Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Acțiunile Jean Monnet: stimularea predării și cercetării cu privire la Uniunea Europeană

Acțiunile Jean Monnet se desfășoară în cadrul programului Erasmus+ pentru a sprijini predarea, învățarea, cercetarea și dezbaterile cu privire la diverse aspecte legate de Uniunea Europeană.

Începând din martie 2021, în cadrul programului Erasmus+ pentru perioada 2021-2027, acțiunile Jean Monnet oferă noi oportunități de finanțare pentru:

 • instituțiile de învățământ
 • institutele de educație și formare profesională
 • organizațiile de formare a cadrelor didactice
 • promovarea dezbaterilor și a schimburilor pe teme legate de UE în instituțiile de învățământ secundar

Această ofertă extinsă se bazează pe succesul acțiunilor care, începând din 1989, s-au concentrat asupra instituțiilor de învățământ superior. Aceasta înseamnă că acțiunile Jean Monnet continuă să producă efecte pozitive și de lungă durată pentru elevi și studenți, cadrele didactice, instituțiile de învățământ și organizațiile de promovare, precum și pentru sistemele de politici în care sunt încadrate. 

Acțiunile Jean Monnet începând din 1989

De la crearea lor în 1989, aceste acțiuni s-au axat pe instituțiile de învățământ superior. Aproximativ 9 000 de profesori universitari și peste 1 000 de universități din circa 100 de țări au primit sprijin financiar, ceea ce le-a permis să ofere un conținut nou în materie de studii europene în cadrul programelor lor de învățământ. Prin conectarea cadrelor universitare, a cercetătorilor și a factorilor de decizie politică, acțiunile Jean Monnet au stimulat dialogul internațional și au sprijinit factorii de decizie de la nivel național și european.

Căutați proiecte anterioare sprijinite de acțiunile Jean Monnet

Ce acțiuni sunt sprijinite?

Jean Monnet pentru instituțiile de învățământ superior

(A se vedea și: oportunități disponibile pentru alte niveluri de educație și formare)

Activități de predare și cercetare în cadrul instituțiilor de învățământ superior: 

Module

Modulele Jean Monnet sunt programe de predare sau cursuri de scurtă durată privind studiile UE în instituțiile de învățământ superior. Acestea sunt organizate de un cercetător/profesor și pot necesita, de asemenea, participarea altor colegi și experți. Pot fi module introductive privind UE, cursuri care se concentrează pe un anumit aspect sau disciplină în cadrul studiilor UE sau pot fi mai multidisciplinare în abordare.

Durata finanțării: 3 ani.

Detalii despre modulele Jean Monnet

Rezultatele proiectului Erasmus+ – Jean Monnet

Catedre

Catedrele Jean Monnet sunt posturi didactice în studii europene pentru profesori universitari.

Durata finanțării: 3 ani.

Detalii despre catedrele Jean Monnet

Centre de excelență

Centrele de excelență focalizează competențele și cunoștințele pe teme legate de Uniunea Europeană. Pe lângă activitățile de cercetare, centrele au un rol major în comunicarea cu studenții de la facultățile care în mod normal nu se ocupă cu aspecte legate de Uniunea Europeană, precum și cu factorii de decizie, funcționarii publici, societatea civilă organizată și publicul larg în general.

Durata finanțării: 3 ani.

Aflați mai multe despre centrele de excelență Jean Monnet

Acțiunile Jean Monnet în alte domenii ale educației și formării

Activități de formare a cadrelor didactice

Această acțiune promovează cunoașterea Uniunii Europene în școli și în institutele de educație și formare profesională din țările participante la program. Scopul său este de a oferi oportunități pentru:

 • furnizorii de educație în vederea dezvoltării și furnizării de conținut pentru cursanți
 • furnizorii de formare a cadrelor didactice în scopul sprijinirii acestora cu metodologii și cunoștințe actualizate cu privire la aspecte legate de Uniunea Europeană
 • promovarea dezbaterilor și a schimburilor între reprezentanții școlilor și ai instituțiilor de educație și formare profesională și părțile interesate cu privire la învățarea pe teme legate de Uniunea Europeană

Aflați mai multe despre acțiunile Jean Monnet de formare a cadrelor didactice

Rețele

Rețelele încurajează crearea și dezvoltarea de consorții (școli, institute EFP, părți interesate etc.) în domeniul studiilor privind Uniunea Europeană. Rețelele colectează informații, fac schimb de practici și dezvoltă cunoștințe.

Durata finanțării: 3 ani.

