Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Catedrele Jean Monnet

Obiective

Catedrele Jean Monnet au ca scop:

  • să aprofundeze predarea studiilor europene, ca parte a programei oficiale de învățământ a unei instituții de învățământ superior
  • să propună studiul aprofundat al unor aspecte legate de Uniunea Europeană în domenii în care cererea pe piața forței de muncă este în creștere.

De asemenea, catedrele Jean Monnet sunt încurajate să ofere resurse educaționale deschise și să includă activități de educație deschise în activitatea lor, astfel încât să se asigure o mai mare flexibilitate și accesibilitate a procesului de învățare.

Ce posibilități se oferă

Erasmus+ le oferă instituțiilor de învățământ superior posibilitatea de a pune la dispoziția profesorilor universitari un post didactic specializat în studii privind Uniunea Europeană.

Instituțiile de învățământ superior participante sunt invitate să sprijine titularii de catedră în activitățile de predare, cercetare și analiză, pentru ca aceștia să ofere consiliere pentru un segment semnificativ de materii din programă.

Cum funcționează

Organizația care intenționează să depună cerere de finanțare trebuie să fie o universitate cu sediul în orice țară din lume. Dacă aceasta este situată într-o țară participantă la program, trebuie să dețină o Cartă Universitară Erasmus valabilă.

Durata catedrei Jean Monnet este de 3 ani, iar titularii de catedră trebuie să predea cel puțin 90 de ore pe an universitar. De asemenea, trebuie să efectueze cel puțin o activitate suplimentară pe an universitar.

Cele 90 de ore includ cursuri colective, seminare și tutoriale, inclusiv sub formă de învățare la distanță, însă nu și îndrumare individuală.

Titularul de catedră trebuie să fie membru al personalului permanent din instituția solicitantă și să aibă gradul de profesor. Nu poate fi însă profesor invitat la instituția de învățământ superior care solicită acordarea grantului.

Detalii practice

În cazul în care titularul unei catedre trebuie înlocuit, universitatea trebuie să trimită o cerere scrisă Agenției pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA), iar candidatul propus trebuie să aibă același nivel de specializare ca și persoana pe care o înlocuiește.

Depunerea cererii

Organizațiile interesate trebuie să depună cererea de finanțare la Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură.

Informații suplimentare

Ghidul programului Erasmus+ este principala sursă de informații cu privire la catedrele Jean Monnet. Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură vă poate oferi mai multe detalii în legătură cu procesul de depunere a cererii.

Contactați Agenția sau Comisia Europeană.

Related funding calls

Find out more

The Erasmus+ Programme Guide is the main source of information on Jean Monnet Chairs, although more information on the application process is available from European Education and Culture Executive Agency.

For further information you can contact the European Education and Culture Executive Agency, or you can contact the European Commission.