Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Rețelele Jean Monnet pentru școli și furnizori de EFP

Profilul solicitanților

Școli și furnizori de EFP din toate țările participante la programul Erasmus+.

O rețea trebuie să fie alcătuită din minimum 5 organizații provenind din cel puțin 3 țări diferite participante la programul Erasmus+.

Nu este disponibil pentru persoane fizice.

Durata: 3 ani

Cuantumul maxim al grantului per rețea: 300 000 EUR (reprezentând maximum 80 % din costurile totale)

Cine se califică drept rețea Jean Monnet pentru școli și furnizori de EFP?

Un grup de școli și furnizori de educație și formare profesională din țări diferite care fac schimb de bune practici și copredare pentru a facilita o înțelegere comună a metodologiilor de învățare pe teme legate de Uniunea Europeană.

Această componentă a acțiunilor Jean Monnet este creată pentru a sprijini activitățile care nu pot fi realizate la nivel național, precum și pe cele cu o dimensiune multinațională.

Ce se așteaptă de la o rețea Jean Monnet?

Școlile/furnizorii de EFP vor defini ei înșiși temele pe marginea cărora vor lucra. Printre acestea se pot număra:

  • modalități noi sau inovatoare de abordare a predării diferitelor aspecte ale UE, inclusiv propunerea de noi metodologii și crearea de instrumente de sprijinire a cursanților.
  • schimbul de bune practici și de experiențe în materie de predare a chestiunilor legate de UE, inclusiv modul în care acestea abordează provocări specifice.

Profesorii pot avea experiențe de mobilitate de câteva zile pentru a organiza și a preda în comun/îndruma reciproc cu partenerii lor.

Termenele-limită și formularele de candidatură

Ghidul programului Erasmus+

Ghid pas cu pas privind procesul de depunere a candidaturii

Related funding calls