Mai multe informații despre rețelele pentru alte niveluri de educație și formare

Oportunități viitoare

Jean Monnet pentru instituțiile de învățământ superior

(A se vedea și: oportunități viitoare pentru alte niveluri de educație și formare)

Proiecte

Proiectele Jean Monnet vizează sprijinirea inovării (de exemplu, explorarea unor noi metodologii de predare a temelor legate de UE), îmbogățirea reciprocă (promovarea discuției și a reflecției pe marginea unor tematici europene) și răspândirea conținutului despre Uniunea Europeană prin activități de informare și diseminare.

Durata finanțării: 1 sau 2 ani.

Aflați mai multe despre sprijinul acordat proiectelor

Rețele

Rețelele urmăresc să încurajeze crearea și dezvoltarea de consorții reunind actori internaționali (instituții de învățământ superior, centre de excelență existente, facultăți și departamente, centre de cercetare etc.) în cadrul unei priorități specifice a Uniunii Europene, așa cum este definită în cererea anuală de propuneri. Rețelele colectează informații, fac schimb de practici, acumulează cunoștințe și produc dovezi cu privire la un subiect, alimentând dezbaterea politică și raportând Comisiei Europene cele mai bune rezultate.

Durata finanțării: 3 ani.

Acțiunile Jean Monnet pentru alte niveluri de educație și formare

Inițiative

Activități desfășurate în contextul inițiativelor de învățare ale UE care le permit cursanților să obțină cunoștințe despre Uniunea Europeană în cadrul unei instituții de învățământ general sau al unui institut EFP. O inițiativă trebuie să aibă o durată minimă de 40 de ore de predare pe an. Poate fi inclusă în programă, ca parte din una sau mai multe discipline, sau poate fi extracurriculară. Inițiativele contribuie la crearea unei abordări instituționale în ceea ce privește învățarea conținutului referitor la Uniunea Europeană.

Durata finanțării: 3 ani.

Participarea la cererile de propuneri

Pentru mai multe informații despre procesul de depunere a candidaturii, vă rugăm să consultați

Context

Comisia Europeană a inițiat acțiunile Jean Monnet în 1989 pentru a promova excelența în predare și cercetare în domeniul studiilor privind Uniunea Europeană în întreaga lume. Purtând numele lui Jean Monnet (1888-1979), primul președinte al Înaltei Autorități a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului, care a devenit ulterior Uniunea Europeană, acțiunea Jean Monnet face parte în prezent din programul Erasmus+. Ea și-a sărbătorit cea de-a 30-a aniversare în 2019.

În plus față de acțiunile Jean Monnet detaliate mai sus, au fost acordate granturi de funcționare unui număr selectat de instituții de învățământ superior din Europa pentru a urmări excelența în studiile și cercetarea despre UE:

 • Institutul Universitar European din Florența
 • Colegiul Europei din Bruges
 • Colegiul Europei din Natolin
 • Academia de Drept European din Trier
 • Centrul Internațional de Formare Europeană din Nisa
 • Institutul European de Administrație Publică din Maastricht
 • Agenția Europeană pentru Educație Specială și Incluzivă din Odense

Publicații

Consultați publicațiile privind acțiunile Jean Monnet (Oficiul pentru Publicații al UE)

Mai multe despre UE: Tematicile europene și programele școlare din statele membre ale UE (studiu)

Teaching tools

Links to tools and resources for teachers can be found at the bottom of this page.

You'll also find a useful background publication on teaching about the EU at schools.

 Higher education institutions actions

These support teaching and research in the field of European Union studies worldwide, covering the study of Europe in its entirety, with particular emphasis on the EU dimension, from an internal but also from a global perspective. The scope of EU studies can be varied as long as the EU angle is explored.

EU studies should promote active European citizenship and values and deal with the role of the EU in a globalised world, enhancing awareness of the Union and facilitating future engagement as well as people-to-people dialogue.

Teaching and research activities at higher education institutions: 

Jean Monnet Modules

Short teaching programmes or courses in the field of European Union studies.

Learn more about Modules and see how to apply

Jean Monnet Chairs

Teaching posts with a specialisation in European Union studies practiced by university professors.

Learn more about Jean Monnet Chairs

Jean Monnet Centres of Excellence

Pooling knowledge and competence on European Union subjects. They also play a key role in reaching out to students from faculties not normally dealing with EU studies.

Learn about the Centres and the opportunity

Jean Monnet Networks in Higher Education

Support to large thematic networks to bolster the policy debate.

See who can apply for Networks and what qualifies

Background

The European Commission started the Jean Monnet Actions in 1989 to promote excellence in teaching and research in the field of European Union studies worldwide.

Since their creation, these actions have focused on higher education institutions. Around 9,000 university teachers and more than 1,000 universities in around 100 countries have received financial support, enabling them to offer new content on European studies as part of their curricula. By connecting academics, researchers and policy-makers, the Jean Monnet Actions have stimulated international dialogue and supported policymakers at both national and international levels.