea civilă
  • participarea la exerciții de învățare specifice la nivelul școlilor și al instituțiilor de educație și formare profesională
  • crearea de rețele cu alte centre de excelență și cu persoane care beneficiază de sprijin prin acțiunile Jean Monnet
  • publicarea activităților lor sub formă de resurse educaționale cu acces liber.

Termenele-limită și formularele de candidatură

Ghidul programului Erasmus+

Ghid pas cu pas privind procesul de depunere a candidaturii

Related funding calls